Unit 13 Lớp 8: Festivals

     

Unit 13: Festivals - Lễ hội

READ (Trả lời câu hỏi trang 124-126 SGK giờ đồng hồ anh 8)

Click tại đây để nghe:

Christmas is an important festival in many countries around the world.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8: festivals

The Christmas Tree

One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree và put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe, & finally to America in the 1800s.

*

The Christmas Card

In the mid-nineteenth century, an Englishman wanted to send Christmas greetings to his friends, so he had someone design a card. Forty years later, cards were a part of the Christmas tradition.

*

*

*

Hướng dẫn dịch:

Giáng sinh là một trong ngày lễ đặc biệt ở nhiều nước trên thế giới.

Cây Giáng sinh

Đêm ngày lễ noel vào đầu thập niên 50, một vài người đang trang hoàng một cải cây rồi đem đặt nó ờ nơi họp chợ trong thành phố Latvia của Riga. Tục lệ này đã lan truyền khắp châu Âu và sau cuối đã đến nước mỹ vào những năm 80.

Thiệp mừng Giáng sinh

Giữa cố gắng kỉ 19, một fan Anh muốn gửi đa số lời chúc nhân dịp Giáng sinh cho bạn mình chính vì thế mà anh đã nhờ người kiến thiết một tấm thiệp. Bổn mươi năm sau, phần đa tấm thiệp hình dạng này đang trờ thành một trong những phần trong truyền thống lịch sử ngày Giáng sinh.

Những bài hát mừng Giáng sinh

Cách trên đây 800 năm, tín đồ ta vẫn hát những bài xích hát mừng Giáng sinh cho tất cả những người dân thành phố và thôn quê nghe. Những bài bác hát này là những mẩu chuyện đã được phổ nhạc và hầu hết dân chúng đều thích. Mặc dù những vị tiên phong Giáo hội lại ko thích. Chúng ta nói những bài bác hát kia không phù hợp, nhưng cách đó khoảng 180 năm những bài hát kia lại phổ biến trở lại.

Xem thêm: Nam Wanted To Know What Time

Ông già Nô-en.

Năm 1823, vị thần bảo hộ trẻ em, Saint Nicholas mở ra trong một bài thơ có tên lả Chuvến mang đến thăm cùa Thánh Nicholas. Nhân đồ trong bài bác thơ là 1 trong người lớn và vui tính luôn luôn mặc bộ xống áo đỏ và tặng trẻ em tương đối nhiều quà vào đêm Giáng sinh. Bài thơ đã được viết vị Clement Clarke Moore, một giáo sư tín đồ Mỹ, vẫn trở nên danh tiếng ở Mỹ. Ông già Nô-en được mô phỏng theo hình hình ảnh Thánh Nicholas trong bài xích thơ này.

1.Complete the table./ (Hoàn thành bảng sau.)

*

Lời giải:

Christmas Specials

Place of origin

Date

The Christmas tree

The Christmas card

Christmas carols

Santa Claus

Riga

England

(no information)

USA

early 1500s

mid- 19th century

800 years ago

1823

Hướng dẫn dịch:

Những điều quan trọng đặc biệt của Giáng sinh

Xuất xứ

Thời gian

Cây Thông Nô-en

Thiệp Giáng sinh

Những bài bác hát mừng lễ Giáng sinh

Ông già Nô-en

Riga

Anh

(không bao gồm thông tin)

Mỹ

đầu những năm 1500

giữa rứa kỷ 19

800 năm trước

năm 1823

2.Answer the questions./ (Trả lời các câu hỏi.)

a) How long ago did the Christmas tree come khổng lồ the USA?

b) Why did the Englishman have someone design a card?

c) When were Christmas songs first performed?

d) Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?

e) What is Santa Claus based on?

Lời giải:

a) The Christmas tree came to the USA in the 1800s.

b) Because he wanted to lớn send Christmas greetings lớn his friends.

c) Christmas songs were first performed 800 years ago.

d) An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.

Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 19 Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo), Sinh Học 11 Bài 19: Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo)

e) Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem. 

Hướng dẫn dịch:

a) Cây Giáng sinh xuất hiện ở Hoa Kỳ từ bao giờ? => Cây Giáng sinh xuất hiện tại ở Hoa Kỳ những năm 1800. b) nguyên nhân người Anh lại dựa vào người kiến thiết tấm thiệp? => cũng chính vì ông ấy ước ao gửi lời chúc mừng lễ giáng sinh đến bằng hữu của mình. c) những bài hát giáng sinh được màn trình diễn lần thứ nhất vào lúc nào? => các bài hát noel được màn biểu diễn lần đầu từ thời điểm cách đó 800 năm. d) ai đã viết bài thơ Một chuyến viếng thăm trường đoản cú Thánh Nicholas? => Một giáo sư fan Mỹ thương hiệu là Clement Clarke Moore vẫn viết bài thơ Một chuyến viếng thăm trường đoản cú Thánh Nicholas. e) Ông già Nô-en được mô rộp theo điều gì? => Ông già Nô-en được mô phỏng theo Thánh Nicholas trong bài thơ.