Bài tập toán 7 tập 1

     

Giải bài tập trang 108 bài xích 5 định đề Ơ-clip về con đường thẳng song song Sách bài bác Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 27: Vẽ mặt đường thẳng a và điểm A ko thuộc a. Vẽ con đường thẳng b trải qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế?...

Bạn đang xem: Bài tập toán 7 tập 1


Câu 27 trang 108 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ đường thẳng a với điểm A ko thuộc a. Vẽ con đường thẳng b trải qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế?

Giải

(A otin a;A in b)

Hình vẽ:

Theo định đề Ơclít, chỉ vẽ được một con đường thẳng b.

 

Câu 28 trang 108 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy điền vào vị trí trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thật một mặt đường thẳng song song với…

b) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một con đường thẳng tuy vậy song với…

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ bao gồm một đường thẳng tuy nhiên song cùng với …

d) nếu như qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai tuyến đường thẳng song song cùng với a thì….

e) đến điểm A ở ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và tuy vậy song với a là …

Giải

a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không thật một đường thẳng song song cùng với đường trực tiếp a.

b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có rất nhiều nhất một con đường thẳng tuy nhiên song với đường trực tiếp a.

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ bao gồm một con đường thẳng tuy vậy song cùng với đường thẳng a.

d) trường hợp qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng tuy vậy song cùng với a thì chúng trùng nhau.

e) mang lại điểm A ở ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song cùng với a là duy nhất.

 

Câu 29 trang 108 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hai tuyến đường thẳng a, b thế nào cho a // b. Vẽ con đường thẳng c giảm a tại điểm A. Hỏi c tất cả cắt b tốt không?

a) Hãy vẽ hình, quan tiếp giáp và trả lời thắc mắc trên.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Lipit Là Hợp Chất Hữu Cơ, Lý Thuyết Về Lipit

b) Hãy suy ra rằng: nếu như a // b cùng c cắt a thì c giảm b.

Giải

a) Hình vẽ:

Ta có: a //b với c cắt a tại c thì c giảm b.

b) Ta có a //b, c giảm a trên A

Giả sử c không giảm b thì suy ra c //b. Vậy qua điểm A kẻ được 2 mặt đường thẳng a và c cùng song song với b trái với định đề Ơclít

Vậy nếu như a // b, c giảm a thì c cắt b.

 

Câu 30 trang 108 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trên hình dưới, hai đường thẳng a, b song song với nhau, mặt đường thẳng c cắt a trên A, cắt b tại B.

a) rước một cặp góc so le trong (chẳng hạn cặp ( mA_4,B_1) rồi đo xem nhì góc kia có đều bằng nhau hay không?

b) Hãy lí luận do sao (widehat A_4 = widehat B_1) theo lưu ý sau:

Nếu (widehat mA_4 e widehat B_1) thì qua A ta vẽ tia Ap sao cho (widehat PAB = widehat B_1).

- thế thì AP // b, vì chưng sao?

- Qua A, vừa gồm a // b, vừa tất cả AP // b, thì sao?

- Kết luận: Đường trực tiếp AP và đường thẳng a chỉ với một. Nói phương pháp khác, (widehat PAB = widehat A_4), từ đó (widehat A_4 = widehat B_1).

Giải

a) Có

b) nếu như (widehat A_4 e widehat B_1), thì qua A ta vẽ tia AP làm sao để cho (widehat PAB = widehat B_1)

Vì AP và b tất cả cặp góc so le trong bằng nhau này phải AP // b

Khi đó, qua A ta vừa có a // b, vừa có AP // b, trái với tiên đề Ơclít về đường thẳng tuy nhiên song.

Xem thêm: Chỉ Là Nỗi Nhớ Mãi Đứng Sau Cuộc Tình Đã Vỡ, Hoa Nở Không Màu

Vậy mặt đường thẳng AP và mặt đường thẳng a chỉ là một, giỏi (widehat PAB = widehat A_4) nghĩa là (widehat A_4 = widehat B_1).