Sơ đồ tư duy khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ 20

     
bao gồm văn học việt nam từ CMTT 1945 cho hết ráng kỉ XX by Mai Neymar
*

1. Khái quát vh cả nước từ CMTT đến năm 1975

1.1. Quá trình cải tiến và phát triển và thành tựu

1.1.1. Giai đoạn 1945-1954

1.1.1.1. Văn xuôi

1.1.1.1.1. Truyện ngắn với kí mở màn cho văn xuôi phòng chiến

1.1.1.1.2. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

1.1.1.2. Thơ ca

1.1.1.2.1. Diễn đạt tình yêu quê nhà đất nước phẫn nộ giặc

1.1.1.2.2. Thơ ca có khá nhiều sự thay đổi lớn

1.1.1.2.3. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

1.1.1.3. Kịch

1.1.1.3.1. Phản ảnh hiện thực centimet và kháng chiến

1.1.1.3.2. Một số vở kịch nổi bật

1.1.1.4. Lí luận, nghiên cứu và phân tích phê bình văn học

1.1.1.4.1. Chưa cải tiến và phát triển nhưng có ý nghĩa sâu sắc quan trọng

1.1.1.4.2. Một số tác phẩm tiêu biểu

1.1.2. Tiến trình 1955-1964

1.1.2.1. Văn xuôi

1.1.2.1.1. Mở rộng đề tài, bao gồm nhiều vấn đề

1.1.2.1.2. Nhiều truyện ngắn , đái thuyết viết về hiện nay thức đời sống CM

1.1.2.1.3. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

1.1.2.2. Thơ ca

1.1.2.2.1. Cải cách và phát triển mạnh mẽ

1.1.2.2.2. Nỗi đau chia giảm hai miền

1.1.2.2.3. Một số tác phẩm tiêu biểu

1.1.3. Tiến độ 1965-1975

1.1.3.1. Thơ ca

1.1.3.1.1. Đánh dấu bước tiến new của nền thơ toàn nước hiện đại

1.1.3.1.2. Miêu tả sự mũm mĩm của toàn dân tộc

1.1.3.1.3. Tăng sức bao quát chất suy tưởng và bao gồm luận

1.1.3.1.4. 1 số tác phẩm tiêu biểu

1.1.3.2. Văn xuôi

1.1.3.2.1. Phản nghịch ánh cuộc sống đời thường chiến đấu với lao động

1.1.3.2.2. Truyện,kí phản ánh cấp tốc nhạy trận chiến đấu của quân dân miền Nam

1.1.3.2.3. Công việc xây dựng cuộc sống đời thường mới của nhân dan miền bắc

1.1.3.2.4. Một số tác phẩm tiêu biểu

1.2. Hoàn cảnh lịch sử làng mạc hội văn hoá

1.2.1. Chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dãn 30 năm

1.2.2. Điều kiện giao lưu văn hoá không thuận lợi

1.2.3. Văn học tiến trình này vẫn cải tiến và phát triển và có không ít thành tựu khổng lồ lớn

1.3. Đặc điểm cơ bạn dạng của văn học tập VN

1.3.1.


Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ 20


Xem thêm: Azota Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Azota Chi Tiết Nhất 2022


Xem thêm: 30 Cách Ứng Xử Hay Trong Cuộc Sống, Bạn Cần Ghi Nhớ


Vận động theo phía cách mạng hoá

1.3.1.1. Đề tài CNXH

1.3.1.1.1. Đề cao lao động

1.3.1.1.2. Việc làm xd XHCN làm việc Bắc

1.3.2. Nền văn học hướng tới đại chúng

1.3.2.1. Thêm bó thâm thúy với dân lao động hướng về đại chúng

1.3.2.2. Mang ý nghĩa nhân dân sâu sắc

1.3.3. định hướng sử thi cùng lãng mạn

1.3.3.1. Là khuynh hướng tất yếu hèn của nền văn học

1.3.3.2. Khiến cho văn học tập thấm nhuần ý thức lạc quan

1.3.3.3. Tập trung vào để tài Tổ quốc

1.3.3.3.1. đảm bảo đất nước, đấu tranh thống nhất đất nước

1.3.3.4. Phối hợp hài hoà

2. Khái quát VHVN từ thời điểm năm 1975 cho đến khi xong TK XX

2.1. Hoàn cảnh lịch sử, văn hoá , xã hội

2.1.1. Giải hòa muền phái mạnh thống nhất đất nước.

2.1.2. Dân tộc tự do tự do

2.1.3. Chạm mặt nhiều thách thức về tởm tế

2.1.4. Đất nước đổi mới thúc đẩy văn học cũng buộc phải đổi mới

2.2. Những chuyển đổi và thành tựu

2.2.1. Trường đoản cú 1975-1986

2.2.1.1. Thơ ca

2.2.1.1.1. Không phát triển bằng quá trình trước. Chủ yếu là ngôi trường ca

2.2.1.1.2. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.2. Văn xuôi

2.2.1.2.1. Có rất nhiều khởi sắc

2.2.1.2.2. Đổi new cách viết

2.2.1.2.3. Từ sau Đại hội Đảng lần VI Vh chủ yếu thức bước vào đổi mới

2.2.1.2.4. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.3. Kịch

2.2.1.3.1. Sau 1975 phát triển khá táo bạo mẽ

2.2.1.3.2. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.4. Lí luận, phân tích và phê bình văn học

2.2.1.4.1. Quý giá nhân văn, chân thành và ý nghĩa và công dụng thẩm mỹ được chú ý

2.2.1.4.2. Khối hệ thống khái niệm được kiểm soát và điều chỉnh và ngã sung

2.2.2. Sau 1986 đến hết nuốm kỉ XX

2.2.2.1. Văn học đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện

2.2.2.2. Vận chuyển theo định hướng dân nhà hoá

3. Kết luận

3.1. Văn học VN từ năm 1945-1975

3.1.1. Thừa kế và vạc huy truyền thống lịch sử tư tưởng của văn học dân tộc