Ôn tập chương 3 toán 6

     

Giải bài xích 19: Ôn tập chương III - Sách chỉ dẫn học toán 6 tập 2 trang 61. Sách này nằm trong bộ VNEN của công tác mới. Sau đây sẽ phía dẫn trả lời và câu trả lời các câu hỏi trong bài bác học. Giải pháp làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài bác học.


C. Chuyển động luyện tập

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1: Trang 62 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Viết ra giấy các kiến thức mà các em vẫn học được làm việc chương III.

Bạn đang xem: ôn tập chương 3 toán 6

Trả lời các thắc mắc sau:

1.1 Viết dạng tổng thể của một phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ tuổi hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số to hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số to hơn 1.

1.2 cầm nào là hai phân số bằng nhau? cho ví dụ.

1.3 phát biểu đặc điểm cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ một phân số nào thì cũng viết được dưới dạng một phân số với mẫu mã dương.

1.4 hy vọng rút gọn phân số ta làm như vậy nào? mang đến ví dụ.

1.5 cố nào là phân số buổi tối giản? cho ví dụ.

1.6 phát biểu quy tắc quy đồng mẫu các phân số.

1.7 Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu mã ta làm như vậy nào? đến ví dụ.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2: Trang 62 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền vào nơi trống:

2.1 a) ước ao cộng nhị phân số cùng mẫu mã ...................

Xem thêm: Các Bài Tập Tập Hợp Lớp 6 : Bài Tập Hợp, Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 6

b) hy vọng cộng nhì phân số không cùng chủng loại ................

2.2 a) $fracab = fraca imes ...b imes ...$ với m $in $ Z cùng m $ eq $ 0.

b) $fracab = fraca imes ...b imes ...$ với n $in $ ƯC(a, b).

2.3 a) Số đối của phân số $fracab$ (a, b $in $ Z, b > 0) là .................

b) $fracab - fraccd = ............$

2.4 $fracab imes fraccd = .........$

2.5 a) Số nghịch đảo của phân số $fracab$ (a, b $in $ Z, a eq 0, b eq 0) là .................

b) $fracab : fraccd = ............$; $a : fraccd = ............ = .................. (fraccd eq 0)$.


=> Xem lý giải giải

Câu 3: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) mang đến ví dụ về: láo lếu số, số thập phân, phân số thập phân.

Xem thêm: Tại Sao Chim Có Thể Bay Lượn Được Trên Không ?(Trả Lời Theo Kiến Thức Lớp 7)

b) Viết $frac925$ dưới dạng: phân số thập phân, số thập phân, xác suất với kí hiệu %.


=> Xem gợi ý giải

Câu 4: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền vào bảng sau:

a) đặc thù của phép cộng và phép nhân phân số

 Cộng Nhân
Giao hoán$fracab + fraccd = fraccd + fracab$ 
Kết hợp  
Cộng với 0  
Nhân với 1Không  
Số đối  
Số nghịch đảo  
Phân phối của phép nhân cùng với phép cộng  

b) bố bài toán cơ bản về phân số

*


=> Xem lí giải giải

II. Bài xích tập

Câu 1: Trang 63 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) mang đến phân số $fracx5$. Điền vào khu vực trống

Nếu $fracx5$ => Xem giải đáp giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem giải đáp giải

=> Xem lý giải giải

=> Xem lí giải giảiGiải công dân 6 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 liên kết tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải tin học 6 kết nối tri thức
Giải technology 6 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức


Văn 6 tập 2 " href="https://hoanggiaphat.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Giải music 6 " href="https://hoanggiaphat.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://hoanggiaphat.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://hoanggiaphat.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://hoanggiaphat.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải thử dùng hướng nghiệp 6 " href="https://hoanggiaphat.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo

Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và Địa lý 6 cánh diều
Giải technology 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều


*