ÔN TẬP CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 11

     

Để củng nạm về có mang và kiến thức và kỹ năng về giới hạn dãy số, giới hạn hàm số cùng hàm số liên tục, hoanggiaphat.vn xin share với các bạn bài: Ôn tập chương 4 ở trong phần đại số cùng giải tích lớp 11. Với lý thuyết và những bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu có ích giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Giới hạn của dãy số => xem đưa ra tiết

2. Giới hạn của hàm số => xem bỏ ra tiết

3. Hàm số thường xuyên => xem đưa ra tiết


Câu 1: trang 141 sgk toán Đại số với giải tích 11

Hãy lập bảng liệt kê những giới hạn đặc biệt của hàng số và những giới hạn quan trọng của hàm số


Câu 2: trang 141 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho hai hàng số ((u_n)) và ((v_n)). Biết (|u_n– 2| ≤ v_n) với hầu như (n) với (lim v_n=0).

Bạn đang xem: ôn tập chương 4 đại số 11

Có kết luận gì về số lượng giới hạn của dãy số ((u_n))?


Câu 3: trang 141 sgk toán Đại số với giải tích 11

Tên của một học sinh được mã hóa vì số 1530. Hiểu được mỗi chữ số trong các này là giá trị của một trong những biểu thức (A, H, N, O) với:

(A = lim 3n - 1 over n + 2)

(H = lim (sqrt n^2 + 2n - n))

(N = lim sqrt n - 2 over 3n + 7)

 (O = lim 3^n - 5.4^n over 1 - 4n)

Hãy cho thấy tên của học viên này, bằng cách thay những chữ số trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng


Câu 4: trang 142 sgk toán Đại số và giải tích 11

a) gồm nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn.

Xem thêm: Sử Ký Tinh Vân: 20 Năm Sẻ Chia Và Sáng Tạo, Truyen Ngon Tinh

b) mang đến ví dụ về cấp số nhân lùi vô hạn gồm công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương cùng tính tổng của mỗi cung cấp số nhân đó.

Xem thêm: Where Are You From Trả Lời Như The Nào, — Tiếng Anh Lớp 6


Câu 5: trang 142 sgk toán Đại số với giải tích 11

Tính những giới hạn sau

a. (mathop lim limits_x o 2 x + 3 over x^2 + x + 4)

b. (mathop lim limits_x o - 3 x^2 + 5x + 6 over x^2 + 3x)

c. (mathop lim limits_x o 4^ - 2x - 5 over x - 4)

d. (mathop lim limits_x o + infty ( - x^3 + x^2 - 2x + 1))

e. (mathop lim limits_x o - infty x + 3 over 3x - 1)

f. (mathop lim limits_x o - infty sqrt x^2 - 2x + 4 - x over 3x - 1)


=> Xem gợi ý giải

Câu 6: trang 142 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho nhì hàm số (f(x) = 1 - x^2 over x^2) cùng (g(x) = x^3 + x^2 + 1 over x^2)

a) Tính (mathop lim limits_x o 0 f(x);mathop lim limits_x o 0 g(x);mathop lim limits_x o + infty f(x);mathop lim limits_x o + infty g(x))

b) Hai đường cong sau đây (h.60) là vật dụng thị của nhị hàm số sẽ cho. Từ công dụng câu a), hãy xác minh xem mặt đường cong làm sao là đồ gia dụng thị của từng hàm số đó.

*

Hình 60 a

*

Hình 60 b


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 7: trang 143 sgk toán Đại số với giải tích 11

Xét tính liên tiếp trên R của hàm số:

(g(x) = left{ matrixx^2 - x - 2 over x - 2(x > 2) hfill cr 5 - x(x le 2) hfill cr ight.)


=> Xem lý giải giải

Câu 8: trang 143 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng phương trình (x^5– 3x^4+ 5x – 2 = 0) có tối thiểu ba nghiệm nằm trong khoảng ((-2, 5))


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 143 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Mệnh đề như thế nào sau đó là mệnh đề đúng?

A. Một hàng số có số lượng giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn luôn giảm

B. Ví như ((u_n)) là hàng số tăng thì (lim u_n= + ∞)

C. Nếu (lim u_n= + ∞) với (lim v_n= + ∞) thì (lim (u_n– v_n) = 0)

D. Giả dụ (u_n= a^n) và (-1=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem lí giải giải

=> Xem giải đáp giải

=> Xem lí giải giải

=> Xem chỉ dẫn giải

=> Xem giải đáp giải

=> Xem lý giải giải
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số với giải tích lớp 11
Giải hình học tập lớp 11
Giải sgk hoá học tập 11
Giải sgk đồ dùng lí 11
Giải sgk sinh học 11
Giải sgk lịch sử 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11
Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm thứ lý 11
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học tập 11


Tập bản đồ địa lí 11


Giáo án giờ Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án trang bị lý 11
Giáo án sinh học 11
Giáo án chất hóa học 11
Giáo án công nghệ 11
Giáo án tin học 11


*