Reading

     

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc với các bạn học. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)


Before

Before you read

Work in partner.

Bạn đang xem: Reading

 Ask and answer the following questions.

(Làm việc với bạn học. Hỏi cùng trả lời các thắc mắc sau.)

1. Who is the first human to lớn fly into space?

(Ai là người đầu tiên bay vào không gian?)

2. Can vou name the first humans khổng lồ set foot on the moon?

(Bạn rất có thể kể tên hầu như người đầu tiên đặt chân lên mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese khổng lồ fly into space?

(Ai là người việt Nam trước tiên bay vào không gian?)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. The first human to fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người thứ nhất bay vào ngoài trái đất là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans lớn set foot on the moon are Neil Armstrong & Buzz Aldrin.

(Những người trước tiên đặt chân lên phương diện trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.

(Người Việt Nam trước tiên bay vào ngoài trái đất là Phạm Tuân.)


While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human khổng lồ fly into space and then vị the tasks that follow.

(Đọc các văn bạn dạng về Yuri Alekseyevich Gagarin, người thứ nhất bay vào không gian và sau đó làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a tốc độ of more than 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person khổng lồ eat and drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able khổng lồ view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s so beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen lớn a human being in space. How would the toàn thân react to lớn the extreme changes in temperature? How would the mind giảm giá khuyến mãi with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back to lớn the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention & made him a hero. In a telegram khổng lồ Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States chia sẻ with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man"s first venture into space. We congratulate you và the Soviet scientists & engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, & the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

2. Phi hành gia 27 tuổi fan Liên Xô đã trở thành người thứ nhất ăn cùng uống trong triệu chứng không trọng lượng. Từ cửa ngõ sổ của chính mình trong không gian, Gagarin đã hoàn toàn có thể ngắm Trái khu đất theo cái phương pháp mà ko một người nào đã làm trước kia. Nhưng đầu tiên được phạt ra trong vũ trụ là: "Tôi đã thấy Trái đất. Nó rất đẹp quá!"

3. Trước chuyến bay lịch sử vẻ vang của Gagarin, vẫn còn đó tồn tại sự hoài nghi rất lớn. Không người nào biết đúng chuẩn những gì sẽ xẩy ra với một con tín đồ trong không gian. Làm chũm nào để khung hình phản ứng với những thay đổi khắc nghiệt của nhiệt độ? Đầu óc con tín đồ sẽ đổi phó với sự căng thẳng tâm lý như vậy nào? Nếu bao gồm một lỗi kĩ thuật, Gagarin không bao giờ có thể trở về Trái Đất nữa.

4. Sự thành công xuất sắc của chuyến cất cánh của Gagarin đang thu hút sự chú ý trên toàn nhân loại và khiến cho ông đổi thay một anh hùng. Vào một bức điện tín gửi tặng Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy đã viết: "Nhân dân Hoa Kỳ xin được share niềm niềm hạnh phúc với dân chúng Liên Xô do chuyến bay an ninh đánh dấu bước du ngoạn đầu tiên của con người trong vũ trụ. Công ty chúng tôi xin chúc mừng các bạn và những nhà khoa học, những kĩ sư Liên Xô - mọi người làm nên thành công này…”

5. Gagarin có thể đã thực hiện một chuyến cất cánh vào không khí khác nếu như một tai nạn đáng tiếc thảm khốc không xảy ra ông mệnh chung trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn máy bay trên một chuyến bay huấn luyện và đào tạo định kì trong tháng 3 năm 1968. Sau thời điểm ông chết, quê nhà của ông, Gzhatsk được thay tên thành Gagarin với Trung trung khu Đào chế tạo Cosmonaut tại tp Star của Nga, được có tên người nhân vật dân tộc này.

Lời giải bỏ ra tiết:

 

 


Task 1

Task 1. Match the headings lớn the paragraphs.

(Ghép tiêu đề với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

C. Congratulations

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải đưa ra tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. đựng cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Quang cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự không chắc chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nạn đau lòng)


Task 2

Task 2. Read the passage again và answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một đợt tiếp nhữa và trả lời các câu hỏi.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin từng nào tuổi lúc biến hóa người trước tiên bay vào vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy làm việc trong ngoài hành tinh bao lâu?)

3.

Xem thêm: Trang Trí Lọ Hoa Bằng Chai Nhựa Vừa Đơn Giản Vừa Tiết Kiệm, Unilever ViệT Nam

What questions were raised before Gasarin"s space flight?

(Trước chuyến cất cánh vào dải ngân hà của Gagarin, tín đồ ta đã nêu lên những sự việc gì?)

4. What was the speed of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc dòng tàu dải ngân hà của ông là từng nào khi làm việc trong quỹ đạo bay vòng quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin ko thể tiến hành một chuyến bay vũ trụ mới?)

6. What was done after Gagarin"s death khổng lồ honour this national hero?

(Người ta đã làm gì sau cái chết của Gagarin nhằm tuyên dương anh ấy là anh hùng dân tộc?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông ngơi nghỉ trong không gian trong 108 phút.)

3. They were what would happen lớn a human being in space or how the body toàn thân would react to lớn the extreme changes in temperature or how the mind would khuyễn mãi giảm giá with the psycholigical tension.

(Đó là các thứ sẽ xảy ra với một con tín đồ trong không khí hoặc khung người sẽ bội nghịch ứng ra sao với những chuyển đổi khắc nghiệt về ánh nắng mặt trời hay tư tưởng sẽ say mê nghi cầm nào với mệt mỏi tâm lý như thế nào.)

4. It was more than 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi bởi ông đã chết trong một vụ tai nạn máy bay trên một chuyến bay giảng dạy thường xuyên hồi tháng 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, & the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau lúc ông qua đời, quê hương của ông Gzhatsk được thay tên thành Gagarin, và Trung tâm đào tạo và giảng dạy Cosmonaut trên Star City, Nga, được đặt tên của hero dân tộc này.)


After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn thành bạn dạng tóm tắt của bài xích đọc bằng phương pháp đặt những từ/ nhiều từ trong bảng vào khu vực trống.)

impossible named after lasted gravity success view in space cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person to lớn eat & drink in zero (5) ______ , & he was able lớn (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown và the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

 

Lời giải đưa ra tiết:

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person to lớn eat and drink in zero (5) gravity, and he was able to (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin"s desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Điện Li Lớp 11 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Chương 1: Sự Điện Li Hóa 11 Có Lời Giải

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng tư năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga biến chuyển con tín đồ đầu tiên bay vào vũ trụ. Mặc dù chuyến bay của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến ông trở thành hero dân tộc. Ông cũng đã trở thành người trước tiên ăn cùng uống trong tình trạng không trọng lực, và ông đã bao gồm thể ngắm nhìn Trái Đất theo một cách mà không ai đó đã làm trước đây. Thật ko may, vụ tai nạn thương tâm máy bay tháng 3 năm 1968 đã làm cho mong ước ao của Gagarin về việc vào không khí lần nữa bất khả thi. Sau thời điểm ông qua đời, quê nhà của ông và Trung tâm huấn luyện và giảng dạy Cosmonaut: Trung trọng điểm tại Star City, Nga được đặt tên theo ông.