Câu 1, 2, 3, 4, 5 Trang 76 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1

     

Mua 2l mật ong cần trả 460 000 đồng. Hỏi mua 4,5l mật ong cùng loại đề xuất trả nhiều hơn thế nữa bao nhiêu tiền?


Đề bài

1. Tính

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = ...................

Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 vở bài tập (vbt) toán lớp 5 tập 1

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = ............................

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = ............................

Xem thêm: Thám Hiểm Bắc Cực Tiếng Anh Là Gì, Bắc Cực Tiếng Anh Là Gì

2. Tính bởi hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

3. cài đặt 2l mật ong đề xuất trả 460 000 đồng. Tìm mua 4,5l mật ong thuộc loại đề xuất trả nhiều hơn nữa bao nhiêu tiền?

4.

Xem thêm: Cách Bấm Cotg Trên Máy Tính 570 Vn Plus, Cách Bấm Cotg Trên Máy Tính Fx 570 Es

Tính nhẩm công dụng tìm x

a) (8,7 imes x = 8,7)

b) (4,3 imes x = 3,8 imes 4,3)

c) (6,9 imes x = 69)

d) (7,3 imes x + 2,7 imes x = 10)

5. Tính bằng cách thuận một thể nhất

a) 8,32 x 4 x 25

b) 2,5 x 5 x 0,2

c) 0,8 x 1,25 x 0,29

d) 9,2 x 6,8 – 9,2 x 5,8

Đáp án

1. Tính

a) 654,72 + 306,5 – 541,02 = (654,72 + 306,5) – 541,02

= 961,22 – 541,02 = 420,2

b) 78,5 x 13,2 + 0,53 = 1036,2 + 0,53 = 1036,73

c) 37,57 – 25,7 x 0, 1 = 37,57 – 2,57 = 35

2. Tính bằng hai cách

a) (22,6 + 7,4) x 30,5

Cách 1:

(22,6 + 7,4) x 30,5

 = 30 x 30,5 = 915

Cách 2:

(22,6 + 7,4) x 30,5

= 22,6 x 30,5 + 7,4 x 30,5

= 689,3 + 225, 7

 = 915

b) (12,03 – 2,03) x 5,4

Cách 1:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 10 x 5,4 = 54

Cách 2:

(12,03 – 2,03) x 5,4

= 12,03 x 5,4 – 2,03 x 5,4

= 64,926 – 10,962 = 54

3. 

Bài giải

Số tiền yêu cầu trả để sở hữ 1 lít mật ong là:

460000 : 2 = 230 000 (đồng)

Số tiền nên trả cho 4,5 lít mật ong:

230 000 x 4,5 = 1035000 (đồng)

Số tiền bắt buộc trả nhiều hơn thế 2l là:

1035000 – 460000 = 575 000 (đồng)

Đáp số: 575 000 đồng

4. Tính nhẩm công dụng tìm x

a) 

(matrix8,7 imes x = 8,7 hfill cr ,,,,,,,,,,,x = 1 hfill cr )

b) 

(eqalign & 4,3 imes x = 3,8 imes 4,3 cr và ,,,,,,,,,,,x = 3,8 cr )

c) 

(eqalign và 6,9 imes x = 69 cr và ,,,,,,,,,,,x m = 10 cr )

d) 

(eqalign& matrix7,3 imes x + 2,7 imes x = 10 hfill cr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10 imes x = 10 hfill cr cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 1 cr )