SOẠN ANH VĂN LỚP 8 UNIT 7

     

Chủ đề bài học kinh nghiệm này khá thú vị, mang tính “thời sự” cao vì liên quan đến sức mạnh và môi trường sống của quanh ta. Đó là việc ô nhiễm.

Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 8 unit 7


1. Listen & read.

(Nghe với đọc.)

A project on pollution

Nick: Your trang chủ village is so beautiful. There are so many trees, flowers và birds.

Mi: Yes, that"s why I lượt thích coming back here on holiday.

Nick: Mi, what"s that factory? It looks new.

Mi: I don"t know. There wasn"t a factory here last year.

Nick: Mi, look at the lake! Its water is almost black.

Mi: Let"s go closer. ... I can"t believe my eyes. The fish are dead!

Nick: I think the waste from the factory has polluted the lake. The fish have died because of the polluted water.

Mi: That"s right. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish và other aquatic animals will die.

Nick: Ahchoo!

Mi: Bless you! What"s the matter?

Nick: Thanks. Ahchoo! I think there"s air pollution here as well. If the air wasn"t dirty, I wouldn"t sneeze so much. Ahchoo!

Mi: I"ve come up with an idea about our environmental project! How about giving a presentation about water & air pollution?

Nick: That"s a good idea. Let"s take some pictures of the factory & the lake to illustrate our presentation. Ahchoo!

*

a. Find the word/ phrase that means 

(Tìm một từ/ cụm từ mà gồm nghĩa:)

1. No longer alive

2. Growing or living in, on, or near water

3. Throwing away something you bởi not want, especially in a place which is not allowed

4. A substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it

5. Made unclean or unsafe lớn use

6. To think of an idea, or a plan

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Nick: Làng quê của bạn thật đẹp. Có nhiều cây, hoa và đụng vật.

Mi: Đúng vậy, đó là nguyên nhân mình đam mê trở về địa điểm đây vào từng kỳ nghỉ.

Nick: Mi à, xí nghiệp sản xuất đó là gì vậy? Trông nó new nhỉ.

Mi: Mình ko biết. Năm rồi không có nhà sản phẩm công nghệ nào ở đây cả.

Nick: Mi, nhìn cái hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

Mi: Chúng ta lại ngay sát xem... Mình cần thiết tin vào mắt mình nữa! Cá bị tiêu diệt rồi!

Nick: Mình nghĩ chất thải từ xí nghiệp làm độc hại hồ đấy. Cá chết cũng chính vì nước ô nhiễm.

Mi: Đúng rồi, nếu công ty máy thường xuyên gây độc hại nguồn nước. Tất cả cá cùng những động vật dưới nước sẽ chết.

Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì)

Mi: Cầu Chúa phù hộ đến bạn! Chuyện gì vậy?

Nick: Cảm ơn. Ahchoo! bản thân nghĩ rằng gồm sự ô nhiễm và độc hại không khí nữa. Còn nếu như không khí không ô nhiễm, mình không hắt hơi nhiều bởi thế đâu. Ahchoo!

Mi: Mình tất cả một chủ kiến về một dự án môi trường! họ hãy trình diễn một bài xích thuyết trình về độc hại nước với không khí!

Nick: Ý con kiến hay. Họ hãy chụp vài bức hình về xí nghiệp sản xuất và hồ để minh họa bài bác thyết trình của bọn chúng ta. Ahchoo!

Lời giải chi tiết:

1. no longer alive = dead 

(không còn sống = chết)

2. growing or living in, on or near water = aquatic 

(lớn lên hoặc sống trong hoặc sát nước)

3. throwing away something you bởi vì not want, especially in a place which is not allowed = dump 

(ném đi vật dụng gì mà các bạn không muốn, nhất là ở chỗ mà ko được cho phép = thải)

4. a substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it = poison 

(một hóa học mà rất có thể làm cho tất cả những người hoặc động vật hoang dã bị căn bệnh hoặc giết bọn chúng nếu chúng ăn uống hoặc uống nó = hóa học độc)

5. made unclean or unsafe to use = polluted 

(làm mang lại không sạch sẽ hoặc không bình an khi sử dụng)

6. to think of an idea or a plan = to come up with 

(nghĩ về một ý tưởng phát minh hoặc một kế hoạch)


bài xích 1b

b. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Where are Nick và Mi?

(Nick cùng Mi nghỉ ngơi đâu?)

2. What does the water in the lake look like?

(Nước ngơi nghỉ trong hồ trông như vậy nào?)

3. Why is mày surprised when they get closer to lớn the lake?

(Tại sao ngươi ngạc nhiên khi đến gần hồ?)

4. What is the factory dumping into the lake?

(Nhà sản phẩm xả thải đồ vật gi xuống?)

5. Why is Nick sneezing so much?

(Tại sao Nick nhảy mũi nhiều?)

Lời giải chi tiết:

1. They are in Mi’s trang chủ village.

(Họ đang ở nông thôn của Mi.)

2. It’s almost black.

(Nó gần như là đen.)

3. She’s surprised because she sees the fish dead.

Cô ấy ngạc nliiễn chính vì cô ấy thấy cá chết.)

4. It’s dumping poison into the lake.

(Nó xả chất độc xuống hồ.)

5. He’s sneezing so much because the air is not clean.

(Anh ấy hắt xì nhiều cũng chính vì không khí ko sạch.)


bài bác 1c

1c. Tick (✓) true (T), false (F), or no information (NI)

(Chọn đúng (T) xuất xắc sai (F), hoặc không tồn tại thông tin (NI).)

 

T

F

NI

1. The water in the lake has been polluted by a ship.

Xem thêm: Câu Chuyện: Bác Hồ Đến Với Các Cháu Mồ Côi Ở Trại Kim Đồng (Kể Chuyện

 

 

 

2. Water pollution in the lake has made the fish die.

 

 

 

3. Aquatic plants may also die because of the polluted water.

 

 

 

4. Nick wouldn"t sneeze so much if the air was clean.

 

 

 

5. Nick & Mi will give a talk about water and air pollution.

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F 2. T3. NI 4. T5. T

1. F 

(Nước trong hồ bị ô nhiễm bởi một con tàu.)

=> It’s polluted by the factory.

(Nước bị ô nhiễm bởi công ty máy.)

2. T

(Ô lây lan nước trong hồ nước đã làm cá chết.)

3. NI 

(Thực thứ dưới nước rất có thể chết vì ô nhiễm và độc hại nước.)

4. T 

(Nick sẽ không hắt xì nhiều nếu như không khí sạch.)

5. T

(Nick cùng Mi sẽ có một bài nói về độc hại nước cùng không khí.)


2. There are different types of pollution. Write each type under a picture. 

(Có sự khác biệt về loại ô nhiễm. Viết mỗi một số loại dưới một bức hình.)

water pollution

land/soil pollution

air pollution

noise pollution

thermal pollution

light pollution

radioactive pollution

visual pollution

 

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Radioactive pollution: ô truyền nhiễm phóng xạ 

2. Noise pollution: ô lây nhiễm tiếng ồn

3. Visual pollution: ô lây truyền thị giác — khoảng nhìn 

4. Thermal pollution: ô lan truyền nhiệt 

5. Water pollution: ô nhiễm nước 

6. Land/soil pollution: ô lây lan đất

7. light pollution: ô nhiễm ánh sáng 

8. Air pollution: ô nhiễm ko khí 


3. Complete the sentences with the types of pollution. 

(Hoàn thành câu cùng với những một số loại ô nhiễm.)

1. When happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes.

2. occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts.

3. When radiation goes into the land, air or water, it is called .

4. Too much use of electric lights in cities may cause .

5.  is the contamination of lakes, rivers, oceans, or groundwater, usually by human activities.

6. Happens when human activities destroy the Earth"s surface.

7.  occurs because there are too many loud sounds in the environment.

8. The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead nguồn lines, or cửa hàng signs may cause .

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Thermal pollution

2. Air pollution

3. Radioactive pollution

4. Light pollution

5. Water pollution

6. Land/ Soil pollution

7. Noise pollution

8. Visual pollution

 

1. Thermal pollution: ô lây nhiễm nhiệt

When thermal pollution happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes.

(Khi độc hại nhiệt xảy ra, ánh nắng mặt trời nước sống suôi, sông, hồ nước và đại dương thay đổi.)

2. Air pollution: Ô nhiễm không khí 

Air pollution occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts.

(Ô nhiễm ko khí xảy ra khi không khí cất khí, những vết bụi hoặc hương thơm với con số nguy hại.)

3. Radioactive pollution: ô lây lan phóng xạ

When radiation goes into the land, air or water, it is called radioactive pollution.

(Khi phóng xạ đi vào đất, bầu không khí hoặc nước được call là ô nhiễm và độc hại phóng xạ.)

4. Light pollution: ô lây lan ánh sáng

Too much use of electric lights in cities may cause light pollution.

(Sử dụng quá nhiều ánh sáng điện tử trong thành phố có thể gây độc hại ánh sáng.)

5. Water pollution: Ô lây lan nước

Water pollution is the contamination of lakes, rivers, oceans, or groundwater, usually by human activities.

(Ô truyền nhiễm nước là sự nhiễm độc của hồ, sông, biển cả hoặc nước ngầm thường xuyên do buổi giao lưu của con người.)

6. Land/ Soil pollution: Ô lây lan đất

Land/Soil pollution happens when human activities destroy the Earth’s surface.

(Ô truyền nhiễm đất xảy ra khi những hoạt động của con bạn phá hủy bề mặt Trái đất.)

7. Noise pollution: Ô nhiễm tiếng ồn

Noise pollution occurs because there are too many loud sounds in the environment.

(Ô lây nhiễm tiếng ồn xảy ra chính vì có quá nhiều âm thanh khủng trong môi trường.)

8. Visual pollution: ô truyền nhiễm tầm nhìn

The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead nguồn lines, or shop signs may cause visual pollution.

(Cảnh không ít cột điện thoại thông minh quảng cáo page authority nô, dây năng lượng điện trên đầu, hoặc bảng hiệu cửa hàng gây ra độc hại tầm nhìn.)


4. Work in groups. Which types of pollution in 3 does your neighbourhood face? Rank them in order of seriousness. Give reasons for your group"s order.

Vote for the group with the best reasons.

(Làm theo nhóm. Loại độc hại nào trong phần 3 nhưng xóm chúng ta đối mặt? sắp xếp mức độ nghiêm trọng. Đưa ra tại sao cho trang bị tự nhóm.)

Lời giải bỏ ra tiết:

It’s air pollution, noise pollution and visual pollution.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Lớp 11 Nghị Luận Xã Hội Lớp 11, Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Hay Nhất

(Đó là độc hại không khí và ô nhiễm và độc hại tiếng ồn và độc hại tầm nhìn.)

Air pollution => noise pollution => visual pollution

Air pollution does harm lớn your health. Noise pollution can make you stressed. Visual pollution is not good for sight around.

(Ô nhiễm không khí tạo hại mang đến sức khỏe. Ô truyền nhiễm tiếng ồn hoàn toàn có thể làm bạn căng thẳng. Ô lan truyền tầm quan sát không tốt cho quang cảnh xung quanh.)