Ôn Tập Chương 3 Số Học 6

     

Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; Bài 162 ,163, 164, 165 ,166, 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2.

Bạn đang xem: ôn tập chương 3 số học 6

Bài 154. Cho phân số x/3. Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

Đáp án.

Bài 155. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Bài 156. Rút gọn:

Đáp án.

Bài 157 ôn tập Chương 3 số học (Toán 6). Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ:15 phút; 45 phút ; 78 phút ; 150 phút.(Ví dụ 6 phút = 6/60h = 1/10h = 0,1h)

Đáp án: a. 15 phút = 60/15h = 1/4h = 0,25h

b. 45 phút = 45/60h = 3/4h = 0,75h

c. 78 phút = 78/60h = 13/10h = 1,3h

d. 150 phút = 150/60h = 5/2h = 2,5h

Bài 158. So sánh hai phân số


Quảng cáo


Giải. a) 

b) Nhận xét: 15/17 + 2/17 = 1

Bài 159. Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chỗ trống một phân số thích hợp:

Đáp án. a. 1/6, 2/6, 3/6,4/6,5/6…

b. 3/24, 5/24, 7/24, 9/24 , 11/24…

c. 4/20, 5/20, 6/20. 7/20…

d. 8/30, 9/30, 10/30, 11/30…

Bài 160. Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27, biết rằng ƯCLN (a,b) = 13.

Giải. Ta có a/b = 18/27 = 2/3. ƯCLN (a,b) = 13

Chứng tỏ phân số a/b đã rút gọn cho 13 để được 2/3Vậy:


Quảng cáo


Bài 161 trang 64 Toán 6 . Tính giá trị của biểu thức:

Bài 162 trang 65. Tìm x biết:

a) (2,8x – 32) : 2/3 = -90b) (4,5 – 2x) .1/4/7 = 11/4

Giải. a) (2,8x – 32) = -90.(2/3)(2,8x – 32) = -602.8x = -60 + 322,8x = -28x = -28 : 2,8x = -10

b)

(4,5 – 2x).11/7 = 11/14(4,5 – 2x) = 11/14 : 11/7

4,5 – 2x = 11/4 . 7/114,5 – 2x = 7/42x = 4,5 – 7/4 = 9/2 – 7/4 = 11/4x = 11/4 : 2 = 11/8

Bài 163 trang 65 ôn tập chương 3 toán 6. Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Xem thêm: Cuộc Thi Viết Thư Upu Lần Thứ 51 Năm 2022, Bài Mẫu Viết Thư Upu Lần Thứ 51

Lời giải chi tiết: Gọi số mét vải trắng là x(m)

Số vải hoa là: x. 78,25%

Ta có: x + x . 78,25% = 356,5

Vậy vải trắng có 200m. vải hoa có 200. 78,25% = 156,5 m.

Bài 164. Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200d vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Giải. Gọi giá cuốn sách là x đồngTa có: x.10% = 12 000x = 12000 : 10/100 = 12000 . 100/10 = 12000 đồngVậy giá cuốn sách là 12 000 đồng.

Bài 165 trang 65. Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi thánh lãi được 11200đ. Hỏi người ấy gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

Giải. Gọi x là lãi suất cần tìmTa có 2000000 . x = 11200

Vậy người ấy gửi tiết kiệm với lãi suất 0,56% một tháng.

Bài 166. Học kỳ I số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2/7  số học sinh còn lại. Sang học kỳ II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số còn lại.Tính số học sinh giỏi học kì I của lớp 6D.Biết số học sinh lớp không thay đổi.

Xem thêm: The Broken Realms Series: Books 1 & 2

Giải. Học kỳ I, số HS giỏi = 2.7 số HS còn lại = 2/9 số HS cả lớp.Học kỳ II, số HS giỏi = 2/3 số học sinh còn lại = 2/5 số HS cả lớp.Phân số chỉ số HS đã tăng là:

Số HS cả lớp là:

Số Học sinh giởi kỳ I của lớp là:

45. 2/9 = 10 (học sinh)

Bài 167. Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dùng máy tính bỏ túi người giải đã bấm liên tiếp như sau:

Đáp án: Một lớp có 50 học sinh kết quả xếp loại văn hóa cuối năm cho biết số học sinh xếp loại giỏi , khá , trung bình, yếu lần lượt chiếm 30%,40%,22% và 8% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh mỗi loại.