Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

     
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thứ tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc thù chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết mang lại 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước thông thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung lớn nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài xích 15: Phân tích một vài ra vượt số nguyên tố khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 15 trang 50: so với số 420 ra quá số nguyên tố

Lời giải

Ta tất cả :

*

Do đó 420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7

Bài 125 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố:

a) 60 ; b) 84 ; c) 285

d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000

Lời giải:

a) so sánh số 60:

*

Do kia 60 = 22.3.5.

Hoặc ta viết gọn gàng thành 60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5

b) 84 = 2.42 = 2.2.21 = 2.2.3.7 = 22.3.7

c) 285 = 3.95 = 3.5.19

d) 1035 = 3.345 = 3.3.115 = 3.3.5.23 = 32.5.23

e) 400 = 2.200 = 2.2.100 = 2.2.2.50 = 2.2.2.2.25 = 2.2.2.2.5.5 = 24.52

g) bí quyết 1:

1 000 000 = 2.500 000 = 2.2.250 000 = 2.2.2.125 000 = 2.2.2.2.62500

= 2.2.2.2.2.31250 = 2.2.2.2.2.2.15625 = 26.5.3125 = 26.5.5.625

= 26.5.5.5.125 = 26.5.5.5.5.25 = 26.5.5.5.5.5.5 = 26.56

Cách 2: 1 000 000 = 106 = (2.5)6 = 26.56

Bài 126 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): An phân tích những số 120; 306; 567 ra thừa số yếu tắc như sau:

120 = 2.3.4.5;


306 = 2.3.51;

567 = 92.7

An làm như trên gồm đúng không? Hãy sửa lại vào trường đúng theo An làm cho không đúng?

Lời giải:

An có tác dụng như trên chưa đúng chuẩn vì phép phân tích còn chứa các thừa số 4; 51; 9 đều không phải số nguyên tố. Ta sửa lại như sau (bằng cách tiếp tục phân tích những thừa số chưa nguyên tố ra các thừa số nguyên tố) :

120 = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7.

Bài 127 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số yếu tố rồi cho biết các số sau chia hết cho những số nguyên tố nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

Lời giải:

a) 225 = 5.45 = 5.5.9 = 5.5.3.3 = 32.52.

hoặc 225 = 152 = (3.5)2 = 15 = 32.52.

Vậy 225 phân tách hết cho các số yếu tắc 3 cùng 5.

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 23.32.52 (vì 225 = 32.52 theo câu a)).

hoặc 1800 = 30.60 = (2.15).(4.15) = (2.3.5).(22.3.5) = 2.22.3.3.5.5 = 23.32.52.

Vậy 1800 phân tách hết cho các số nhân tố 2; 3; 5.

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

Vậy 1050 phân tách hết cho những số yếu tố 2; 3; 5; 7.

Bài 128 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): đến số a = 23.52.11. Từng số 4, 8, 16, 11, trăng tròn có là mong của a tốt không?

Lời giải:

– a = 23.52.11 = 22.2.52.11 = 4.2.52.11 ⋮ 4 do đó 4 là mong của a.

– a = 23.52.11 = 8.52.11 ⋮ 8 vì thế 8 là ước của a.

– 16 chưa hẳn ước của a do nếu 16 là ước của a thì a = 16.k = 24.k, nghĩa là lúc phân tích a thành vượt số yếu tắc thì bậc của 2 yêu cầu ≥ 4. (trái với đề bài xích vì bậc của 2 chỉ bằng 3).

– a = 23.52.11 ⋮ 11 vì thế 11 là cầu của a.

– a = 23.52.11 = 2.2.2.5.5.11 = 2.(2.2.5).5.11 = 2.20.11 ⋮ 20 cho nên 20 là mong của a.

Bạn đang xem: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Luyện tập (trang 50)

Bài 129 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) cho số a = 5.13. Hãy viết toàn bộ các cầu của a.

b) đến số b = 25. Hãy viết toàn bộ các ước của b.

Xem thêm: Môn Hóa Tiếng Anh Là Gì - Dịch Sang Tiếng Anh Môn Hóa Học Là Gì

c) mang lại số c = 32.7. Hãy viết toàn bộ các mong của c.

Lời giải:

a) a = 5.13. Những ước của a là 1; 5; 13; 5.13 = 65.

b) b = 25. Những ước của b là 1; 2; 22 = 4; 23 = 8 ; 24 = 16; 25 = 32.

c) c = 32.7. Các ước của c là: 1; 3; 7 ; 32 = 9 ; 3.7 = 21 ; 32.7 = 63.

Luyện tập (trang 50)

Bài 130 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra quá số yếu tắc rồi tìm kiếm tập hợp các ước của từng số:

51; 75; 42; 30

Lời giải:

a) 51 = 3.17; Ư(51) = 1; 3; 17; 51.

b) 75 = 3.52; Ư(75) = 1; 3; 5; 15; 75.

c) 42 = 2.3.7 ; Vậy Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

d) 30 = 2.3.5; Vậy Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 131 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) Tích của nhì số tự nhiên bằng 42. Search mỗi số.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 11 Bài 20 Vật Lý 11, Lý Thuyết Vật Lý 11: Bài 20

b) Tích của nhị số thoải mái và tự nhiên a và b bằng 30. Tìm kiếm a cùng b biết rằng a

Do đó ta rất có thể viết :

30 = (2.3).5 = 6.5 cần a = 5 ; b = 6.

30 = (2.5).3 = 10.3 ; a = 3, b = 10.

30 = 2.(3.5) = 2.15 ; a = 2, b = 15.

30 = 1.(2.3.5) = 1.30 ; a = 1, b = 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 132 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm gồm 28 viên bi. Tâm ý muốn xếp số bi đó vào các túi làm thế nào để cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm rất có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường đúng theo xếp vào một túi)

Lời giải:

Ta tất cả : số bi = số túi x số bi trong 1 túi.

Do kia số túi bắt buộc là ước của 28 (vì số bi bởi 28).

Mà Ư(28) = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28.

Vậy Tâm rất có thể xếp 28 bi vào 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 hoặc 28 túi.

Luyện tập (trang 50-51)

Bài 133 (trang 51 sgk Toán 6 Tập 1): a) phân tích số 111 ra quá số thành phần rồi search tập hợp những ước của 111.

b) núm dấu * do chữ số phù hợp để .* = 111