Sách Bài Tập Hóa 9

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Sách bài tập hóa 9

*

Để học giỏi Hóa học lớp 9, loạt bài bác Giải sách bài xích tập chất hóa học 9 (Giải sbt Hóa 9) tất cả Video giải chi tiết được biên soạn bám sát theo câu chữ Sách bài xích tập (SBT) hóa học lớp 9.


Mục lục Giải sách bài bác tập Hóa 9

Sách bài xích tập Hóa 9 Chương 1: các loại hợp chất vô cơ

Sách bài xích tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại

Sách bài xích tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Sách bài bác tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Sách bài bác tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

42 videos Giải sách bài bác tập hóa học lớp 9 - Cô Phạm Thị Thu Phượng (Giáo viên hoanggiaphat.vn)

43 bài bác giảng chất hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên hoanggiaphat.vn)

Tham khảo tư liệu học tốt môn hóa học lớp 9 tốt khác:

Đã có giải mã bài tập môn hóa học 10 sách mới:
Xem thêm: Bài 7 Lịch Sử 10

*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí tổn dành cho tất cả những người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật

Hình thức thanh toán

Chính sách bao test dùng thử khóa học

Chính sách bỏ khóa học

Tuyển dụng
Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử Lớp 7 Bài 25 Lịch Sử 7, Lý Thuyết Lịch Sử Lớp 7 Bài: Phong Trào Tây Sơn

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền