Ngữ pháp unit 4 lớp 11

     

Tổng hợp lí thuyeret đày đủ và cụ thể về định nghĩa, cấu trúc, cách dùng cùng ví dụ minh họa của thì hiện nay tại xong xuôi

THE PRESENT PERFECT (Thì hiện tại hoàn thành)

1. Size :

(+)

I/You/We/They + have + PII

She/He/It + has PII

(-)

I/You/We/They + haven"t (have not) + PII 

She/He/It + hasn"t (has not) PII

(?)

Have + you/we/they + PII...? - Yes, I/we/they have - No, I/we/they haven"t

Has + She/He/It + PII...? - Yes, she/he/it has - No, she/he/it hasn"t 

 

2. Usage:

Diễn tả hành vi mà xảy ra trong vượt khứ mà kết quả của nó còn liên quan đến bây giờ hoặc tương lai. 

- hành động vừa mới xảy ra, vừa new kết thúc, thường xuyên đi với trạng tự “just”

Eg. We have just bought a new car.Bạn đã xem: Ngữ pháp unit 4 lớp 11

-Hành động bắt đầu từ vượt khứ , còn kéo dài đến lúc này và có tác dụng tiếp tục sinh sống tương lai.

Eg. You have studied English for five years.

Bạn đang xem: Ngữ pháp unit 4 lớp 11

-Hành động xẩy ra trong thừa khứ mà băn khoăn rõ thời gian.

Eg. I have gone to Hanoi.

-Hành hễ được lặp đi tái diễn nhiều lần ở quá khứ.

Eg. We have seen Titanic three times.

-Dùng sau những từ đối chiếu ở cấp cao nhất.( vào lời bình phẩm)

- cần sử dụng với This is the first/ second time, it’s the first time.........

Xem thêm: Vùng Trời Của Quốc Gia Là Gì?

Eg. This is the first time I’ve lost my way.

-Dùng cùng với “this morning/ this evening/ today/ this week/ this term”...... Khi những thời gian này vẫn còn đó trong cơ hội nói.

Eg. I haven’t seen Joana this morning. Have you seen her?

Note : - Gone to không giống với Been to.

Eg. Marry has gone khổng lồ Paris (đang ngơi nghỉ hoặc đang trên phố đến Pari)

Marry has been to lớn Paris (đã cho nhưng hiện giờ không còn sống Pari)

3. Adverbs : - just, recently, lately :gần đây, vừa mới

- ever :đã từng

- never :chưa bao giờ

- already :rồi

- yet: không (dùng trong câu tủ định cùng nghi vấn)

- since :từ khi (chỉ thời khắc mà hành vi bắt đầu)

- for : khoảng (chỉ khoảng thời gian của hành vi )

- so far = until now = up lớn now = up lớn the present : cho đến nay, cho đến tận bây giờ

hoanggiaphat.vn


*

*

*

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 giờ đồng hồ Anh 11 bắt đầu

Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 4

Getting started trang 46 Unit 4 giờ đồng hồ Anh 11 new

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box.

Xem thêm: D - Unit 1 Lớp 10 Skills

Language trang 48 Unit 4 SGK tiếng Anh 11 bắt đầu Skills trang 50 Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới

1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities vị you think they had?

Communication and culture trang 54 Unit 4 SGK giờ Anh 11 new

Listen to an introduction khổng lồ a charitable organisation. Complete the table.

Luyện bài Tập Trắc nghiệm tiếng Anh 11 new - xem ngayBáo lỗi - Góp ý×Báo lỗi góp ýVấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hoanggiaphat.vn

Gửi góp ýHủy bỏ
*

*

Unit 1: The Generation Gap - khoảng cách thế hệUnit 2: Relationships - những mối quan liêu hệUnit 3: Becoming Independent - Trở đề nghị độc lậpReview 1 SGK giờ Anh 11 mớiĐề kiểm soát giữa kì 1 - bao gồm lời giảiUnit 4: Caring For Those In Need - chăm lo cho những người cần góp đỡUnit 5: Being Part Of Asean - là một trong thành viên của ASEANReview 2 trang 70 SGK giờ đồng hồ Anh 11 mớiĐề cương ôn tập học tập kì 1Đề thi cuối học tập kì 1 – có đáp án cùng lời giảiĐề thi học kì 1 của các trường có giải mã – new nhấtUnit 6: Global Warming - Sự tăng cao lên toàn cầuUnit 7: Further Education - giáo dục đại họcUnit 8: Our World Heritage Sites - phần đa di sản cầm cố giớiReview 3 - SGK giờ Anh 11 mớiUnit 9: Cities Of The Future - các thành phố vào tương laiUnit 10: Healthy Lifestyle và Longevity - Lối sống mạnh khỏe và tuổi thọReview 4 trang 70 SGK tiếng Anh 11 mớiĐề bình chọn giữa kì 2 - tất cả lời giảiĐề thi cuối học kì 2 - tất cả lời giảiĐề cương cứng ôn tập học tập kì 2×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hoanggiaphat.vn.Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?