Speak Unit 4 Lớp 8 Trang 40

     

Phần sau sẽ giúp bạn học nói ra mọi sự khác hoàn toàn ở vượt khứ và hiện tại, thông qua đó ôn tập từ vựng và củng nỗ lực ngữ pháp về kết cấu "Used to vày something" (Trước đây thường có tác dụng gì). Nội dung bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Speak unit 4 lớp 8 trang 40

*

SPEAK – UNIT 4: OUR PAST

1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used khổng lồ be và the way they are now. (Hãy thao tác làm việc với các bạn học. Quan sát những bức tranh sau và nói đến sự khác nhau giữa vụ việc thưòng xẩy ra trong quá khứ và sự việc xảv ra ở hiện tại tại.)

Giải:

People used to lớn live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings. (Người ta thường xuyên từng sinh sống ở những ngôi nhà nhỏ dại hoặc công ty nhỏ, nhưng hiện thời họ sống giữa những căn hộ hiện tại đại, nhà lớn hoặc cao tầng.)People used khổng lồ work hard, but now they have more free time for entertainment. People used to bởi vì tiring và low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms. (Mọi người đã từng thao tác chăm chỉ, nhưng bây chừ họ có rất nhiều thời gian nhàn rỗi hơn nhằm giải trí. Tín đồ ta thường từng cần làm các công việc mệt mỏi với lương tốt ở các trang trại hoặc trong những cánh đồng, nhưng bây giờ họ hoàn toàn có thể làm câu hỏi nhẹ nhàng hơn cùng trả lương cao hơn trong công sở hoặc công ty.)People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by oto or even by plane. (Trước đây, tín đồ ta thường xuyên đi bộ, nhưng hiện nay họ có thể đi xe cộ đạp, xe máy, xe khá hoặc thậm chí bằng máy bay.)People used not khổng lồ go to school, but now they can go lớn school & pursue interests outside the homes. (Trước trên đây ngườ ta thường xuyên không đi học, nhưng hiện giờ họ có thể đến trường cùng theo đuổi sở trường ngoài gia đình.)bThere used not lớn be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere. (Trước đây không tồn tại điện ở các hộ mái ấm gia đình nhưng bây chừ có năng lượng điện ở hầu như ở khắp hầu hết nơi.)There used not to lớn be facilities such as schools, hospitals, hotels and markets. Now there are enough facilities for people to live on. (Ở đó không có tiện nghi như trường học, dịch viện, khách sạn cùng chợ. Bây giờ có đủ cửa hàng vật chất giao hàng cuộc sống.)There used not to lớn be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegraph lines and internet services available for people lớn use.

Xem thêm: Kết Hợp Phương Pháp Hàm Số Và Tính Đơn Điệu Trong Giải Hệ Phương TrìnhXem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 3 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 3 Mới Unit 1: Hello

(Trước đây không tồn tại điện thoại, con đường dây điện tín, thương mại & dịch vụ internet. Bây giờ có năng lượng điện thoại, đường dây điện tín và thương mại dịch vụ internet sẵn có cho tất cả những người sử dụng.)

2. Now tell your partner about the things you used to bởi vì last year. (Kể cho chính mình của các bạn về những việc bạn từng có tác dụng năm ngoái.)

Giải:

Last year I used lớn stay up late. Now I go lớn bed early. (Năm ngoái tôi thường xuất xắc dậy muộn. Bây giờ, tôi dậy rất sớm và bè phái dục buôi sáng.)Last year 1 used khổng lồ watch TV late at night. Now I don"t watch TV in the evening (Năm ngoái 1 đã có lần xem TV muộn mang đến khuya. Hiện giờ tôi TV vào buổi tối.)Last year I used lớn study badly. Now I study hard. (Năm ngoái tôi đã học không tốt. Hiện thời tôi học chăm chỉ.)Last year I used khổng lồ play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar. (Năm ngoái tôi đã có lần chơi bóng bàn. Hiện giờ tôi ít lúc chơi bóng bàn; Tôi nghịch guitar.)Last year I used to drink coffee. Now I usually drink tea. (Năm ngoái tôi thường uống cà phê. Bây chừ tôi thường xuyên uống trà.)Last year I used khổng lồ stay up late playing computer games.Now 1 stay up late studying my lessons for the next day. (Năm ngoái tối thức khuya để nghịch game. Bây giờ tôi thức khuya nhằm học bài xích cho ngày hôm sau.)