Test yourself d

     

Phần test yourself D là phần tự đánh giá dành cho mình học tự tiến công giá, kiểm tra trình độ chuyên môn của bản thân sinh sống cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bài viết là phần lí giải giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

I. Listening (2.5 points)

Listen khổng lồ the passage about water conservation và complete the following sentences.Bạn sẽ xem: Unit 11 lớp 11: test yourself d(Nghe đoạn văn về bảo đảm nguồn nước và xong các câu sau đây.)

1. Without water, people và other living things__cannot live__. (Nếu không tồn tại nước, con bạn và các laoif khkacs tất yêu sống sót.)2. If there were no plants, water would run off after__it rains__. (Nếu không tồn tại thực vật, nước đang chảy đi sau khi trời mưa.)3. Water can be held on the land by __plantingvegetation__. (Nước hoàn toàn có thể được gìn giữ trong đất bằng phương pháp trồng cây cối.)4. Dams are built across rivers to help__hold back the water__. (Đập chống nước được xây đắp trên sông giúp giữ nước lại.)5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in__dry seasons__. (Nước được dự trữ trong số hồ đựng trong trong cả mùa mưa để sử dụng cho mùa khô.)

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

Water is very necessary khổng lồ people và other living things. Without water, people, animal and plants cannot live. Và if there were no plants, water would run off after it rains; & this would cause a lot of floods. But nature has many ways of consening and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests & grass should be planted in where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

Bạn đang xem: Test yourself d

II. Reading (2.5 points)

Read the passage & answer the questions.(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Không khí, nước với đất đều quan trọng cho cuộc sống của toàn bộ sinh vật. Không gian bị ô nhiễm và độc hại nặng có thể gây ra dịch tật, thậm chí là là chết. Nước bị ô nhiễm và độc hại giết hết cá và những sinh đồ vật dưới nước. Sự độc hại đất sẽ làm giảm số lượng đất nhằm trồng lương thực, vấn đề ô nhiễm và độc hại rất tinh vi vì nhiều ô nhiễm là vì chưng những thứ đưa về tiện ích mang đến con bạn gây ra. Chẳng hạn như khói thải trường đoản cú xe hơi là lý do của một số lớn độc hại không khí. Tuy nhiên xe hơi cung cấp việc vận chuyển cho hàng triệu người. Các nhà thiết bị thải ra chất gây ô nhiễm và độc hại không khí và nước, nhưng xí nghiệp lại cung cấp việc làm cho rất nhiều người. Do đó để xong hay làm giảm ô nhiễm ngay lập tức, con người phải ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm có thể được làm sút dần theo không ít cách. Các nhà kỹ thuật và các kỳ sư sẽ tìm bí quyết đế làm bớt sổ lượng ô nhiễm và độc hại mà xe tương đối và xí nghiệp gây ra. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ cũng trải qua và áp dụng những luật lệ đòi hỏi những cơ sở sale và các cá nhân ngưng xuất xắc cắt giảm một số hoạt động gây ô nhiễm.

1.What is necessary for the survival of all living things? (Điều gì quan trọng cho sự sống của tất cả sinh vật?)=> Air, water & soil are necessary for the survival of all things. (Không khí, nước và đất quan trọng cho cuộc đời của tất cả sinh vật.)2.What can polluted air, water & soil cause? (Không khí, nước và đất bị ô nhiễm có thể gây ra điều gì?)=> Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish và other marine life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food. (Không khí bị độc hại nghiêm trọng hoàn toàn có thể gây bệnh tật, và thậm chí là là bị tiêu diệt người. Nước bị ô nhiễm và độc hại làm bị tiêu diệt cá và các loài thủy sinh khác. Ô nhiễm đất giảm diện tích s đất nhằm trồng thực phẩm.)3.Why is the pollution problem complicated? Give one example. (Tại sao vấn đề ô nhiễm lại phức tạp? cho ví dụ.)=> Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile causes a large percentage of air pollution, but the automobile provides transportation for millions of people. (Bởi vì rất nhiều sự ô nhiễm và độc hại được gây nên bởi đều thứ có lợi cho bé người. Ví dụ như khói những vết bụi từ ô tô gây nên 1 lượng phần trăm lớn về ô nhiễm không khí, cơ mà ô tô cung cấp phương tiện đi lại cho hàng triệu người.)4.What would people have to vì to end or to lớn reduce pollution immediately? (Con tín đồ phải làm gì để dứt hoặc bớt sự ô nhiễm ngay lập tức?)=> They would have khổng lồ stop using many things that benefit them. (Họ sẽ buộc phải dừng việc sử dụng những thứ bổ ích cho họ.)5.How can governments control pollution? (Các chính phủ hoàn toàn có thể kiểm rà soát sự độc hại như cố kỉnh nào?)=> Governments can pass và enforce laws that require businesses và individuals to lớn stop, or cut down on certain polluting activities. (Các chính phủ hoàn toàn có thể thông qua và phát hành luật yêu thương cầu những cơ quan lại và cá thể dừng hoặc sút thiểu các hoành vi khiến ô nhiễm.)

III. Pronunciation & Grammar (2.5 points)

a) Listen & put a tick (√) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word.(Nghe và khắc ghi (√) vào hộp đúng, để ý đến bí quyết phát âm của phần gạch ốp chân của trường đoản cú đó.)

b) Complete each of the following sentences, using the correct form (to-infinitive or participle) of the verb below.(Hoàn thành mỗi câu sau đây, thực hiện dạng đúng (to-infinitive hoặc participle) của hễ từ trong khung.)

1. Sometimes life is very unpleasant for people __living__ near airports. (Thỉnh thoảng, cuộc sống không hề thoải mái đối với những người dân sống kế sân bay.)2. I was woken up by a bell __ringing__. (Tôi bị thức tỉnh bởi 1 giờ chuông reo.)3. John was the last student __to leave__ the lecture hall. (John là học sinh sau cuối rời giảng đường.)4. Vì chưng you have anything __to drink__? (Bạn bao gồm gì để uống không?)5. None of the people __invited__ lớn the các buổi tiệc nhỏ can come. (Không ai trong những những tín đồ được mời dự bữa tiệc có thể đến.)6. There was a tree __blown__ down in the storm last night. (Có 1 cây bị tấn công đổ trong cơn lốc tối qua.)

IV. Writing (2.5 points)

Write a paragraph of 120 words about the measures lớn protect the environment, using the cues given below.(Viết một quãng văn khoảng 120 từ bỏ về những biện pháp bảo đảm an toàn môi trường, bằng phương pháp sử dụng những lưu ý cho dưới đây.)

Introduction:

we / try to lớn find solutions / environmental pollution.

Xem thêm: Những Mẩu Chuyện Về Bác Hồ Ngắn, Hay, Những Mẩu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Body:

Conclusion:

it / be high time / governments / have suitable measures that require companies, individuals / stop cutting down polluting activities.

You may begin with:

“We are trying to lớn find solutions to environmental pollution. People should stop cutting trees for timber...”

Bài làm:

We are trying lớn find solutions lớn environmental pollution problem.

People should stop cutting trees for timber. Instead, they should plant more trees and forests. They should reduce using cars và motorbikes that cause noise & air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers và pesticides that damage the soil. People should not litter on the land & in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes.

It is high time governments all over the world had measures that require companies and individuals khổng lồ stop or cut down on polluting activities.

Dịch:

Chúng ta đang nỗ lực tìm ra giải pháp cho vấn đề ô nhiễm và độc hại môi trường.

Xem thêm: Soạn Bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ, Ngắn Gọn Nhất

Đã đến lúc những chính đậy trên toàn thế giới phải bao gồm những phương án yêu cầu các công ty và cá thể dừng hoặc sút thiểu các hành vi tạo ô nhiễm.