Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng và trục ox là

     
*

*

*

bạn dùng công thức này

điện thoại tư vấn góc tạo vì đường thẳng và trục Ox là ABC thì ( an ABC=a)khi (age0)

Thì số đo góc cần tìm là ( an ABC=0,5Rightarrow ABC=26"33)


áp dụng công thức 

gọi ABC là góc tao vày đường trực tiếp d với trục Ox thì ta có ( an ABC=a)khi (age0)

thì số đo góc đề nghị tìm là tanABC = 0,5(Rightarrow)ABC= 26"33"


a) Vẽ đồ thị nhị hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)b) gọi giao điểm của những đường trực tiếp y = 0,5x + 2 với y = 5 – 2x với trục hoành theo sản phẩm tự là A, B và gọi giao điểm của hai tuyến đường thẳng sẽ là C.Tìm tọa độ của những điểm A, B, C.c) Tính độ dài những đoạn thẳng AB, AC và BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet) (làm tròn mang đến chữ số thập phân trang bị hai).d) Tính các góc chế tác bởi các đường thẳng gồm phương trình (1) với (2) với trục Ox (làm tròn...

Bạn đang xem: Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng và trục ox là


a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:

y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)

b) call giao điểm của những đường trực tiếp y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x cùng với trục hoành theo thiết bị tự là A, B và gọi giao điểm của hai tuyến đường thẳng đó là C.

Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính độ dài những đoạn trực tiếp AB, AC với BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet) (làm tròn mang lại chữ số thập phân đồ vật hai).

d) Tính những góc tạo bởi những đường thẳng gồm phương trình (1) và (2) với trục Ox (làm tròn mang lại phút).


a) - Vẽ đồ dùng thị hàm số y = 0,5x + 2 (1) mang đến x = 0 => y = 2 được D(0; 2) mang lại y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)Nối A, D ta được đồ dùng thị của (1).- Vẽ đồ vật thị hàm số y = 5 – 2x (2) cho x = 0 => y = 5 được E(0; 5) mang lại y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)Nối B, E ta được đồ gia dụng thị của (2).b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhì điểm A với B là A(-4 ; 0) cùng B (2,5 ; 0)Hoành độ giao điểm C của hai thứ thị (1) với (2) là nghiệm của phương trình:0,5 x + 2 = 5 - 2x⇔ 0,5x...

a) - Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

mang lại x = 0 => y = 2 được D(0; 2)

mang lại y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)

Nối A, D ta được thiết bị thị của (1).

- Vẽ vật thị hàm số y = 5 – 2x (2)

đến x = 0 => y = 5 được E(0; 5)

mang đến y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)

Nối B, E ta được đồ vật thị của (2).

*

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhì điểm A và B là A(-4 ; 0) và B (2,5 ; 0)

Hoành độ giao điểm C của hai trang bị thị (1) và (2) là nghiệm của phương trình:

0,5 x + 2 = 5 - 2x

⇔ 0,5x + 2x = 5 – 2

⇔ 2,5.x = 3 ⇔ x = 1,2

⇒ y = 0,5.1,2 + 2 = 2, 6

Vậy tọa độ điểm C(1,2; 2,6).

c) AB = AO + OB = |-4| + |2,5| = 6,5 (cm)

Gọi H là hình chiếu của C bên trên Ox, ta bao gồm H( 1,2; 0)

Ta có: AH = AO + OH = 4 + 1,2 = 5,2

BH = BO – OH = 2,5 – 1,2 = 1,3

CH = 2,6

*

d) hotline α là góc hợp do đường trực tiếp y = 0,5x + 2 với tia Ox.

Ta có: tgα = 0,5 => α = 26o34"

Gọi β là góc hợp vị đường trực tiếp y = 5 - 2x cùng với tia Ox

Tam giác OEB vuông tại O nên:

*


Đúng 0
Bình luận (0)
a) Vẽ vật thị hai hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)b) điện thoại tư vấn giao điểm của các đường trực tiếp y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x cùng với trục hoành theo đồ vật tự là A, B và call giao điểm của hai tuyến phố thẳng đó là C.Tìm tọa độ của những điểm A, B, Cc) Tính độ dài những đoạn trực tiếp AB, AC với BC (đơn vị đo trên những trục tọa độ là xentimet) (làm tròn mang lại chữ số thập phân sản phẩm hai).d) Tính các góc tạo thành bởi các đường thẳng có phương trình (1) cùng (2) với...
Đọc tiếp

a) Vẽ đồ dùng thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)

b) gọi giao điểm của các đường thẳng y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x với trục hoành theo lắp thêm tự là A, B và hotline giao điểm của hai tuyến phố thẳng sẽ là C.

Tìm tọa độ của các điểm A, B, C

c) Tính độ dài những đoạn thẳng AB, AC cùng BC (đơn vị đo trên những trục tọa độ là xentimet) (làm tròn mang lại chữ số thập phân trang bị hai).

d) Tính các góc chế tác bởi những đường thẳng tất cả phương trình (1) cùng (2) với trục Ox (làm tròn mang đến phút)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy
a) Đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 là đường thẳng đi qua những điểm (0; 2) cùng (-4; 0)Đồ thị hàm số y = 5 – 2x là mặt đường thẳng đi qua những điểm (0; 5) với (2,5; 0)b) Ta tất cả A(-4; 0), B(2,5; 0)Tìm tọa độ điểm C, ta có: phương trình hoành độ giao điểm của con đường thẳng y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x là0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ 2,5x = 3 ⇔ x = 1,2Do đó y = 0,5 . 1,2 + 2 = 2,6. Vậy C (1,2; 2,6)c) gọi D là hình chiếu của C bên trên Ox ta có:CD = 2,6; AB = AO + OB = 4 + 2,5 = 6,5 (cm)∆ACD vuông trên D...

Xem thêm: Soạn Văn 11 Ôn Tập Phần Văn Học, Soạn Bài Ôn Tập Phần Văn Học (Học Kì Ii)


Đọc tiếp

a) Đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 là đường thẳng đi qua các điểm (0; 2) và (-4; 0)

Đồ thị hàm số y = 5 – 2x là đường thẳng đi qua các điểm (0; 5) và (2,5; 0)

*

b) Ta có A(-4; 0), B(2,5; 0)

Tìm tọa độ điểm C, ta có: phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x là

0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ 2,5x = 3

⇔ x = 1,2

Do đó y = 0,5 . 1,2 + 2 = 2,6. Vậy C (1,2; 2,6)

c) điện thoại tư vấn D là hình chiếu của C bên trên Ox ta có:

CD = 2,6; AB = AO + OB = 4 + 2,5 = 6,5 (cm)

∆ACD vuông trên D đề xuất AC2 = CD2 + DA2

⇒AC=√2,62+5,22=√33,8≈5,81(cm)⇒AC=2,62+5,22=33,8≈5,81(cm)

 Tương từ : BC=√BD2+CD2BC=BD2+CD2

=√1,32+2,62=√8,45≈2,91(cm)=1,32+2,62=8,45≈2,91(cm)

d) Ta tất cả ∆ACD vuông tại D nên tgˆCAD=CDAD=2,65,2=12tgCAD^=CDAD=2,65,2=12

 ⇒ˆCAD≈26034′⇒CAD^≈26034′. Góc tạo do đường thẳng y=12x+2y=12x+2 và trục Ox là 26034’

Ta tất cả ∆CBD vuông trên D nên tgˆCBD=CDBD=2,61,3=2⇒ˆCBD≈63026′tgCBD^=CDBD=2,61,3=2⇒CBD^≈63026′ 

Góc tạo bởi đường thẳng y = 5 – 2x với trục Ox là 1800 – 63026’ ≈ 116034’


Đúng 0

comment (0)
a) - Vẽ đồ dùng thị hàm số y = 0,5x + 2 (1) mang lại x = 0 => y = 2 được D(0; 2) mang đến y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)Nối A, D ta được vật thị của (1).- Vẽ đồ dùng thị hàm số y = 5 – 2x (2) cho x = 0 => y = 5 được E(0; 5) cho y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)Nối B, E ta được vật thị của (2).b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhì điểm A và B: A(-4; 0), B(2,5; 0)Hoành độ giao điểm C của hai đồ gia dụng thị là nghiệm phương trình: 0,5x + 2 = 5 – 2x => x = 1,2=> y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6=>...
Đọc tiếp

a) - Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

mang lại x = 0 => y = 2 được D(0; 2)

mang đến y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)

Nối A, D ta được đồ vật thị của (1).

- Vẽ thiết bị thị hàm số y = 5 – 2x (2)

đến x = 0 => y = 5 được E(0; 5)

cho y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)

Nối B, E ta được thứ thị của (2).

*

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhì điểm A và B: A(-4; 0), B(2,5; 0)

Hoành độ giao điểm C của hai vật thị là nghiệm phương trình:

0,5x + 2 = 5 – 2x => x = 1,2

=> y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6

=> Tọa độ C(1,2 ; 2,6)

c) AB = AO + OB = |-4| + |2,5| = 6,5 (cm)

Gọi H là hình chiếu của C bên trên Ox, ta tất cả H( 1,2; 0)

*

d) hotline α là góc hợp vì chưng đường thẳng y = 0,5x + 2 cùng với tia Ox.

Ta có: tgα = 0,5 => α = 26o34"

Gọi β là góc hợp bởi vì đường trực tiếp y = 5 – 2x với tia Ox (β là góc tù).

Gọi β" là góc kề bù với β, ta có:

tgβ" = -(-2) = 2 => β" = 63o26"

=> β = 180o – 63o26" = 116o34"


Đúng 0
Bình luận (0)
Vẽ trang bị thị: y = 0,5x + 2Cho x = 0 => y =2 vậy: (0;2);Cho y = 0 => x= -4 vậy: (-4; 0)vẽ vật thị y = 5 – 2xCho x = 0 => y = 5 vậy: (0;5)Cho y = 0 => x = 2,5 vậy: (2,5; 0)b) Tọa độ của nhị điểm A (- 4; 0) với B (2,5 ; 0)Vì C là giao điểm của hai đường thẳng đề xuất ta gồm pt hoành độ giao điểm:0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ x = 1,2Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6Vậy C (1,2 ; 2,6)c) AB = OA + OB = 4 + 2,5 = 6,5 cmGọi F là hình chiếu của C trên Ox, ta có:OF = 1,2 centimet ; FB = 1,3 centimet và AF =...
Đọc tiếp
Vẽ đồ dùng thị: y = 0,5x + 2

Cho x = 0 => y =2 vậy: (0;2);

Cho y = 0 => x= -4 vậy: (-4; 0)

vẽ đồ gia dụng thị y = 5 – 2x

Cho x = 0 => y = 5 vậy: (0;5)

Cho y = 0 => x = 2,5 vậy: (2,5; 0)

b) Tọa độ của hai điểm A (- 4; 0) cùng B (2,5 ; 0)

Vì C là giao điểm của hai tuyến phố thẳng đề nghị ta tất cả pt hoành độ giao điểm:

0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ x = 1,2

Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:

y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6

Vậy C (1,2 ; 2,6)

c) AB = OA + OB = 4 + 2,5 = 6,5 cm

Gọi F là hình chiếu của C trên Ox, ta có:

OF = 1,2 centimet ; FB = 1,3 cm và AF = 5,2 cm

Áp dụng định lý Pitago vào những tam giác vuông ACF và BCF ta có:

AC = √(AF2 + CF2) = 5,22 + 2,62 ≈ 5,81 cm

BC = √(CF2 + BF2) = 2,62 + 1,32 ≈ 2,91 cm

d) gọi α là góc tạo bởi đường trực tiếp y = 0,5x + 2 cùng trục Ox, ta có:

tgα = OD/OA = 2/4 = 0,5 ⇔ α ≈ 26o34’

Gọi β là góc tạo do đường trực tiếp y = 5 – 2x và trục Ox với β’ là góc kề bù cùng với β, ta có:

tgβ’ = OE /OB = 5/2,5 = 2 ⇔ β’ ≈ 63o26’ ⇔ β = 180o – 63o26’ = 116o34’.


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hàm số y = -2x + 3

Tính góc tạo do đường trực tiếp y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn mang đến phút)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Toán
1
0
GửiHủy

Gọi góc hợp vì chưng đường trực tiếp y = -2x + 3 với trục Ox là α.

*


Đúng 1

Bình luận (0)
SGK trang 61
a) Vẽ trang bị thị nhì hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ :(1) (y=0,5x+2)(2) (y=5-2x)b) hotline giao điểm của những đường thẳng (y=0,5x+2) và (y=5-2x) với trục hoành theo sản phẩm tự là A, B và gọi giao điểm của hai tuyến đường thẳng đó là C. Tìm tọa độ điểm A, B, C ?c) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, BC (đơn vị đo trên những trục tọa độ là cm)d) Tính những góc tạo bởi những đường thẳng bao gồm phương trình (1) và (2) cùng với trục Ox (làm tròn mang lại phút)
Đọc tiếp

a) Vẽ đồ vật thị nhị hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ :

(1) (y=0,5x+2)

(2) (y=5-2x)

b) hotline giao điểm của những đường thẳng (y=0,5x+2) và (y=5-2x) với trục hoành theo vật dụng tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng sẽ là C. Tìm kiếm tọa độ điểm A, B, C ?

c) Tính độ dài những đoạn trực tiếp AB, AC, BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm)

d) Tính những góc tạo bởi các đường thẳng có phương trình (1) cùng (2) cùng với trục Ox (làm tròn cho phút)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9ToánÔn tập chương 2: Hàm số bậc nhất
1
0
GửiHủy
a) * Vẽ trang bị thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)Cho x = 0, tính được y = 2 => D(0; 2) thuộc trang bị thị.Cho y = 0, 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 => A(-4; 0) thuộc trang bị thị. Đường trực tiếp vẽ qua A, D là đồ thị của (1).*Vẽ đồ vật thị hàm số y = 5 – 2x (2)-Cho x = 0 tính được y = 5 E(0; 5) thuộc trang bị thị-Cho y = 0, 0 = 5 – 2x => x = 2,5 => B(2,5; 0) thuộc thứ thị. Đường thẳng vẽ qua B, E là vật dụng thị của (2).b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhị điểm A với B: A(-4; 0), B(2,5; 0)
Đọc tiếp

a) * Vẽ vật dụng thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

Cho x = 0, tính được y = 2 => D(0; 2) thuộc vật dụng thị.

Cho y = 0, 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 => A(-4; 0) thuộc thiết bị thị. Đường trực tiếp vẽ qua A, D là vật dụng thị của (1).

*Vẽ thiết bị thị hàm số y = 5 – 2x (2)

-Cho x = 0 tính được y = 5 E(0; 5) thuộc thiết bị thị

-Cho y = 0, 0 = 5 – 2x => x = 2,5 => B(2,5; 0) thuộc thứ thị. Đường thẳng vẽ qua B, E là thứ thị của (2).

*

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của hai điểm A cùng B: A(-4; 0), B(2,5; 0)

*
*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ đồ dùng thị của hàm số

b) Tính góc tạo vì đường thẳng y = -2x + 3 cùng trục Ox (làm tròn đến phút)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Toán
1
0
GửiHủy

a) Vẽ thiết bị thị hàm số:

- mang đến x = 0 thì y = 3 ta được A(0; 3)

*

b) gọi góc hợp vì chưng đường thẳng y = -2x + 3 cùng trục Ox là α.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 17, Bài 17: Sự Chuyển Hóa Và Bảo Toàn Cơ Năng

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hàm số y= 2x-3 gồm đồ thị (D)

a) Vẽ đồ thị (D)

b)Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến (D)

c) Tính góc a tạo bởi đường thẳng (D) cùng trục Ox.(Làm tròn đến phút)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9ToánChương IV - Hàm số y = ax^2 (a không giống 0). Phương trì...
0
0
GửiHủy

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)