Unit 2 Lớp 7: Healthy Living

     

Dưới đó là phần khởi cồn của Unit 2, nhằm reviews về chủ thể xuyên suốt tương tự như giúp bạn đọc có được một chiếc nhìn tổng quan liêu về nhà đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp chúng ta hiểu với làm bài bác tập tốt hơn,


*

1. Listen and read.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7: healthy living

Nghe cùng đọc

Nick: Hi, PhongPhong: Oh, hi. You woke me up, Nick.Nick: But it’s ten a’clock already. Let’s go out.Phong: No, count me out. I think I’ll stay at trang chủ and play Zooniverse on my computer.Nick: What? It’s such a beautiful day. Come on! You already got enough sleep. Let’s vày something outdoors – it’s healthier.Phong: What like, Nick?Nick: How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy.Phong: No, I don’t feel like it.Nick: You sound down Phong, are you OK?Phong: I bởi vì feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I’m putting on weight too.Nick : All the more reason to lớn go out.Phong: No, nick. Plus, I think I have flu – I feel week & tired. And, I might get sunburnt outside.Nick: I won’t take no for an answer. I’m coming lớn your house now.

Dịch:

Nick: xin chào PhongPhong: Ồ, chào. Chúng ta đã đánh thức mình đấy NickNick: tuy nhiên 10 giờ đồng hồ rồi đấy. Chúng ta hãy ra bên ngoài chơi.Phong: Không, chớ rủ mình. Bản thân nghĩ rằng mình sẽ trong nhà và đùa Zooniverse trên sản phẩm tính.Nick: dòng gì? lúc này là một ngày đẹp nhất trời. Thôi nào! chúng ta đã ngủ đủ rồi. Bọn họ hãy ra ngoài làm gì đi - nó an lành hơn.Phong: làm gì hả Nick?Nick: chúng ta đi tập bơi đi? Hay đạp xe? bọn chúng đều tốt nhất cho mức độ khỏe.Phong: Không, mình không muốn.Nick: Cậu trông không khỏe đó Phong, cậu ổn định không?Phong: Mình cảm xúc buồn. Mình nạp năng lượng thức ăn nhẹ mọi lúc, chính vì như thế mình sẽ lên cân.Nick: Vậy là càng thêm tại sao để rời khỏi ngoài.Phong: Không, Nick. Rộng nữa, mình nghĩ mình bị cảm - mình cảm giác yếu ớt và mệt mỏi. Và, mình hoàn toàn có thể bị cháy nắng mặt ngoài.Nick: Mình đang không gật đầu đồng ý câu vấn đáp không. Bây chừ mình sẽ tới nhà cậu!

a. Can you find a word or expression that means:

Em có thể tìm một trường đoản cú hoặc cụm từ mà có nghĩa là

1. The name of a computer game: Zooniverse2. I don’t want to: I don’t feel like it3. Feeling sad: I bởi vì feel like kind of sad4. Become fatter: put on weight5. Don’t accept it: I won’t take no for an answer

2. Read the conversation again. Who wants to vị the following things?

Đọc bài đàm thoại lần nữa. Ai mong làm rất nhiều điều này.

Xem thêm: Điều Ước Thứ 7 Số 72 - Vé Số Rách Có Đổi Được Không

1. Stay at home. Phong2. Play computer games Phong3. Go outside Nick4. Go swimming Nick5. Avoid getting sunburnt Phong

2a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen & repeat.

Nối hầu hết vấn đề sức mạnh với hình ảnh tương ứng. Kế tiếp nghe với nhắc lại.

a. Spotsb. Sunburnc.(put on) weighte. Sunburnb. (put on) weightc. Flud. (an) allergyf. Sickness

*

1. (an) allergy2. Sickness3. Flu4. (put on) weight5. Sunburn6.spots

3. Which problems bởi vì you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most common (1) khổng lồ the least common (6). Then nói qua with your partner.

Xem thêm: Ôn Tập Hệ Thức Lượng Giác Trong Tam Giác Vuông, Cân, Thường Chính Xác 100%

Bạn thấy sự việc nào thường chạm mặt với bạn bè trong lớp? xếp hạng các vấn đề từ thường thì (1) cho tới ít tuyệt nhất (6). Sau đó share với bạn.)

1. Allergy2. Sickness3. Flu4. Put on weight5. Sunburn

3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?

Nhìn vào lời khuyên. Những người này mang lại lời khuyên sau. Bạn cũng có thể nối lời khuyên răn đúng với từng người

*

1-c Wear a hat2- d Wash your hands regularly3 - e Be careful with what you eat và drink4 - b Exercise regularly5 - a Wash your face regularly.

4. Game

Take a thẻ with a health problem or a piece of advice. Walk around và try to lớn find the person with the card that matches you

Lấy một thẻ cùng với một vụ việc về sức mạnh hoặc một lời khuyên. Đi loanh xung quanh và nỗ lực tìm người có thẻ khớp cùng với bạn.