Reading

     

WHILE YOU READ

Read the following passage, and then vị the tasks that follow.

Bạn đang xem: Reading

(Đọc đoạn văn và kế tiếp làm bài bác tập theo sau.)

Click tại trên đây để nghe:

World Cup, the international football tournament, is held every four years. It is considered the most popular sporting event in the world. The World Cup is followed with passionate interest around the globe - the final trò chơi of the 2002 World Cup tournament attracted more than one billion viewers.

In 1904, FIFA, the governing body for football, was mix up. At its first meeting. FIFA planned to lớn organize a world championship. But it was not until 1930 that the first World Cup was held. Only 13 teams took pan in the first tournament. The host nation, Uruguay, gained a victory over Argentina in the final & became the first champion in the history of the World Cup. Bv 2002, the world had witnessed 17 World Cup tournaments. National football teams must now compete in elimination games within their own regions before becoming one of the 32 finalists. The 2002 World Cup final was jointly held by nhật bản and South Korea. It was the first time the World Cup was played in Asia and the first time it was hosted by two nations. With the victory over Germany in the final match, Brazil became the first team to win the trophy five times. Although Europe & SouthAmericaarc the only continents to have produced World Cup champions, countries on other continents hope that one day they will win the honoured title.

Dịch bài:

Giải vô địch trơn đá trái đất là hội thi đấu nhẵn đá quốc tế được tổ chức triển khai bốn năm một lần. Đây là sự kiện thể thao được nhiều người mến mộ nhất trên cụ giới. Giải vô địch đá bóng được theo dõi với việc say mê cuồng nhiệt trên khắp toàn cầu trận phổ biến kết cùa giải thi đấu năm 2002 ham mê hơn một tỉ người xem.

Năm 1904, FIFA, cơ quan chỉ huy của môn nhẵn đá, được thành lập. Tại cuộc họp đầu tiên, FIFA đã lập kế hoạch tổ chức triển khai giải vô địch bóng đá thế giới. Tuy thế mãi cho tới năm 1930 giải vô địch soccer thế giới trước tiên mới được tổ chức. Chỉ có 13 đội bóng tham dự vòng thi đấu trước tiên này. Nước gia chủ Uruguay thắng lợi Argentina sống trận thông thường kết và phát triển thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử vẻ vang giải bóng đá thế giới. Đến năm 2002 thì thế giới đã tận mắt chứng kiến 17 kỳ tranh tài tranh giải vô địch láng đá. Hiện giờ các nhóm bóng đá giang sơn phải thi đấu ở vòng sơ loại theo quanh vùng cùa mình trước khi trở thành 1 trong 32 team bóng chính thức tham gia vòng bình thường kết. Vòng chung kết của giải bóng đá trái đất 2002 vị Nhật bạn dạng và hàn quốc cùng đăng cai. Đây là lần trước tiên giải vô địch trơn đá nhân loại được tổ chức ở châu Á, cùng là lần thứ nhất do hai quốc gia cùng đăng cai. Với chiến thắng trước đội Đức làm việc trận bình thường kết, Brazil vươn lên là đội bóng trước tiên năm lần giành chức vô địch. Tuy nhiên châu Âu và Nam Mỹ là hai châu lục duy độc nhất sản sinh số đông nhà vô địch bóng đá thế giới nhưng các nước nhà ở các châu lục khác hy vọng một ngày nào kia họ đang giành được thương hiệu cao quí này.

Task 1.The words in A appear in A in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ ngơi nghỉ A xuất hiện thêm ở bài xích đọc. Ghép chúng với quan niệm ở B.)

*


Hướng dẫn giải

1.b 2. C 3. A 4. E 5. D

Tạm dịch:

1. Liên kết:liên quan mang lại hai hay đa số người hoặc nhóm

2. Toàn cầu: núm giới

3. Vòng loại:một hội thi mà fan chơi tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với nhau trong hàng loạt trò chơi cho tới khi có tín đồ chiến thắng

4. Nước công ty nhà:một quốc gia hỗ trợ không gian nên thiết, đại lý vật chất, v.v. Cho 1 sự kiện sệt biệt

5. Cụp vô địch:một giải thưởng khi thắng lợi một cuộc thi


Task 2: Scan the text và complete each of the following sentences with a word or a number.

(Đọc lướt đoạn văn cùng điền mỗi câu sau với 1 từ hay như là một con số.)

1.Only______ teams competed in the first World Cup.

2.Today the final tournament of the World Cup has ______teams.

3.The team which was defeated in the first World Cup final was______

4.The final match of the 2002 World Cup attracted a television audience of over______ billion viewers.

5.After FIFA's first meeting,______years had passed before the first World Cup was held in Uruguay.


Hướng dẫn giải

1. 13 2. 32 3. Argentina

4. One 5. 26

Tạm dịch:

1. Chỉ tất cả 13 đội tham gia World Cup đầu tiên.

2. Ngày nay, giải đấu cuối cùng của World Cup gồm 32 đội.

3. Đội đã bị đánh bại trong trận tầm thường kết World Cup trước tiên là Argentina.

4. Trận đấu ở đầu cuối của World Cup 2002 đắm say lượng khán giả truyền hình lên tới hơn một tỷ fan xem.

5. Sau cuộc họp thứ nhất của FIFA, 26 năm đã trôi qua trước khi World Cup thứ nhất được tổ chức tại Uruguay.


Task 3: Read the text again and decide whether the following statements are True(T) or false(F). Correct the false ones.

(Đọc lại đoạn văn và ra quyết định những câu sau đúng (T) hay sai (F). Sửa phần lớn câu sai.)

1. The first World Cup was held in Uruguay in 1904.

2.The World Cup is held every two years.

3. The World Cup is regarded as the world championship of the sport.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 ), Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Mới

4. Germany and Brazil played in the final match of the 2002 World Cup.

5. Brazil is the country that has played five times in the World Cup.


Hướng dẫn giải

1. F . (The first World Cup was held in Uruguay in 1930.)

2. F . (The World Cup is held every four years.)

3. T

4. T

5. F . (Brazil is the country which has won the World Cup five times.)

Tạm dịch:

1. World Cup trước tiên được tổ chức triển khai tại Uruguay vào năm 1904.

2. World Cup được tổ chức hai năm một lần.

3. World Cup được xem là chức vô địch thế giới của môn thể thao.

4. Đức cùng Brazil đã chơi trong trận chung kết World Cup 2002.

5. Brazil là non sông đã đùa 5 lần tại World Cup.


AFTER YOU READ

Work in groups. Talk about the events mentioned in the passage, using the following figures as cues.

(Làm câu hỏi từng nhóm. Nói đến những sự khiếu nại được đề cập tại đoạn văn, sử dụng những nhỏ số như các ý đề nghị.)


Hướng dẫn giải

- 1904 : the year when the FIFA was set up.

- 13 : the number of nations that look part in the first tournament.

- 1930 : the year when the first World Cup was held.

- 17 : the number of the World Cup tournaments the world had witnessed by 2002.

- 32 :the number of national football teams become the finalists for the World Cup.

- 2002 : the year when the World Cup was jointly held by two countries, nhật bản and Korea.

Tạm dịch:

- 1904: Năm FIFA được thành lập.

- 13: con số các quốc gia tham gia giải đấu đầu tiên.

- 1930: Năm tổ chức triển khai World Cup đầu tiên.

- 17: con số các giải đấu World Cup mà thế giới đã chứng kiến vào năm 2002.

Xem thêm: ______ My Father Is Old, He Still Goes Jogging, My Father Is Old, He Still Goes Jogging

- 32: số lượng đội tuyển trơn đá giang sơn trở thành vòng phổ biến kết cho World Cup.