Sách giải hóa 10 nâng cao

     

Giải bài tập trang 136 bài 33 rèn luyện về lo và hợp chất của clo Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: trong các dãy chất dưới đây, dãy nào có toàn những chất gồm thể công dụng với clo....

Bạn đang xem: Sách giải hóa 10 nâng cao


Bài 1 trang 136 SGK hóa học 10 Nâng cao

Trong những dãy chất dưới đây, hàng nào tất cả toàn những chất có thể công dụng với clo ?

A. Na, H­2, N2;

B. NaOH(dd), NaBr(dd), NaI (dd);

C. KOH(dd), H2O, KF(dd);

D. Fe, K, O2.

Giải

Chọn B. Dãy chất công dụng với clo là:

(eqalign và Cl_2 + 2NaOH,, o ,,NaCl + NaClO + H_2O cr và Cl_2 + 2NaBr,,, o ,,2NaCl + Br_2 cr & Cl_2 + 2NaI,, o ,,2NaCl + I_2 cr )

 

Bài 2 trang 136 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Viết phương trình hóa học triển khai các đổi thay hóa:

*

Giải

Các bội nghịch ứng xảy ra:

*

 

Bài 3 trang 136 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Người ta rất có thể điều chế KCl bằng:

a) một phản nghịch ứng hóa hợp.

b) một bội phản ứng phân hủy.

c) một bội phản ứng trao đổi.

d) một phản ứng thế.

1. Hãy nêu ra phản ứng cho mỗi trường hòa hợp trên.

2. Trường thích hợp nào là làm phản ứng oxi hóa – khử? trong số đó số thoái hóa của clo đổi khác như nỗ lực nào?

Giải

1) những phản ứng pha trộn KCl

Một phản bội ứng hóa hợp:

(2mathop Klimits^0 + mathop Cl_2limits^0 ,, o ,,2mathop Klimits^ + 1 mathop Cllimits^ - 1 ) (1)

Một phản ứng phân hủy:

(2Kmathop Cllimits^ + 5 mathop O_3limits^ - 2 ,uildrel MnO_2,t^0 over longrightarrow 2Kmathop Cllimits^ - 1 + 3mathop O_2limits^0 uparrow ) (2)

Một phản ứng trao đổi:

(mathop K_2limits^ + 1 SO_4 + mathop Balimits^ + 2 mathop Cl_2limits^ - 1 ,, o ,,mathop Balimits^ + 2 SO_4 downarrow + 2mathop Klimits^ + 1 mathop Cllimits^ - 1 ) (3)

Một phản bội ứng thế:

(2mathop Klimits^0 + 2mathop Hlimits^ + 1 mathop Cllimits^ - 1 ,, o ,,2mathop Klimits^ + 1 mathop Cllimits^ - 1 + mathop H_2limits^0 uparrow ,,) (4)

2) những phản ứng (1), (2) và (4) là bội nghịch ứng thoái hóa – khử.

Trong (1): Số thoái hóa của clo sút từ 0 xuống – 1.

Trong (2): Số thoái hóa của clo bớt từ +5 xuống – 1.

Trong (3), (4): Số oxi hóa của clo không cố kỉnh đổi.

 

Bài 4 trang 136 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Viết phương trình chất hóa học của phản ứng triển khai các chuyển đổi dưới đây, ghi tên các chất và đk của phản bội ứng.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Máy Tính Cá Nhân Ibm Pc/Xt Năm 1983 ~ Hướng Dẫn Full

*

Giải

Các bội phản ứng xảy ra:

(eqalign & left( 1 ight),,NaClO + 2HCl,, o ,,NaCl + Cl_2 + H_2O cr & left( 2 ight),,Cl_2 + 2NaOH,, o ,,NaCl + NaClO + H_2O cr & left( 3 ight),,Cl_2 + Caleft( OH ight)_2,rắn,, o ,,CaOCl_2 + H_2O cr & left( 4 ight),,CaOCl_2 + 2HCl,, o ,,CaCl_2 + Cl_2 uparrow + H_2O cr và left( 5 ight),,KClO_3 + 6HCl, o ,,3Cl_2 + KCl + 3H_2O cr & left( 6 ight),,3Cl_2 + 6KOH,,uildrel 100^0C over longrightarrow 5KCl + KClO_3 + 3H_2O cr )

Tên các chất:

- NaClO: Natri hipoclorit.

- CaOCl2: canxi clorua hipoclorit.

- KClO: Kali clorat

- NaBrO: Natri hipobromit.

 

Bài 5 trang 136 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Hỗn hợp khí A gồm clo với oxi. A phản bội ứng vừa không còn với một láo hợp gồm 4,80 g magie với 8,10 g nhôm tạo thành 37,05 g hỗn hợp những muối clorua và oxit của nhị kim loại.

Xác định thành phần tỷ lệ theo cân nặng và theo thể tích của các thành phần hỗn hợp A.

Giải

(n_Al = 8,1 over 27 = 0,3,,left( mol ight),,,n_Mg = 4,8 over 24 = 0,2,left( mol ight).) Đặt số mol O2 với Cl2 buộc phải dùng theo thứ tự là a mol với b mol.

*
(sum n_e,nhường = sum n_e,nhận Rightarrow 1,3 = 4a + 2b,,,left( * ight))

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn khối lượng ta có:

(m_Al + m_Mg + m_O_2 + m_Cl_2 = m_Z)

(Rightarrow 8,1 + 4,8 + 32a + 71b = 37,05,,left( ** ight))

Từ (*) với (**), ta được (left{ matrix a = 0,2 hfill cr b = 0,25 hfill cr ight.)

Thành phần tỷ lệ về thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp A:

(\% V_O_2 = \% n_O_2 = 0,2.100\% over left( 0,2 + 0,25 ight) = 44,44\%)

(\% V_Cl_2 = \% n_Cl_2 = 100\% - 44,44\% = 55,56\% )

Thành phần phần trăm về khối lượng của từng khí trong hỗn hợp A:

*

 

Bài 6 trang 136 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Muối ăn uống bị lẫn những tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 cùng CaSO4­. Hãy trình bày cách thức hóa học để loại trừ các tạp chất, chiếm được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học các phản ứng.

Giải

- mang đến dung dịch (Na_2CO_3) toàn diện vào dung dịch muối nạp năng lượng có lẫn tạp hóa học Na2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4 để thải trừ các ion Mg2+, Ca2+.

(eqalign & Na_2CO_3 + MgCl_2,, o ,,MgCO_3 downarrow + 2NaCl cr & Na_2CO_3 + CaCl_2,, o ,,CaCO_3 downarrow + 2NaCl cr & Na_2CO_3 + CaCO_3,, o ,,CaCO_3 downarrow + Na_2SO_4 cr )

- Lọc quăng quật kết tủa sau đó cho dung dịch BaCl2 vào hỗn hợp nước lọc nhằm ion (SO_4^2 - ).

(BaCl_2 + Na_2SO_4,, o ,,BaSO_4 downarrow + 2NaCl)

- Lọc bỏ kết tủa (BaSO_4), mang đến dung dịch (Na_2CO_3) vào hỗn hợp nước lọc (nếu còn dư (BaCl_2) ) để vứt bỏ ion (Ba^2 + ).

Xem thêm: Cách Viết Bản Xét Hạnh Kiểm Của Học Sinh Chuẩn Nhất, Phiếu Tự Đánh Giá Hạnh Kiểm Của Học Sinh

(BaCl_2 + Na_2CO_3,, o ,,BaCO_3 downarrow + 2NaCl)

- Lọc vứt kết tủa (BaCO_3), cho dung dịch HCl vào hỗn hợp nước thanh lọc (nếu còn dư (Na_2CO_3)) và đun nhẹ được NaCl tinh khiết.