TOÁN LỚP 5 TRANG 152, 153 ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG

     

Giải Toán 5 Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng trang 152, 153

Bài 1 (trang 152 SGK Toán 5):

a) Viết cho không hề thiếu bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm theo mẫu mã sau:

*

b)Viết cho khá đầy đủ bảng đơn vị chức năng đo khối lượng theo mẫu sau:

*

c) trong bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- Đơn vị phệ gấp bao nhiêu lần solo vị nhỏ hơn tiếp ngay thức thì ?

- Đơn vị bé nhỏ bằng một phần mấy 1-1 vị to hơn tiếp ngay thức thì ?

Trả lời

*

c) - Đơn vị lớn gấp 10 lần solo vị nhỏ nhiều hơn tiếp liền.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 152, 153 ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

- Đơn vị nhỏ bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Bài 2 (trang 152 SGK Toán 5): Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m =dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tấn = ...tấn.

Trả lời

a) 1m = 10dm = .100..cm = ..1000.mm

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b) 1m =dam = 0,1 dam

1m =

*
km = 0,001km

1g =

*
kg = 0,001kg

1kg =

*
tấn = 0,0001 tấn.

Bài 3 (trang 152 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào nơi chấm :

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

Xem thêm: Bài 12 Sinh Học 10

1827m = ...km...m = ...,..km

2063m = ...km...m = .... ,…km

702m = ...km...m = ...,…km.

b) 34dm = ..m...dm = ...,…m

786cm = ...m...cm = ....,..m

408cm = ...m...cm = ...,…m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = ...kg...g = …,….kg

8047kg = ...tấn...kg = ...,…tấn.

Trả lời

a) 1827m = 1km 827 m = 1,827km

2063m = 2km 63m = 2,063km

702m = 0km 702m = 0,702km.

Xem thêm: Soạn Bài Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ, (Trang 152)

b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m

786cm = 7m 86cm = 7,86m

408cm = 4m 8cm = 4,08m

c) 2065g = 2kg 65g = 2,065kg

8047kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.