MÀU XANH QUÊ HƯƠNG

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 12 trang )
Bạn đang xem: Màu xanh quê hương

Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: màu xanh quê hương Theo điệu Sa – ri - ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh

1- Xanh xanh quê hương ai trồng hàng cây2- Đang lớn dần xanh tốt nơi đây

3- Lung linh lung linh khi mặt trời lên4- Cho cánh đồng ngô lúa tươi thêm

5- Rung rinh rung rinh chào cây lá bên đường6- Tung tăng tung tăng đàn em bé tới trường7- Bay xa bay xa theo ngàn lời ca

8- Trên khắp miền sông núi quê ta9- Bay cao bay cao lá cờ vàng sao10- Trong nắng hồng cơn gió lao xao


Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: màu xanh quê hương Theo điệu Sa – ri - ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh

Xanh xanh quê hương ai trồng hàng câyĐang lớn dần xanh tốt nơi đây

Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: màu xanh quê hương Theo điệu Sa – ri - ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh

Xanh xanh quê hương ai trồng hàng câyĐang lớn dần xanh tốt nơi đây


Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: màu xanh quê hương Theo điệu Sa – ri - ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh


Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: Màu xanh quê hương Theo điệu Sa – ri - ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh

Xanh xanh quê hương ai trồng hàng câyĐang lớn dần xanh tốt nơi đây

Lung linh lung linh khi mặt trời lênCho cánh đồng ngô lúa tươi thêm


ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh

Bay xa bay xa theo ngàn lời caTrên khắp miền sông núi quê ta Bay cao bay cao lá cờ vàng saoTrong nắng hồng cơn gió lao xao


Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: Màu xanh quê hương Theo điệu Sa – ri - ăng Dân ca Khmer ( Nam Bộ) Đặt lời mới: Nam Anh

Xanh xanh quê hương ai trồng hàng câyĐang lớn dần xanh tốt nơi đây

Lung linh lung linh khi mặt trời lênCho cánh đồng ngô lúa tươi thêm


Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: Màu xanh quê hương

Theo điệu Sa –

ri - ăng

Dân ca Khmer ( Nam Bộ)

Đặt lời

mới: Nam Anh

Bay xa bay xa theo ngàn lời ca

Trên khắp miền sông núi quê ta

Bay cao bay cao lá cờ vàng sao


Âm nhạc : Tiết 24: Học hát: Màu xanh quê hương

Theo điệu Sa – ri

- ăng

Dân ca Khmer ( Nam Bộ)

Đặt lời

mới: Nam Anh
Xem thêm: Giải Vật Lí 10 Bài 2: Chuyển Động Thẳng Đều, Chuyển Động Thẳng Đều

*
Tài liệu lop 5 am nhac 88 477 0
*
Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Học Hát Bài: Màu Xanh Quê Hương (Dân ca Khơ Me – Lời: Nam Anh) docx 6 1 2
*
Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập - 2 Bài Hát: - Màu Xanh Quê Hương - Em Vẫn Nhớ Trường Xưa - Kể Chuyện Âm Nhạc pptx 6 2 4
*
Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập Bài Hát: Màu Xanh Quê Hương (Dân ca Khơ Me – Lời: Nam Anh) docx 6 1 1
*
Âm nhạc Học hát : BÀI MÀU XANH QUÊ HƯƠNG ppsx 3 692 0
*
ÂM NHẠC ÔN TẬP BÀI HÁT : MÀU XANH QUÊ HƯƠNG TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7 docx 3 1 2
*
T25: Ôn tập bài hát màu xanh quê hương 2 624 0
*
Giáo án lớp 5 môn Âm Nhạc: Học hát: Bài Màu xanh quê hương pdf 5 2 18


Xem thêm: Khoảng Cách Giữa 2 Nét Đứt Mãnh Là 0,25 Mm Thì Đoạn Gạch Sẽ Có Độ Dài Là:

*
Giáo án lớp 5 môn Âm Nhạc: Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương Em vẫn nhớ trường xưa doc 6 1 9