Unit 5: listen and read trang 41 sgk tiếng anh lớp 9

     

Bạn học sẽ được đọc một bài cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của phương tiện truyền thông và lợi ích của nó. Bạn học cần chú ý lắng nghe đặc biệt là cách phát âm các từ mới của Unit 5: The Media. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 5: listen and read trang 41 sgk tiếng anh lớp 9

*

LISTEN AND READ – UNIT 5: THE MEDIA

The Media

A. Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.B. In Viet Nam people love reading newspapers and magazines. TheKien Thuc Ngay Nayis one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.C. Thanks to television people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels.D. The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls.

Dịch bài:

Phương tiện truyền thông:

A. Trước khi báo chí được phát minh, những người rao tin tức trên đường phố thường đi khắp các ngã đường trong thành phố, họ vừa đi vừa rung chuông, rao to những tin tức mới nhất.B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tạp chí phổ biến nhất và được cả thanh thiếu niên lẫn người lớn đọc nhiều.C. Nhờ có TV, mọi người có thể nắm bắt được những thông tin mới nhât và thưởng thức những chương trình thú vị mà lại rẻ tiền và thuận lợi. Ngày nay khán giả xem truyền hình có thể xem nhiều chương trình địa phương và quốc tế khác nhau trên những kênh truyền hình khác nhau.D. Giai đoạn tiếp theo của việc phát triển tivi là tivi tương tác.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Hóa 11, Hóa 11, Giải Bài Tập Hóa Học 11Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Điều Chế Tính Chất Hóa Học Của Este Và Cacbohiđrat

Khán giả xem truyền hình có thể đặt câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa.

a) Comple the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned. (Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách điền vào các chữ cái đầu mỗi đoạn văn mà trong đó các sự kiện được đề cập tới.)

Giải:

Facts & Events (Sự thật và sự kiện)

Passage Letter

1. Remote controls are used to interact with TV. (Điều khiển từ xa được sử dụng để tương tác với ti vi)

D

2. One of the most popular magazines (Một trong những tạp chí phổ biến nhất)

B

3. People of different ages like this magazine. (Mọi người ở độ tuổi khác nhau thích tờ tạp chí này)

B

4. Benefits of TV (Lợi ích của ti vi)

C

5. People got the news from town criers. (Mọi người lấy tin tức từ những người rao tin trên phố)

A

6. Interactive TV is available now. (Ti vi tương tác có sẵn ngày nay)

D

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

Giải:

What was a town crier? (Thế nào là một người rao tin trên phố)=> He was the person who would go though city streets ringing a bell and shouting the latest news. (Anh ta là người đi khắp các ngã đường trong thành phố, vừa đi vừa rung chuông, rao to những tin tức mới nhất.)How popular is the Kien Thuc Ngay Nay? (Tờ ‘Kiến thức ngày nay’ phổ biến như nào)=> It is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults. (Nó là một trong những tạp chí phổ biến nhất và được cả thanh thiếu niên lẫn người lớn đọc nhiều.)What benefits does TV bring about to people’s life? (Lợi ích mà ti vi đem lại cho cuộc sống của mọi người là gì?)=> People can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. (Mọi người có thể nắm bắt được những thông tin mới nhât và thưởng thức những chương trình thú vị mà lại rẻ tiền và thuận lợi.)What kinds of magazines and newspapers do you read? (Bạn đọc những loại tạp chí và báo nào)=> I often read "Hoa Hoc Tro" Magazine and "Tuoi Tre" Newspaper. (Tôi thường đọc tạp chí Hoa Học Trò và báo Tuổi Trẻ)What’s your favorite type of media? Why? (Phương tiện truyền thông yêu thích của bạn là gì? Tại sao)=> I like personal computer best. Because I can surf the Internet, which is a very fast and convenient way to get information. (Tôi thích máy tính cá nhân nhất vì tôi có thể lướt mạng, một cách nhanh và thuận tiện để thu thập thông tin)