Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

     

- Tia kẻ từ điểm này đi qua trọng điểm là tia phân giác của các góc tạo vì chưng hai tiếp tuyến.

Bạn đang xem: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

- Tia kẻ từ trung ương đi qua đặc điểm đó là tia phân giác của góc tạo vị hai bán kính đi qua tiếp điểm.

Nghĩa là mang đến đường tròn $left( O ight)$, $B,C in left( O ight)$. Tiếp tuyến của $left( O ight)$ tại $B,C$ giảm nhau trên $A$.

*

Khi đó

- $AB = AC$

- Tia $OC$ là phân giác góc $widehat BOC$

- Tia $AO$ là phân giác góc $widehat BAC$


b. Đường tròn nội tiếp tam giác


Đường tròn xúc tiếp với cha cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác điện thoại tư vấn là ngoại tiếp mặt đường tròn.

Tâm của con đường tròn nội tiếp tam giác là giao của những đường phân giác các góc vào tam giác.

*

c. Đường tròn bàng tiếp tam giác


- Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác và tiếp xúc cùng với phần kéo dàicủa nhị cạnh còn sót lại gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác.

- với cùng 1 tam giác có bố đường tròn bàng tiếp.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 8 Bài 15, Giải Bài Tập Bài 15 Trang 43 Sgk Gdcd Lớp 8

Ví dụ: Xét tam giác $ABC$, trung tâm của con đường tròn bàng tiếp tam giác góc $A$ là giao điểm của hai tuyến phố phân giác ngoài tại $B, C$, hay những giao điểm của đường phân giác trong góc $A$ và đường phân giác xung quanh tại $B$ (hoặc $C$).

*

2. Những dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng tỏ các đường thẳng song song (vuông góc), chứng minh hai đoạn thẳng bởi nhau.

Phương pháp:

Dùng đặc thù của nhị tiếp tuyến giảm nhau.

Dạng 2: chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến, tính độ dài, số đo góc và những yếu tố khác.

Phương pháp:

- sử dụng định nghĩa tiếp tuyến; tính chất của hai tiếp tuyến giảm nhau.

- sử dụng khái niệm con đường tròn nội tiếp, bàng tiếp.

Xem thêm: Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 6, Tài Liệu Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 6

- dùng hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC bố
bài xích 1: Căn thức bậc hai
bài 2: liên hệ giữa phép nhân, phép phân tách với phép khai phương
bài xích 3: đổi khác đơn giản biểu thức chứa căn
bài bác 4: Rút gọn gàng biểu thức cất căn
bài bác 5: Căn bậc tía
bài 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: kể lại và bổ sung khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài 2: Hàm số bậc nhất
bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a không giống 0)
bài bác 4: Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng
bài xích 5: hệ số góc của con đường thẳng
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhị PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN
bài 1: Phương trình số 1 hai ẩn
bài 2: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
bài 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế
bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số
bài 5: Hệ phương trình bậc nhất hai chứa đựng tham số
bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
bài 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
bài 1: Hàm số bậc nhị một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài bác 2: Phương trình bậc nhị một ẩn và phương pháp nghiệm
bài 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài bác 4: Hệ thức Vi-ét và vận dụng
bài xích 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài xích 6: Sự tương giao giữa đường thẳng với parabol
bài bác 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
bài bác 8: Hệ phương trình đối xứng
bài xích 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một trong những hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 3: một trong những hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông
bài 4: Ứng dụng thực tế tỉ con số giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự khẳng định của đường tròn-Tính hóa học đối xứng của con đường tròn
bài xích 2: Đường kính và dây của con đường tròn
bài bác 3: vết hiệu phân biệt tiếp tuyến đường của con đường tròn
bài xích 4: Vị trí kha khá giữa đường thẳng và con đường tròn
bài xích 5: đặc điểm hai tiếp tuyến giảm nhau
bài xích 6: Vị trí tương đối của hai đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Góc sinh sống tâm-Số đo cung
bài 2: tương tác giữa cung cùng dây
bài xích 3: Góc nội tiếp
bài bác 4: Góc tạo vì chưng tiếp con đường và dây cung
bài bác 5: Góc bao gồm đỉnh bên trong đường tròn, góc tất cả đỉnh phía bên ngoài đường tròn
bài 6: Cung chứa góc
bài 7: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
bài 8: Tứ giác nội tiếp
bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
bài xích 10: diện tích hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài xích 11: Ôn tập chương 7: Góc với đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài xích 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình tròn trụ
bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh cùng thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt ước và thể tích hình ước
bài bác 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.