Soạn Bài 14 Lịch Sử 8

     
Hướng dẫn giải, nắm tắt nội dung bài học và làm bài bác tập bài bác 14: Ôn tập lịch sử dân tộc thế giới cận đại (từ giữa nạm kỉ XVI mang lại năm 1917) - trang 73 lịch sử lớp 8. Toàn bộ các câu hỏi bao hàm giữa cùng cuối bài học đều được conkec.com gợi ý giải bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo nhằm học tốt lịch sử 8 bài xích 14: Ôn tập lịch sử dân tộc thế giới cận đại (từ giữa vậy kỉ XVI cho năm 1917) nhé.

Bạn đang xem: Soạn bài 14 lịch sử 8


I. Những sự kiện lịch sử dân tộc chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng bốn sản Anh

Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển, đưa về quyền lợi mang đến quý tộc mới và tư sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành hòa bình của những thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ.

Giành độc lập, hợp bọn chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chính sách phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên vậy quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những năm 60 gắng kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng hai năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa làng hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế đầu tiên thành lập

Truyền bá lý thuyết Mác

1871

Công làng mạc Pa – ri

 

Cuối ráng kỉ XVIII – đầu gắng kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang quy trình tiến độ chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự kiện này đề nghị thẳng mặt hàng với hiệu quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành các công ty độc quyền.

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 Thí Điểm Kì 2, Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 Thi Điểm Kì 2

Các tổ chức chính trị hòa bình của công nhân các nước thành lập quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

 

Thành lập china dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật phiên bản phát triển tư phiên bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh quả đât thứ nhất

Thuộc địa được phân loại lại.

II. Những nội dung chủ yếu

1. Những cuộc phương pháp mạng tứ sản

Xâm chiếm thuộc địa, vơ vét sức người, mức độ của nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh phòng thực dân xâm lược phạt triển.

2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông nghỉ ngơi Pháp năm 1831Khởi nghĩa sống Đức năm 1844Phong trào Hiến chương làm việc Anh 1836 – 1847Công xóm Pari 1871

3. Phong trào đấu tranh của công nhân các nước bốn bản

Xuất hiện các nhà thơ nhà văn, nhà tứ tưởng lỗi lạc…Xuất hiện sản phẩm dệt, thứ hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4. Sự cách tân và phát triển của văn học – nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật.

Phát triển công nghiệpRa đời các công ty độc quyềnTiến hành xâm lược không ngừng mở rộng thuộc địa

5. Chiến tranh trái đất thứ nhất.

Xem thêm: Eric - Compulsory Education Laws: Background

III. Câu hỏi thực hành


Câu 1: Em nên lựa chọn năm sự kiện vượt trội nhất của lịch sử dân tộc thế giới cận kim và phân tích và lý giải vì sao?


Trả lời:


Năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử vẻ vang thế giới cận đại và giải thích:

Cách mạng tư sản Hà Lan: bắt đầu lịch sử thế giới cận đạiCách mạng tư sản Pháp: cuộc biện pháp mạng tứ sản triệt để nhất.Phong trào người công nhân : cuộc chống chọi của giai cấp vô sản chống kẻ thống trị tư sản.Sự thành lập của nhà nghĩa Mác: vũ khí đương đầu duy tuyệt nhất đúng của giai cấp công nhân chống thống trị tư sản.Chiến tranh nhân loại thứ nhất: là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng thế giới.