Nồng độ dung dịch hóa 8

     

* Nồng độ xác suất (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam hóa học tan có trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Nồng độ dung dịch hóa 8


Công thức: $C\%=fracm_ctm_dd.100\%$

Trong kia : C% : nồng độ tỷ lệ của dung dịch (%)

mct : cân nặng chất tung (gam)

mdd : khối lượng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan  


Từ cách làm tính nồng độ phần trăm, ta suy ra các công thức sau:

- phương pháp tính trọng lượng dung dịch: $m_dd=fracm_ct.100\%C\%$

- cách làm tính cân nặng chất tan: $m_ct=fracm_dd.C\%100\%$

Ví dụ 1: Hoà chảy 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được.

Giải:

Khối lượng hóa học tan là: mct = 10 gam

Khối lượng hỗn hợp thu được là: mdd = mdm + mct = 40 + 10 = 50 gam

Áp dụng công thức: $C\%=fracm_ctm_dd.100\%=frac1050.100\%=20\%$

II. Nồng độ mol của hỗn hợp (CM)

* mật độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho thấy số mol hóa học tan tất cả trong một lít dung dịch.

Xem thêm: Dựa Vào Thứ Tự Mức Năng Lượng Trong Nguyên Tử Sự Sắp Xếp


Công thức tính:  $C_M=fracnV_dd$

Trong đó: centimet là độ đậm đặc mol (mol/lit)

n là số mol chất tan (mol)

Vdd là thể tích dung dịch (lit)


- những công thức được suy ra từ cách làm tính nồng độ mol của dung dịch:

+ phương pháp tính số mol hóa học tan: n = CM . V

+ phương pháp tính thể tích dung dịch: $V_dd=fracnC_M$ 

Ví dụ: Tính khối lượng H2SO4 có vào 50 ml hỗn hợp H2SO4 2M

Giải:

Số mol H2SO4 có trong hỗn hợp H2SO4 2M là: $n_H_2SO_4$ = CM . V = 2 . 0,05 = 0,1 mol

=> cân nặng H2SO4 là: $m_H_2SO_4$ = n . M = 0,1.98 = 9,8 gam


* Công thức chuyển đổi giữa nồng độ xác suất và độ đậm đặc mol:

Công thức tính mật độ phần trăm: $C\%=fracm_ctm_dd.100\%$ (1)

Khối lượng dung dịch được xem theo công thức: mdd = Ddd . V

với Ddd là khối lượng riêng của hỗn hợp (gam/lít) ; V là thể tích của dung dịch (lít)

Khối lượng chất tan là: mct = n . M

Thay vào (1) ta có: $C\%=fracn.MD_dd.V.100\%=fracnV.fracMD_dd.100\%$

Mà $C_M=fracnV$ => $C\%=fracC_M.MD_dd.100\%$

=> phương pháp chuyển từ nồng độ tỷ lệ sang nồng độ mol: $C_M=fracC\%.D_ddM.100\%$

Lưu ý: Công thức tính này lấy đơn vị của Ddd là gam/lít, thường các đầu bài xích cho đơn vị của Ddd là gam/ml đề nghị ta yêu cầu đổi lại đơn vị để áp dụng công thức.

Xem thêm: Và Giờ Này Con Đường Ấy Chính Anh Qua Mỗi Ngày, Và Giờ Này Nơi Con Đường Ấy Chỉ Anh Qua Mỗi Ngày

Sơ đồ bốn duy: mật độ dung dịch

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hoanggiaphat.vn


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện hoanggiaphat.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.