Toán Lớp 8

     
Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhì số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán lớp 8

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là nhì số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) bởi lời.

Xem thêm:
Đưa Miền Bắc Tiến Nhanh Tiến Mạnh, Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa

Xem lời giải


bài xích 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem giải mã


bài xích 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết những biểu thức sau dưới dạng lập phương

Xem lời giải


bài bác 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính cực hiếm của biểu thức:

Xem giải thuật


bài 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính đáng quý.

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Nhân Dân Việt Nam Từ Xưa Đến, Please Wait

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.