Sinh Học 12 Bài 15

     
- Chọn bài xích -Bài 8: Quy khí cụ Menđen: Quy pháp luật phân liBài 9: Quy cơ chế Menđen: Quy giải pháp phân li độc lậpBài 10: thúc đẩy gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của genBài 11: liên kết gen với hoán vị genBài 12: Di truyền link với giới tính cùng di truyền ngoại trừ nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường xung quanh lên sự thể hiện của genBài 14: Thực hành: Lai giốngBài 15: bài tập chương 1 và chương 2

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài bác Tập Sinh học 12 – bài xích 15: bài tập chương 1 với chương 2 góp HS giải bài tập, cung cấp cho học viên những phát âm biết kỹ thuật về điểm sáng cấu tạo, mọi vận động sống của con fan và những loại sinh đồ vật trong tự nhiên:

Câu 1 trang 64 Sinh học 12: dưới đây là một trong những phần trình trường đoản cú nucleotit của một mạch vào gen:

3’ … TAT GGG XAT GTA ATG GGX … 5’

a) Hãy xác định trình tự nucleotit của:

– Mạch bổ sung của mạch nói trên.

Bạn đang xem: Sinh học 12 bài 15

– mARN được phiên mã trường đoản cú mạch trên.

b) tất cả bao nhiêu côđon vào mARN?

c) Liệt kê các bộ bố đối mã với những côđon đó.

Trả lời:

a) – Mạch bửa sung: 5’ … ATA XXX GTA XAT TAX XXG …3’

– mARN: 5’… AUA XXX GUA XAU UAX XXG …5’

b) Số côđon trong mARN = 18: 3 = 6

c) các bộ tía đối mã với các côđon đó lần lượt là:

3’ UAU 5’

3’ GGG 5’

3’ XAU 5’

3’ GUA 5’

3’ AUG 5’

3’ GGX 5’

Câu 2 trang 64 Sinh học tập 12: xem thêm bảng mã dt và trả lời các câu hỏi sau:

a) các côđon như thế nào trong mARN mã hóa glixin?

b) gồm bao nhiêu côđon mã hóa lizin? Đối với từng côđon hãy viết bộ tía đối mã bửa sung.


c) lúc côđon AAG bên trên mARN được dịch mã thì axit amin làm sao được bổ sung cập nhật vào chuỗi polipeptit?

Trả lời:

a) các côđon trên mARN mã hóa glixin: GGU, GGX, GGA, GGG (tính theo chiều 5’ → 3’)

b) – tất cả 2 côđon mã hóa lizin.

– Bộ cha đối mã tương ứng:

+ Đối mã của AAA là UUU

+ Đối mã của AAG là UUX

c) Axit amin khớp ứng của AAG trên mARN là lizin.

Câu 3 trang 64 Sinh học tập 12: một đoạn chuỗi polipeptit là Arg – Gly – Ser – Phe – Val – Asp – Arg được mã hóa vì chưng đoạn ADN sau:

– G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A –

– X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T –

Mạch nào là mạch mã gốc? Đánh vệt mỗi mạch bằng hướng đúng của nó

(5’ → 3’ hay 3’ → 5’)

Trả lời:

Giả sử mạch bên trên là mạch mã cội và tất cả chiều 3’ → 5’:

3’ – G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A – 5’

⇒ mARN: 5’ – X X G A U X G A X G A A G G A A X X X X U – 3’

⇒ protein: Pro – Ile – Asp – Glu – Gly – Thr – Pro (loại)

Vậy mạch mã cội là mạch bên dưới và lưu lại như sau:

5’ – G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A – 3’

3’ – X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T – 5’

Câu 4 trang 64 Sinh học tập 12: một đoạn polipeptit gồm các axit amin sau: …Val – Trp – Lys – Pro…

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi những bộ bố sau:

Val: GUU; Trip: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA.

a) từng nào côđon mã hóa mang đến đoạn polipeptit đó?

b) Viết trình tự các nucleotit khớp ứng trên mARN.

Trả lời:

a) bao gồm 4 côđon mã hóa cho đoạn polipeptit.

b) Trình tự nucleotit trên mARN:

5’ … GUU UGG AAG XXA … 3’

Câu 5 trang 65 Sinh học 12: một quãng mARN bao gồm trình tự các nucleotit như sau:

5’… XAUAAGAAUXUUGX …3’

a) Viết trình từ bỏ nucleotit của ADN đã tạo thành đoạn mARN này.

b) Viết 4 axit amin hoàn toàn có thể được mã hóa từ điểm bắt đầu của đoạn mARN trên.

c) cho rằng đột biến sửa chữa thay thế nucleotit xảy ra trong ADN làm cho nucleotit thiết bị 3 là U của mARN được thay bởi G:

5’… XAG*AAGAAUXUUGX …3’

Hãy viết trình từ axit amin của chuỗi polipeptit được tổng phù hợp từ đoạn ren bị biến hóa trên.

d) cho rằng việc bổ sung 1 nucleotit xảy ra trong ADN khiến cho G được cung cấp giữa nucleotit sản phẩm 3 cùng thứ 4 của mARN này:

5’… XAUG*AAGAAUXUUGX …3’

Hãy viết trình từ axit amin của chuỗi polipeptit được tổng vừa lòng từ đoạn ren bị chuyển đổi trên.

e) Trên cơ sở những thông tin ở (c) với (d), loại đột biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn rộng lên protein được dịch mã (thay thế nucleotit tuyệt thêm nucleotit)? Giải thích.

Trả lời:

a) 3’ … GTATTXTTAGAAXG … 5’

5’ … XATAAGAATXTTGX …3’

b) His – Lys – Asn – Leu


c) Gln – Lys – Asn – Leu

d) His – Glu – Glu – Ser – Cys

e) Đột biến chuyển thêm nucleotit sống (d) hình ảnh hướng lớn hơn lên protein.

Vì: Đột vươn lên là thêm làm cho sai khác tất cả các axit amin tính từ lúc vị trí hốt nhiên biến, rõ ràng là làm cho sai khác từ axit amin số 2 trên chuỗi polipeptit trên.

Câu 6 trang 65 Sinh học 12: số lượng NST lưỡng bội của một loại 2n = 10. Đột biến rất có thể tạo ra tối đa từng nào loại thể cha ở loại này.

Trả lời:

Đột biến có thể tạo ra buổi tối đa 5 một số loại thể tía ở chủng loại này.

Câu 7 trang 65 Sinh học 12: trả sử làm việc cây cà độc dược thuộc các loại thể bố về NST số 2 (sự bắt cặp của những NST số 2 trong quy trình giảm phân xảy ra theo đẳng cấp hai NST số 2 bắt đôi với nhau với NST số 2 còn lại đứng một mình). Sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu loại cây con hoàn toàn có thể được sinh ra và mỗi các loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây bố nhiễm bên trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội bình thường.

Trả lời:

Cây ở trong thể bố về NST số 2 là 2n+1

Cây bình thường có bộ NST lưỡng bội là 2n

Sơ đồ vật lai:

P: ♂ 2n x ♀ 2n+1

GP: nn; n+1

F1: 2n: 2n+1

Vậy tất cả 2 các loại cây con rất có thể được sinh ra. Tỉ lệ thành phần như sau:

+ 50% là cây con gồm dạng tam lan truyền 2n+1

+ 50% là cây con gồm dạng lưỡng bội bình thường 2n.

Câu 8 trang 65 Sinh học tập 12: bộ lưỡng bội NST của một chủng loại sinh vật gồm 2n = 24.

a) gồm bao nhiêu NST sinh hoạt thể solo bội, thể tam bội và thể tứ bội?

b) trong số dạng đa bội trên, dạng như thế nào là đa bội lẻ, dạng làm sao là nhiều bội chẵn?

c) Nêu vẻ ngoài hình thành những dạng đa bội trên.

Trả lời:

a) Số NST ở:

+ Thể solo bội: n= 12

+ Thể tam bội: 3n= 36

+ Thể tứ bội: 4n = 48

b) Đa bội lẻ: tam bội

Đa bội chẵn: tứ bội

c) * Sự ra đời thể tam bội:

– Trong sút phân, vì sự không phân li của toàn bộ các cặp NST đã tạo nên giao tử tất cả 2n NST.

– Sự kết hợp của giao tử đột nhiên biến 2n NST với giao tử bình thường n NST vào thụ tinh tạo thành hợp tử gồm 3n NST.

– thích hợp tử nguyên phân bình thường, trở nên tân tiến thành thể tam bội.

Xem thêm: Tại Sao Phải Xét Nghiệm Máu Trước Khi Truyền Để, Cần Xét Nghiệm Nhóm Máu Trước Khi Truyền Máu

P: 2n x 2n

GP: n 2n

F1: 3n

* Sự hình thành thể tứ bội:

– tạo ra trong bớt phân: do sự ko phân li của tất cả các cặp NST đã hình thành giao tử bao gồm 2n NST ⇒ nhì giao tử có 2n NST kết phù hợp với nhau vào thụ tinh chế tạo ra hợp tử gồm 4n NST ⇒ đúng theo tử phát triển thành thể tứ bội

P: 2n x 2n

GP: 2n 2n

F1: 4n

– phát sinh trong nguyên phân: do ở lần nguyên phân trước tiên của hòa hợp tử có 2n NST các NST vẫn nhân đôi tuy nhiên không phân li ⇒ sinh ra thể tứ bội.

P: 2n x 2n

GP: n n

F1: 2n → vừa lòng tử nguyên phân thứ nhất tiên: 4n

Câu 9 trang 66 Sinh học 12: gần như phân tích di truyền tế bào học mang lại biết, bao gồm 2 loại chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối trồng tam bội. Ở phần nhiều loài này, alen A khẳng định thân cao, trội trọn vẹn so cùng với alne a khẳng định thân thấp. Khi gây tự dưng biến nhân tạo, tín đồ ta thu được một số dạng tứ bội và những dạng này chỉ tạo các giao tử lưỡng bội có khả năng sống.

a) Xác định công dụng phân li về kiểu dáng gen cùng kiểu hình ở các phép lai sau:

♀ Aaaa x ♂ Aaaa


♀AAaa x ♂ AAaa

b) Hãy cho thấy thêm một số quánh điểm đặc biệt quan trọng khác nhau thân chuối rừng và chuối trồng.

c) Giải thích bắt đầu và thừa trình mở ra loài chuối trồng.

Trả lời:

a)P: ♀ Aaaa x ♂ Aaaa

GP: 1/2 Aa; 1/2 aa1/2 Aa; một nửa aa

F1: 1/4 AAaa: một nửa Aaaa: 1/4 aaaa

( ba phần tư thân cao: 1/4 thân thấp)

P: ♀AAaa x ♂ AAaa

GP: 1/6 AA; 4/6 Aa; 1/6 aa 1/6 AA; 4/6 Aa; 1/6 aa

F1: 1/36 AAAA: 8/36 AAAa: 18/36 AAaa: 8/36 Aaaa: 1/36 aaaa

(35/36 thân cao: 1/36 thân thấp)

b)

Chuối rừng Chuối trồng
Kích thước tế bào Bình hay To
Lượng ADN trong tế bào thông thường Nhiều hơn (gấp 1,5 lần)
Khả năng tổng hợp chất hữu cơ Bình thường Mạnh
Kích thước cơ quan sinh chăm sóc Bình hay Lớn
Tốc độ trở nên tân tiến thông thường Nhanh
Khả năng tạo ra Có phân tử ⇒ hoàn toàn có thể sinh sản Không tất cả hạt ⇒ không sinh sản

c) – rất có thể chuối trồng có bắt đầu từ chuối rừng.

– do trong quy trình giảm phân tạo thành giao tử của chuối rừng, các NST ko phân li đã tạo thành giao tử bao gồm 2n NST. Sự kết hợp giữa giao tử tất cả 2n NST với giao tử gồm n NST đã tạo ra hợp tử gồm 3n NST, hình thành cần thể tam bội. Các cây chuôi tam bội ngon, ngọt và sinh trưởng xuất sắc hơn đang được giữ gìn và trồng, phát triển cho tới ngày nay.

Câu 1 trang 66 Sinh học tập 12: dịch phêninkêtô niệu sinh sống người là do một gen lặn bên trên NST thường xuyên quy địnhvà dt theo quy lý lẽ Menđen. Một người lũ ông gồm cô em gái bị bệnh, đem một người vk có anh trai bị bệnh. Cặp vợ ck này lo sợ con bản thân sinh ra sẽ ảnh hưởng bệnh. Hãy tính phần trăm để cặp vợ ck này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài tín đồ em ông xã và anh bà xã bị bệnh ra, cả bên bà xã và bên chồng không còn ai không giống bị bệnh.

Trả lời:

Quy mong gen:

A: không bệnh; a: bệnh

– Em chồng bị bệnh gồm KG aa ⇒ cha mẹ chồng không xẩy ra bệnh đều có KG Aa

⇒ ông chồng không bệnh có tác dụng có 2 kilogam với tỉ lệ: 1/3 AA: 2/3 Aa

⇒ tạo ra 2 nhiều loại giao tử với tỉ lệ: 2/3 A: 1/3 a

– Anh vk bị bệnh gồm KG aa ⇒ bố mẹ vợ không xẩy ra bệnh đều phải có KG Aa

⇒ vk không bệnh có chức năng có 2 kilogam với tỉ lệ: 1/3 AA: 2/3 Aa

⇒ tạo ra 2 một số loại giao tử cùng với tỉ lệ: 2/3 A: 1/3 a

Xác suất sinh con đầu lòng bệnh tật (có kg aa) của cặp vợ chồng là:

1/3 x 1/3 = 1/9

Câu 2 trang 66 Sinh học tập 12: trong phép lai giữa hai thành viên có phong cách gen sau đây:

♂ AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee

Các cặp gene quy định các tính trạng không giống nhau nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau. Hãy cho biết:

a) tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về toàn bộ 5 tính trạng là bao nhiêu?

b) tỉ trọng đời con tất cả kiểu hình giống bà mẹ là bao nhiêu?

c) tỉ lệ đời con gồm kiểu gene giống cha là bao nhiêu?

Trả lời:

Ta sử dụng cách tách bóc từng cặp gen nhằm tính toán.

a) tỉ trọng đời con bao gồm kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là:

1/2 x 3 phần tư x 1/2 x 3 phần tư x 1/2 = 9/128

b) tỉ trọng đời con gồm kiểu hình giống người mẹ là:

1/2 x 3 phần tư x 50% x 3/4 x 50% = 9/128

c) tỉ lệ thành phần đời con có kiểu ren giống ba là:

1/2 x 1/2 x 50% x một nửa x 50% = 1/32

Câu 3 trang 66 Sinh học 12: dịch mù màu đỏ và xanh lục ở bạn do một gen lặn link với NST X. Một phụ nữ bình thường có ba bị mù màu rước một người chồng bình thường.

a) xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ ông chồng này là con trai bị bệnh dịch mù màu là bao nhiêu?

b) phần trăm để đứa con đầu lòng của cặp vợ ông chồng này là phụ nữ bị dịch mù color là bao nhiêu?

Trả lời:

Quy ước gen: A: bình thường; a: bị mù màu

– Bố vk bị mù màu có KG: XaY → vợ không biến thành mù màu bao gồm KG: XAXa (do nhấn giao tử Xa từ bỏ bố) ⇒ tạo thành giao tử cùng với tỉ lệ: một nửa XA: 1/2 Xa


– Chồng bình thường có KG: XAY ⇒ sinh sản giao tử với tỉ lệ: 1/2 XA: một nửa Y

a) phần trăm để người con đầu lòng của cặp vợ ông chồng này là con trai bị dịch mù màu (KG: XaY) là: một nửa x một nửa = ¼

b) phần trăm để người con đầu lòng của cặp vợ ck này là đàn bà bị bệnh mù màu sắc (KG: XaXa) là: 50% x 0 = 0

Câu 4 trang 67 Sinh học 12: fan ta lai một con ruồi dòng mắt nâu cùng cánh ngắn, mang từ dòng ruồi thuần chủng, với một nhỏ ruồi đực thuần chủng gồm mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu ngoài ra sau: toàn cục ruồi cái có mắt đỏ, cánh nhiều năm còn toàn bộ ruồi đực gồm mắt đỏ nhưng cánh ngắn.

Cho các con ruồi đực với ruồi cái F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 với tỉ lệ mẫu mã hình cả ở nhị giới như sau:

– 3/8 đôi mắt đỏ, cánh dài.

– 3/8 đôi mắt đỏ, cánh ngắn.

– 1/8 đôi mắt nâu, cánh dài.

– 1/8 mắt nâu, cánh ngắn.

Từ kết quả lai bên trên hãy khẳng định kiểu gen của con ruồi bố, mẹ F1 và những con loài ruồi F2.

Biết rằng từng tính trạng được cơ chế bởi một gen.

Trả lời:

Theo đề bài, tính trạng đôi mắt đỏ được truyền từ p. (con đực) xuống F1 (cả mẫu và đực). Như vậy, tính trạng color mắt vày gen nằm ở NST thường quy định. Còn tính trạng độ nhiều năm cánh đưuọc truyền từ p xuống F1 phân hoá theo giời: tổng thể cái cánh dài, tổng thể đực cánh ngắn). Như vậy, tính trạng này vày gen nằm tại NST nam nữ (gen nằm trên NST X) quy định. Quy ước: đôi mắt đỏ (A) thì mắt nâu là (a). Vì mắt đỏ biểu thị ở F1 yêu cầu là trội. Cánh dài (D) thì cánh ngắn là (d). Tất cả con cái đều phải sở hữu cánh dài, dấn gen trội XD từ bố.

Từ đó ta gồm sơ thiết bị lai:

*

Câu 5 trang 67 Sinh học 12: Nếu gồm hai chiếc ruồi giấm thuần chủng, một dòng gồm kiểu hình mắt nâu và một dòng gồm kiểu hình đôi mắt đỏ son. Làm nỗ lực nào hoàn toàn có thể biết được lô cutgen luật pháp tính trạng màu đôi mắt này là nằm trên NST thường, NST giới tính X giỏi trong ti thể? hiểu được tính trạng màu mắt vị một gene quy định.

Trả lời:

– sử dụng phép lai thuận cùng lai nghịch.

+ Nếu tác dụng phép lai thuận nghịch tương tự nhau thì ren nằm bên trên NST thường.

+ Nếu công dụng phép lai luôn cho dạng hình hình giống chị em thì gen nằm trong ti thể.

+ Nếu hiệu quả lai đến tỉ lệ phân li vẻ bên ngoài hình ở hai giới .khác nhau thì gene nằm trên NST X.

Câu 6 trang 67 Sinh học tập 12: Lai hai chiếc cây thuần chủng đều phải có hoa white với nhau, tín đồ ta thu thừa thế hệ sau 100% số lượng km con tất cả hoa color đỏ. Từ hiệu quả này ta hoàn toàn có thể rút ra kết luận gì?

A. Các alen giải pháp hoa trắng ở cả hai dòng cây cha mẹ là alen cùng với nhau.

B. Color hoa đỏ lộ diện là do hiệu quả của sự can dự cộng gộp.

C. Những alen quy định màu trắng ở cả hai cái cây bố mẹ là ko alen cùng với nhau.

Xem thêm: Tập Đọc: Con Chó Nhà Hàng Xóm Trang 14, Tập Đọc: Con Chó Nhà Hàng Xóm

D. Bọn họ chưa thể đúc rút được tóm lại gì.

Trả lời:

Chọn câu trả lời C

Câu 7 trang 67 Sinh học tập 12: Đối với những loài tạo hữu tính, bố hoặc bà mẹ di truyền nguyên vẹn mang đến con

A. Tính trạng