Ôn tập chương 3 đại số 12

     

Bài học với văn bản tổng hợp kỹ năng trong chương 3: Nguyên hàm. Tích phân cùng ứng dụng. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 12, hoanggiaphat.vn vẫn tóm tắt lại hệ thống triết lý và trả lời giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đã là tài liệu có ích giúp các em học tập tập tốt hơn
Bạn đang xem: ôn tập chương 3 đại số 12

*

A. Tổng hợp kiến thức

I. Nguyên hàm

1.

Xem thêm: Số Nguyên Tố Hợp Số Và Bảng Số Nguyên Tố Lớp 6, Lý Thuyết Số Nguyên TốXem thêm: Bài Soạn Văn 9 Tổng Kết Từ Vựng (I) Ngắn Gọn, Soạn Bài Tổng Kết Về Từ Vựng (Chi Tiết)

Các đặc thù nguyên hàm

Tính hóa học 1

$(int f(x)dx)"=f(x)$

$int f"(x)dx=f(x)+C$

Tính hóa học 2

$int kf(x)dx=kint f(x)dx$

Tính hóa học 3

$int left < f(x)pm g(x) ight >dx=int f(x)dxpm int g(x)dx$

2. Báo giá trị nguyên hàm cơ bản

*

3. Cách thức tính nguyên hàm

Phương pháp đổi đổi thay sốPhương pháp tính nguyên hàm từng phần

II. Tích phân

1. Những tính chất

Tính chất 1

$int_a^bkf(x)dx=kint_a^bf(x)dx$

Tính hóa học 2

$int_a^b(f(x)pm g(x))dx=int_a^bf(x)dxpm int_a^bg(x)dx$

Tính chất 3

$int_a^bf(x)dx=int_a^cf(x)dx+int_c^bf(x)dx$

2. Cách thức tính tích phân

Phương pháp đổi phát triển thành sốPhương pháp tính tích phân từng phần

III. Ứng dụng tích phântrong hình học

1.Tính diện tích s hình phẳng

Hình số lượng giới hạn bởi một con đường cong với trục hoành

$S=int_a^bleft | f(x) ight |dx$

Hình giới hạn bởi hai tuyến phố cong
$S=int_a^bleft | f_1(x) -f_2(x) ight | dx$

2.Tính thể tích

Thể tích của đồ gia dụng thể
$V=int_a^bS(x)dx$
Thể tích khối chóp và khối chóp cụt
$V=int_0^hS(x)dx$với $S(x)=Bfracx^2h^2$
Thể tích khối tròn xoay
$V=prod int_a^bf^2(x)dx$