UNIT 2

     

Bài học tập Write Unit 2 lớp 9- Clothinghướng dẫn các em viết bài xích luận nhằm mục đích thuyết phục fan đọc tin vào một vấn đề hay có tác dụng một điều gì đó.

Bạn đang xem: Unit 2


Tóm tắt lý thuyết

1.Unit 2 Lớp 9 Write Task a

2.Unit 2 Lớp 9 Write Task b

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Write Unit 2


This is how to present one side of an argument. It is used to lớn persuade readers khổng lồ believe or bởi something. An argument should have:(Sau đây bài bác giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một kỹ lưỡng của cuộc tranh luận. Nó được dùng để làm thuyết phục tín đồ đọc tin hoặc có tác dụng một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)

OrganizationLanguage
Introductionlets the write know write"s point of view

My opinion is...

I think....

Series of argumentspresents arguments un a logical way (one in each paragraph), gives examples where possibile

Firstly,...

Secondly,...

Finally,...

Conclusionsums up the argument

Therefore,...

In conclusion,...


1. Unit 2 Lớp 9 Write Task a


Read the topic and Outline A. Then read the passage.(Đọc chủ đề và Dàn bài xích A. Tiếp nối đọc đoạn văn.)Bài dịch Write Task a

Học sinh trung học buộc phải mặc đồng phục

Dàn bài xích A

Mặc đồng phục:

- khích lệ học viên tự hào về trường của họ cũng chính vì đồng phục sở hữu tên trường.

- trợ giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về phần đông phương diện, dù họ tất cả giàu tốt nghèo.

- là mang tính thực tiễn. Không cần thiết phải nghĩ xem nên mặc gì mỗi ngày.

Xem thêm: Anh Văn 9 Unit 1 Write - Write Unit 1: A Visit From A Pen Pal

Tôi nghĩ với học viên trung học tập thì việc mặc đồng phục lúc ở trường là bắt buộc thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học viên tự hào là học viên của ngôi trường mình bởi vì đồng phục sở hữu tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục hỗ trợ học sinh cảm thấy bình đẳng về đông đảo phương diện, cho dù họ gồm giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không nhất thiết phải nghĩ xem yêu cầu mặc gì từng ngày.

Do đó, học sinh ở những trường trung học buộc phải mặc đồng phục.


2. Unit 2 Lớp 9 Write Task b


Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you tư vấn the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you.(Bây giờ chúng ta hãy viết một đoạn văn khoảng 100 cho 150 từ. Nhưng mà lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học viên trung học bắt buộc mặc thường phục. Dàn bài B hoàn toàn có thể giúp bạn.)

Guide to answer

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don"t feel constrained khổng lồ wear uniform that they don not like.

Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, và fashions of clothing they love. & for the other, parents vì not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean và tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.

Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what"s more it makes the school more colorful và lively.

Xem thêm: Soạn Địa Lí 9 Bài 14: Giao Thông Vận Tải Và Bưu Chính Viễn Thông

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.