Tính Theo Phương Trình Hóa Học Lớp 8

     

Khi điều chế một lượng hóa học nào đó trong phòng thử nghiệm hoặc vào công nghiệp, tín đồ ta rất có thể tính được lượng các chất đề nghị dùng (nguyên liệu). Ngược lại, ví như biết lượng nguyên vật liệu người ta hoàn toàn có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm). Để làm rõ hơn tiết học tập này những em sẽ khám phá cách tính theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Tính theo phương trình hóa học lớp 8


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Tìm cân nặng của hóa học tham gia và chất sản phẩm

1.2. Tìm kiếm thể tích chất khí tham gia cùng sản phẩm

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 22 hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài bác 22 Chương 3 chất hóa học 8


1.1.1. Các bước tiến hànhBước 1: biến hóa số liệu đầu bài bác sang số mol.Bước 2: Lập Phương trình hóa họcBước 3: dựa vào số mol của chất đã biết tính số mol chất cần tìm theo PTHHBước 4: Tính theo yêu ước của đề bài.1.1.2. Lấy ví dụ như 1

Nung đá vôi chiếm được vôi sống với khí cacbonic: CaCO3

*
CaO + CO2

Hãy tính trọng lượng vôi sinh sống CaO thu được lúc nung 50 gam CaCO3

Hướng dẫn:

Số mol CaCO3 thâm nhập phản ứng:

(n_CaCO_3 = fracm_CaCO_3M_CaCO_3 = frac50100 = 0,5mol)

CaCO3

*
CaO + CO2

1mol 1mol

0,5mol g nCaO =?

⇒nCaO = 0,5 mol; mCaO = 0,5.56 = 28 gam

1.1.3. Ví dụ như 2

Tính trọng lượng CaCO3cần dùng để điều chế được 42 gam CaO?

Hướng dẫn:

Số mol CaO là:(n_CaO = fracm_CaOM_CaO = frac4256 = 0,75mol)

Phương trình hóa học:

CaCO3

*
CaO + CO2

1mol 1mol

(n_CaCO_3)=? (leftarrow) 0,75mol

⇒(n_CaCO_3)=0,75 mol

⇒(m_CaCO_3 = n_CaCO_3.M_CaCO_3)

= 0,75 . 100 = 75 gam


1.2. Bằng phương pháp nào rất có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm?


1.2.1. Giải pháp tiến hànhBước 1: biến hóa thể tích chất khí thành số mol chấtBước 2: Viết phương trình hóa học.Bước 3: nhờ vào phương trình bội phản ứng để tính số mol chất tham gia hoặc sản phẩm.Bước 4: Áp dụng công thức giám sát theo yêu cầu của đề bài.1.2.2. Lấy ví dụ như 1

Cacbon cháy vào oxi hoặc trong ko khí ra đời khí cacbon đioxit: C + O2

*
CO2

Hãy tìm kiếm thể tích khí cacbon đioxit CO2(Đktc) sinh ra, nếu có 4 gam khí O2tham gia làm phản ứng.

Xem thêm: Các Bước Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 3 Vào Giải Toán, Hàm Số Bậc 3

Hướng dẫn:

Ta có:(n_O_2 = fracm_O_2M_O_2 = frac432 = 0,15(mol))

PTHH: C + O2

*
CO2

1mol 1mol

0,125mol →(n_CO_2 = ?)

⇒(n_CO_2 = 0,125(mol))

⇒(V_CO_2 = n_CO_2.22,4 = 0,125.22,4 = 2,8l)

1.2.3. Ví dụ 2

Hãy tìm kiếm thể tích khí O2(đktc) cần dùng làm đốt cháy hoàn toàn 24 gam Cacbon.

Hướng dẫn:

Phản ứng hóa học:C + O2

*
CO2

1 mol 1 mol

2 mol→ 2 mol

Số mol Cacbon thâm nhập phản ứng: (n_C = frac2412 = 2(mol))

Theo phương trình hóa học thì số mol oxi tham gia phản ứng là: 2 mol

Vậy thể tích khí Oxi tham gia phản ứng là: V = n. 22,4 = 2. 22,4 = 4,48 ((lit)


Bài 1:

Kẽm công dụng với axit clohiđric theo phương trình:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Nếu gồm 3,25g kẽm thâm nhập phản ứng, em hãy tìm:

a) khối lượng HCl phải dùng.

b) cân nặng ZnCl2 thu được.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2

1 mol 2mol 1mol

0,05 mol→ nHCl→ nZnCl2

Số mol Zn gia nhập phản ứng là:(n_Zn = fracmM = frac3,2565 = 0,05(mol))

a) Số mol HCl nên dùng là: 2. 0,05 = 0,1 mol

Khối lượng HCl nên dùng là: m = n.M = 0,1 . (35,5 + 1) = 3,65 (gam)

b) Số mol ZnCl2tạo thành là: n = 0,05 mol

Khối lượng muối hạt ZnCl2tạo thành là: m = n.M = 0,05 (65 + 3,35.2) =6,8 (gam)

Bài 2:

Để đốt cháy một lượng bột sắt bắt buộc dùng 4,48 lít khí oxi ngơi nghỉ đktc, sau bội nghịch ứng chiếm được oxit sắt từ (Fe3O4). Tính:

a) trọng lượng bột sắt cần dùng.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 128 Bài 1 Trang 128 Toán Lớp 5 Trang 128 Luyện Tập Chung

b) cân nặng oxit fe từ thu được.

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học:

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

3 mol 2 mol 1 mol

0,3 mol (leftarrow) 0,2 mol → 0,1 mol

Số mol Oxi gia nhập phản ứng là:(n_O_2 = fracV22,4 = frac4,4822,4 = 0,2(mol))

a) Số mol Sắt phải dùng là:(frac0,2 imes 32 = 0,3mol)

Khối lượng Sắt nên dùng là: m = n.M = 0,3 . 56 = 16,8 (gam)

b) Số mol sắt từ oxittạo thành là: n = 0,1 mol

Khối lượng muối bột sắt tự oxittạo thành là: m = n.M = 0,1. (56.3 + 16.4) = 23,2 (gam)