QUY ĐỒNG MẪU THỨC LỚP 8

     
- Chọn bài -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc điểm cơ bạn dạng của phân thứcBài 3: Rút gọn gàng phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức nhiều phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốBài 8: Phép chia các phân thức đại sốBài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Quy đồng mẫu thức lớp 8

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 4: Quy đồng mẫu mã thức nhiều phân thức giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 41: mang đến hai phân thức
*
. Hoàn toàn có thể chọn chủng loại thức phổ biến là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay không ? nếu như được thì chủng loại thức bình thường nào dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức chung là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức bình thường là 12x2y3z đơn giản và dễ dàng hơn

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 42: Quy đồng chủng loại thức nhì phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức bình thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) nên phải nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) cần phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức vật dụng hai với x:


*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng chủng loại thức nhị phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu mã thức thông thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) nên phải nhân cả tử và mẫu của phân thức trước tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu của phân thức lắp thêm hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:
Xem thêm: Nêu Cách Xác Định Tọa Độ Địa Lý Của Một Điểm ? Cho Biết Cách Ghi Tọa Độ Địa Lý Của Một Điểm

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản và dễ dàng nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử để tìm mẫu mã thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ mẫu mã thức tầm thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua mất bước này nếu vẫn quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức những phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi vệt với các phân thức để tìm mẫu mã thức chung tiện lợi hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu vẫn quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Beginning With The Given Words, Look After Somebody/Something

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu sẽ quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. cho hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu thức, chúng ta Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn các bạn Lan bảo rằng: “Quá solo giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả cặp đôi đều làm cho đúng.

– chúng ta Tuấn trực tiếp đi kiếm mẫu thức chung theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– chúng ta Lan rút gọn phân thức trước khi đi tìm kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* dìm xét: Ta đề xuất rút gọn trọn vẹn các phân thức trước khi quy đồng để câu hỏi quy đồng ngăn nắp hơn.

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức của nhì phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm chủng loại thức phổ biến

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức thông thường = x2 – 1

Quy đồng mẫu mã thức:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 20 (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hai phân thức:

*

Để chứng minh rằng rất có thể chọn đa thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 có thể làm mẫu mã thức chung ta chỉ việc chứng tỏ rằng nó phân chia hết đến mẫu thức của từng phân thức vẫn cho.