Unit 5 lớp 10: listening

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening trang 57-58

Loạt bài xích soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 5 C. Listening để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10: listening

*

C. Listening (Trang 57-58 SGK giờ đồng hồ Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

How often vì you use each of these items below? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner. (Bao lâu em thực hiện mỗi đồ dùng dưới đây một lần? Tích (V) vào cột đúng. Tiếp nối so sánh câu trả lời của em với chúng ta học.)

Ví dụ:

very often sometimes never
radio V
cell phone V
camcorder (máy thu hình) V
computer V
TV V
fax machine V

Listen và repeat. (Nghe cùng lặp lại.)

worried: lo lắngmemory: kỉ niệm, cỗ nhớrefused: từ bỏ chốiexcuse (v): tha thứ, thiết bị lỗi (n): lời xin lỗiVDU (visual display unit): máy hiển thịheadache: bệnh đau đầuWhile you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Lisien lớn an old company director talking about his experience of learning how khổng lồ use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Lắng nghe một vị giám đốc mập tuổi của một công ty nói đến kinh nghiệm của ông về học thực hiện máy tính. Khẳng định xem vạc biểu như thế nào là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. F2. T3. T4. F5. F6. F

Task 2.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân, Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân

Listen to lớn the old man"s story again và write in the missing words. (Nghe lại bài thủ thỉ của ông ấy cùng điền hầu như từ còn thiếu.)

Bài nghe:

1. Invited2. Still3. Refused4. Excuse5. Anything

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen lớn the man"s talk again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence: (Nghe lại câu chuyện của người đàn ông. Tiếp nối kể lại câu chuyện, ban đầu câu chuyện cùng với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn"t know how to use a computer. The old man wasn"t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to lớn take lessons in computing with his son"s help. He asked his son what the screen was, và he didn"t know what it was although the latter explained it to lớn him. After a few lessons, the old man began tired because he couldn"t understand the many things his son told him at all. He refused to study by saying he was having a headache và suggested leaving the lesson until another day; & since then he hasn"t talked about a computer any more.

Xem thêm: Bộ 2 Quyển Bài Kiểm Tra Lớp 3 Học Kì 2, 140 Đề Thi Toán Lớp 3 Năm 2021

TAPESCRIPT - Nội dung bài xích nghe:

Well, I wasn"t worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don"t understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing và my son became my teacher. He"s very helpful. He invited me khổng lồ sit down in front of the computer screen which I did not know what to điện thoại tư vấn it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn"t know what VDU was, but I was too shy khổng lồ ask him any more. From that moment my memory refused lớn learn because he told me a lot of things that I really didn"t understand at all. After a few lessons I began lớn feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven"t said anything about the computer to lớn my son và my secretary.