SÁCH BÀI TẬP HÓA 8

     

Bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 trang 28 SBT chất hóa học 8

Bài 21.1 trang 28 sách bài tập Hóa 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,24g magie (Mg) trong ko khí, bạn ta chiếm được 0,4g magie oxit. Em hãy tìm cách làm hóa học dễ dàng và đơn giản của magie oxit.

Bạn đang xem: Sách bài tập hóa 8

Lời giải:

*

Vậy trong 1 phân tử đúng theo chất có 0,01 mol nguyên tử Mg; 0,01 mol nguyên tử O. Tức là 1 mol nguyên tử Mg kết hợp với 1 mol nguyên tử O.

→ phương pháp hóa học đơn giản và dễ dàng của magie oxit là: MgO.

Bài 21.2 trang 28 sách bài xích tập Hóa 8: Biết 4g thủy ngân (Hg) kết phù hợp với clo tạo nên 5,42g thủy ngân clorua. Em hãy cho biết thêm công thức hóa học dễ dàng và đơn giản của thủy ngân clorua. Cho thấy thêm Hg = 200.

Lời giải:

*

Vậy 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử Cl.

Suy ra 1 mol nguyên tử Hg kết phù hợp với 2 mol nguyên tử Cl.

→ phương pháp của thủy ngân clorua: HgCl2.

Bài 21.3 trang 28 sách bài xích tập Hóa 8: Một một số loại oxi sắt tất cả thành phần là: 7 phần khối lượng sắt kết phù hợp với 3 phần khối lượng oxi. Em hãy mang lại biết:

a) công thức phân tử của oxit sắt, biết cách làm phân tử cũng đó là công thức đơn giản.

b) khối lượng mol của oxit sắt tìm được ở trên.

Lời giải:

a) mang sử khối lượng oxit là 10g ⇒ mFe = 7g ; mO = 3g

*

Vậy: 0,125 mol nguyên tử sắt kết phù hợp với 0,1875 mol nguyên tử O.

Suy ra 2 mol nguyên tử fe kết hợp với 3 mol nguyên tử O (vì số nguyên tử luôn luôn là số nguyên).

→ cách làm hóa học dễ dàng và đơn giản của oxit fe là: Fe2O3.

b) khối lượng mol của Fe2O3: ( 56.2) + (16.3) = 160(g).;

Bài 21.4 trang 28 sách bài bác tập Hóa 8: Một hợp hóa học khí tất cả thành phần xác suất theo khối lượng là 82,35% N cùng 17,65% H. Em hãy cho biết:

a) công thức hóa học tập của hợp chất. Biết phù hợp chất này còn có tỉ khối so với khí hidro là 8,5.

b) Số mol nguyên tử của nguyên tố tất cả trong 0,5 mol phù hợp chất.

Lời giải:

*

Khối lượng của nito trong 1 mol đúng theo chất:

*

Khối lượng của hidro trong một mol phù hợp chất:

*

Vậy trong thích hợp chất có một mol nguyên tử N với 3 mol nguyên tử H.

→ phương pháp hóa học dễ dàng của hợp hóa học là NH3.

b) trong 0,5 mol NH3 có: 0,5 mol nguyên tử N

0,5 x 3 = 1,5 mol nguyên tử H.

Bài 21.5 trang 28 sách bài tập Hóa 8: Phân đạm ure bao gồm công thức hóa học là CO(NH2)2. Hãy xác định:

a) trọng lượng mol phân tử của ure.

Xem thêm: _____ The Email - Supposedly From Boyd'S Bank

b) Thành phần xác suất (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm ure.

c) vào 2 mol phân tử ure có bao nhiêu mol nguyên tử của từng nguyên tố.

Lời giải:

a) MCO(NH2)2 = 12 + 16 + 2.(14 + 2.1) = 60(g)

b) nhân tố % các nguyên tố trong ure:

*

%H = 100-(%C + %O + %N) = 100- ( trăng tròn + 26,7 + 46,7) = 6,6%

c) vào 2 mol phân tử CO(NH2)2 có:

Nguyên tố C: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử C.

Nguyên tố O: 2 x 1 = 2 mol nguyên tử O.

Nguyên tố N: 2 x 2 = 4 mol nguyên tử N.

Nguyên tố H: 2 x 4 = 8 mol nguyên tử H.

Bài 21.6 trang 28 sách bài bác tập Hóa 8: bao gồm chất sau:

32g Fe2O3 ; 0,125g mol PbO; 28g CuO.

Hãy đến biết:

a) cân nặng của mỗi kim loại co trong những lượng hóa học đã cho.

b) Thành phần phần trăm (Theo khối lượng) từng nguyên tố có trong những hợp chất trên.

Lời giải:

*

Cứ 1 mol Fe2O3 có 2 mol Fe

Vậy 0,2 mol Fe2O3 tất cả x? mol Fe

*

- trong 0,125 mol phân tử PbO có 0,125 mol nguyên tử Pb.

Khối lượng của Pb = mPb = nPb.MPb = 0,125.207 = 25,875(g)

*

Trong 0,35 mol phân tử CuO tất cả 0,35 mol nguyên tử Cu.

Khối lượng của nguyên tử Cu: MCu = nCu.MCu = 0,35.6 = 22,4(g)

*

Bài 21.7 trang 28 sách bài tập Hóa 8: Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, chiếm được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 nguyên tố kết phù hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu lại huỳnh.

a) Tìm cách làm hóa học đơn giản của magie sunfua.

b) Trộn 8g magie vơi 8g lưu hoàng rồi đốt nóng. Hãy cho thấy thành phần và trọng lượng các chất sau phản bội ứng.

A. 7g magie sunfua. B. 7g magie sunfua cùng 8g giữ huỳnh.

C. 16g magie sunfua. D. 14g Magie sunfua với 2g magie.

Xem thêm: Biển Đông Lớn Thứ Mấy Trong Thái Bình Dương ? B

Lời giải:

Giả sử hợp chất có trọng lượng 7g → mMg = 3g ; mS = 4g

*

Vậy trong thích hợp chất: 0,125 mol nguyên tử Mg cùng 0,125 mol nguyên tử S. Có nghĩa là 1 mol nguyên tử Mg kết phù hợp với 1 mol nguyên tử S.