TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 16 LESSON 1 TRANG 40

     

Bài 1. Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). A) That's my dog. Đó là con chó của tôi. Wow! He's cute! Ồ! Nó thật dễ thương! b) vì chưng you have any pets? chúng ta có thú nuôi (vật nuôi) như thế nào không?


bài bác 1

1.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 16 lesson 1 trang 40

 Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe với lặp lại.)

*

a) That"s my dog.

(Đó là con chó của tôi.)

Wow! He"s cute!

(Ồ! Nó thật dễ dàng thương!)

b) Do you have any pets?

(Bạn có thú cưng (vật nuôi) nào không?)

Yes, I do. I have two dogs.

(Vâng, bản thân có. Mình tất cả hai nhỏ chó.)


bài bác 2

2. Point và say

(Chỉ với nói.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

a)  bởi you have any cats? - Yes, I do. I have four cats.

(Bạn có con mèo như thế nào không? - Vâng, bản thân có. Mình có bốn con mèo.)

b) Do you have any parrots? - No, I don"t.

(Bạn có con vẹt như thế nào không? - Không, mình ko có.)

c) Do you have any rabbits? - No, I don"t.

(Bạn bao gồm con thỏ làm sao không? - Không, mình không có.)

d) Do you have any goldfish? - No, I don"t.

(Bạn có con cá quà nào không? - Không, mình không có.)


a. bởi vì you have any monkeys? - Yes, I do. I have a monkey.

(Bác có con khỉ làm sao không? - Có. Bác có một con khỉ.)

b. bởi vì you have any parrots? - Yes, I do. I have a parrot.

(Bác tất cả con vẹt làm sao không? - Có. Bác có một nhỏ vẹt.)

c. do you have any goldfish? - Yes, I do. I have three goldfish.

(Bác gồm con cá rubi nào không? - Có. Bác có cha con cá vàng.)

d.

Xem thêm: Top 40 Đề Thi Toán Lớp 4 Kì 2 Toán Lớp 4 Năm Học 2021, Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 4 Năm Học 2021

bởi vì you have any rabbits? - Yes, I do. I have a rabbit.

(Bác gồm con thỏ nào không? - Có. Bác có một con thỏ.)


e. vày you have any mouses? - Yes I do. I have a mouse. 

(Bác có con con chuột nào không? - Có. Bác gồm một bé chuột.)

f. Vì chưng you have any dogs? - Yes, I do. I have two dogs.

(Bác bao gồm con chó làm sao không? - Có. Bác bao gồm hai nhỏ chó.)

g. vì chưng you have any cats? - Yes I do. I have two cats.

(Bác có con mèo làm sao không? - Có. Chưng có hai bé mèo.)


bài 4

4. Listen and tick. 

(Nghe và khắc ghi chọn.)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: do you have any pets?

Peter: Yes, I do. I have three birds.

2. Tom: bởi vì you have any dogs?

No, I don"t. But I have a bird.

3. Nam: vì you have any cats?

Linda: No, I don"t. But I have a dog.

Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. A3. B

bài 5

5. Look and write

(Nhìn và viết.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

(1) dog(2) cats(3) birds(4) goldfish

I have a lot of pets. I have one (1) dog và three (2) cats. I have four (3) birds in the cage and five (4) goldfish in the fish tank. Bởi vì you have a pet?

(Tôi có rất nhiều vật nuôi (thú cưng). Tôi gồm một con chó và tía con mèo. Tôi có bốn bé chim trong lồng với năm nhỏ cá rubi trong bể cá. Bọn có loài vật nuôi làm sao không?)


Câu 6

6. Let’s write

(Chúng ta cùng viết.)

Lời giải chi tiết:

1. I have a dog và three goldfish.

(Tôi gồm một nhỏ chó và cha con cá vàng.)

2. The dog is in its house. Three goldfish are in the fish tank. 

(Con chó đang của nhà của nó. Ba con cá xoàn ở vào bể cá.)

Hoặc các em có thể trả lời như sau:

I have a dog in its house and three goldfish in the fish tank.

Xem thêm: Bài Tập Di Truyền Liên Kết Sinh Học 9 Bài 13: Di Truyền Liên Kết

(Tôi bao gồm một con chó trong nhà của nó và ba con cá rubi trong bể cá.)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hoanggiaphat.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng hoanggiaphat.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.