SÁCH BÀI TẬP LỚP 4

     
Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài xích tập (SBT) Toán 4 tập 1. 4. Vào buổi đồng diễn thể dục, chúng ta học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng bao gồm 64 bạn. Hỏi 6 hàng bao gồm bao nhiêu bạn?

1. Tính :

*

2. Nối (theo mẫu):

*

3. Tìm x, biết:

a) (x + 527 = 1892) b) (x – 631 = 361)

c) (x imes 5 = 1085) d) (x:5 = 187)

4. Trong buổi đồng diễn thể dục, chúng ta học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng gồm bao nhiêu bạn?

1. Tính

*

2. Nối (theo mẫu):

*

3. Kiếm tìm x, biết:

a)

(eqalign& x + 527 = 1892 cr & x,,,,,,,,,,,,,,, = 1892 – 527 cr & x,,,,,,,,,,,,,, ,= 1365 cr )Advertisements (Quảng cáo)


b)

(eqalign & x – 631 = 361 cr và x,,,,,,,,,,,,,, = 361 + 631 cr và x,,,,,,,,,,,,,, = 992 cr )

 c)

(eqalign và x imes 5 = 1085 cr và x,,,,,,,, = 1085:5 cr & x,,,,,,,, = 217 cr )


 d)

(eqalign & x:5 = 187 cr và x,,,,,,, = 187 imes 5 cr và x,,,,,,, = 935 cr )

4. Tóm tắt

*

Số học viên có vào một hàng là:

64 : 4 =16 ( học viên )

Số học viên có trong 6 mặt hàng là :

16 6 = 96 ( học viên )

Đáp số: 96 học tập sinh


Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được...con cá.. Lý thuyết biểu thức gồm chứa hai chữ - Biểu thức có...

Bạn đang xem: Sách bài tập lớp 4


Em có fan anh đi dạo đội xa nhà. Hãy viết thư thăm hỏi và đề cập chuyện nhà mang lại anh biết, Đã thọ không...

Xem thêm: Family Là Số Ít Hay Số Nhiều ? Hỏi Đáp Anh Ngữ: Family Là Số Ít Hay Số Nhiều


Tính giá trị biểu thức (theo mẫu). Bài 1 huyết 5 trang 7 sgk Toán 4 - luyện tập trang 7 SGK Toán lớp...

Xem thêm: Giải Unit 10 Lớp 7 Health And Hygiene, Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Mới


Bài 2 – Tả cánh đồng lúa quê em vào một buổi sáng rất đẹp trời, Quê ngoại tận Long Xuyên. Sau mấy giờ đồng hồ đồng...