Sự Truyền Ánh Sáng Vật Lý 7

     

Soạn bài 13: Sự truyền ánh sáng - sách VNEN khoa học tự nhiên 7 trang 75. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học


A. Hoạt động khởi động

Mô tả đường truyền của ánh sáng từ ngọn đèn hải đăng vào ban đêm, của ánh sáng truyền qua tấm thủy tinh và của ánh sáng qua bản nhựa trong đến mặt gương phẳng phía trên.

Bạn đang xem: Sự truyền ánh sáng vật lý 7


B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Nguồn sáng, vật sáng, và cách biểu diễn đường truyền của ánh sáng

Khái niệm (SGK KHTN trang 76)

Vẽ vào vở cách biểu diễn đường truyền của tia sáng và chùm sáng khi ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt


2. sự truyền thẳng của ánh sáng

a, Thí nghiệm (SGK KHTN trang 76)

b, Câu hỏi:Từ thí nghiệm rút ra được nhận xét như thế nào về đường truyền của ánh sáng trong một môi trương trong suốt, đồng tính? So sánh với nhận xét của em khi quan sát với các hình ảnh ở phần khởi động


3. Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

a, Thông tin (SGK KHTN trang 77)

*

b, Trả lời câu hỏi:

Vẽ hình 13.3 vào vở

Hãy dự đoán khi thay đổi góc tới thì góc phản xạ, góc khúc xạ có thay đổi hay không. Thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó


4. Thí nghiệm tìm quy luật phản xạ và khúc xạ

a, Thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia phản xạ và vị trí tia tới tương ứng (SGK KHTN trang 77)

Góc tới (i)$15^{o}$$30^{o}$$45^{o}$$60^{o}$$75^{o}$
Góc phản xạ (i")     

Vị trí tia phản xạ và vị trí tia tới so với pháp tuyến IN như thế nào?

So sánh góc phản xạ và góc tới.

Khi góc tới bằng $0^{o}$ thì góc phản xạ bằng bao nhiêu ? Vẽ hình


b, Thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia khúc xạ và vị trí tia tới tương ứng ( SGK KHTN trang 78)

Đo các cặp góc khúc xạ và và góc tới tương ứng, ghi vào bảng:

Góc tới (i)$0^{o}$$30^{o}$$45^{o}$$60^{o}$
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh)    
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí)    

Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào ?

So sánh góc khúc xạ và góc tới.

Khi góc tới bằng $0^{o}$ thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu? vẽ hình mô tả.

Xem thêm: Sinh Học Lớp 7 Bài 12


C. Hoạt động luyện tập 

1. Vẽ tiếp đường truyền của tia sáng phản xạ qua gương trong các trường hợp sau:

*


2. Vẽ tiếp đường truyền của tia sáng khúc xạ trong các trương hợp sau:

*

*


4. Thí nghiệm kiểm tra đường chuyền tia sáng

a, Dụng cụ thí nghiệm (SGK KHTN trang 80)

b, Tiến hành thí nghiệm (SGK KHTN trang 80)

*

Đặt mắt ở đầu ống B, quan sát đèn ở ống A trong 3 tường hợp.

Nhận xét xem mắt thường thấy đèn đặt trong ống A ở trường hợp nào. Ánh sáng đến mắt bằng con đường nào?

Thổi khói vào khoảng không gian giữa hai ống. Quan sát đường chuyền của ánh sáng và mô tả đường truyền của nó bằng hình vẽ.


Câu hỏi:

a,Ở nơi nào trên trái đất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. 

*

b, Mặt trăng ở vị trí nào thì người đứng ở điểm A trên trái đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực.

Xem thêm: Những Ai Tự Hào Với Kết Quả Công Việc, Ai Cíu Em Với Ạ Huhu


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1.Ánh sáng Mặt trời chiều theo hướng như hình 13.15 vào giếng cạn.

a, Đáy giếng có được chiếu sáng không ? Tại sao ?

b, Có thể dùng một gương phẳng để chiếu ánh sáng mặt trời xuống đáy giếng cạn được không ? Giải thích bằng hình vẽ.