PLEASE WAIT

     

Các em cần lưu ý. Maths (môn Toán) là hiệ tượng viết gọn của tự Mathematics (môn Toán).a) What day is it today, Tom? hôm nay là máy mấy vậy Tom?It"s Monday. Nó là trang bị Hai.b) do you have Maths today? hôm nay bạn gồm môn Toán không? Yes, I do. Vâng, tôi có.c) What subjects do you have today?Hôm nay các bạn có môn học gì?I have Vietnamese, Maths và English.Tôi có môn tiếng Việt, Toán với Tiếng Anh.d) Oh, we"re late for school! 0h, chúng ta trễ học tập rồi!Let"s run! chúng ta cùng chạy đi!

2. Point & say.

Bạn đang xem: Please wait

*

Chỉ cùng nói.

Các môn học ở trường, những em đều buộc phải viết hoa từ đâu tiên của từng từ. Ví dụ: Maths, Science, Art,...Làm bài toán theo cặp. Hỏi bạn em bây giờ có môn học gì?a) What subjects bởi vì you have today? lúc này bạn có môn học tập gì?I have Maths. Tôi bao gồm môn Toán.b) What subjects vị you have today? hôm nay bạn gồm môn học tập gì?I have Science. Tôi tất cả môn Khoa học.c) What subjects bởi you have today? hôm nay bạn bao gồm môn học gì?I have IT. Tôi bao gồm môn Tin học.d) What subjects bởi you have today? từ bây giờ bạn gồm môn học tập gì? I have Vietnamese. Tôi gồm môn giờ đồng hồ Việt.e) What subjects do you have today? lúc này bạn có môn học gì? I have Art. Tôi bao gồm môn Mĩ thuật.f) What subjects vì chưng you have today? lúc này bạn tất cả môn học gì?I have Music. Tôi có môn Âm nhạc.

3. Listen anh tick.

Click tại trên đây để nghe:

*

Nghe và ghi lại chọn.

1. A 2. A 3. C

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It"s Tuesday.

Mai: What subjects vì chưng you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2. Linda: bởi vì you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I do.

Linda: What about Science?

Phong: I don"t have Science. But I have Music & English.

3. Linda: What day is it today?

Mai: It"s Thursday.

Linda: What subjects vị you have today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese và IT.

4. Look và write.

*

Nhìn với viết.

1. Today is Monday. Lúc này là đồ vật Hai.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Beneton Movie Gif 1, Beneton Movie Gif

He has Vietnamese, Science and English.

Cậu ấy có môn tiếng Việt, khoa học và giờ Anh.

2. Today is Wednesday. Từ bây giờ là thiết bị Hai.

She has Maths, IT & Music. Cô ấy gồm môn Toán, Tin học với Âm nhạc.

3. Today is Friday. Hôm nay là lắp thêm Sáu.

They has Maths, Science & Art.

Họ có môn Toán, công nghệ và Mĩ thuật.

5. Let"s sing.

Click tại trên đây để nghe:

*

Chúng ta thuộc hát.


What day is it today?

Hôm ni là sản phẩm mấy?

 

It"s Monday. It"s Monday.

What subjects vì chưng you have?

I have Maths & Art and English.

But we"re late, we"re late!

We"re late for school. Let"s run!

We"re late. We"re late.

We"re late for school. Let"s run!

Hôm ni là thiết bị Hai. Hôm nay là đồ vật Hai.

Xem thêm: Thi Thiết Kế Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm Môn Toán Lớp 2, Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm Môn Toán Lớp 2

Bạn gồm môn học tập gì?

Tôi bao gồm môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.

Nhưng chúng ta trễ, chúng ta trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!

Chúng ta trễ. Họ trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + hoanggiaphat.vn"Ví dụ: "Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 new tập 1 hoanggiaphat.vn"