TÍNH TỪ NGẮN TÍNH TỪ DÀI

     

Khái niệm “tính tự ngắn” cùng “tính tự dài” được sử dụng không ít khi bọn họ học về câu so sánh.

Bạn đang xem: Tính từ ngắn tính từ dài

Trong bài viết này, hack Não sẽ tháo gỡ cùng các bạn tính trường đoản cú ngắn cùng dài là gì, cùng cách biến hóa chúng trong số loại câu so sánh.


I. Định nghĩa tính từ bỏ ngắn với tính từ dài

Trước hết, hãy tìm hiểu khái niệm “số âm tiết” của từ. Một âm tiết là một trong những âm thanh vạc ra khi họ đọc một từ. Ví dụ như từ “superman”, bọn họ đọc là “su-pờ-men”, gồm 3 âm thanh khớp ứng với 3 âm tiết.

Vậy số âm tiết đó là số âm thanh khi hiểu từ. Quan niệm này sẽ giúp đỡ bạn nắm rõ tính từ ngắn cùng tính tự dài.

1. Tính từ ngắn

Tính từ bỏ ngắn (adjective with one syllable) là tính từ tất cả một âm tiết.

Ví dụ

clean/kliːn/sạch sẽ
soft/sɒft/mềm mại
new/njuː/mới
strong/strɒŋ/khỏe
smart/smɑːt/thông minh

Lưu ý: Phiên âm của tính trường đoản cú ngắn không tồn tại dấu ‘

2. Tính trường đoản cú dài

Tính từ nhiều năm (adjective with two or more syllables) là tính từ gồm hai âm ngày tiết trở lên.

Ví dụ

intelligent/ɪnˈtɛlɪʤənt/thông minh
beautiful/ˈbjuːtəfʊl/xinh đẹp
lovely/ˈlʌvli/đáng yêu
adventurous/ədˈvɛnʧərəs/thích phiêu lưu
important/ɪmˈpɔːtənt/quan trọng

Lưu ý: Phiên âm của tính từ bỏ dài bao gồm dấu ‘. Đây là dấu diễn tả trọng âm của tự trong tiếng Anh.

3. Trường hợp sệt biệt

Các tính từ nhị âm tiết bao gồm tận cùng là “-y” cũng được xem như là tính trường đoản cú ngắn.

Xem thêm: Writing A Dictation Nghĩa Là Gì ? Dictation Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Chúng bao gồm:

easy, noisy, lazy, sexy, tiny, happy, sunny, windy, angry, busty, beefy, dummy, lonely, lively, …
*

IV. Rèn luyện về tính từ ngắn và tính từ dài

Chọn dạng so sánh đúng của những tính từ trong số câu sau:

1. The fuel price is getting _______ every day.

higher more high highher

2. No one in the class is _______ than Nam.

intelligenter more intelligent intelligentter

3. Grandma, are your eyes _______ than they used lớn be?

biger bigger more big

4. The ______ birds catch the worms.

earlyest most early earliest

5. As you get older, you’ll get _______.

wisser more wise wiser

6. The weather is getting _______.

worse badder more bad

7. Xie Qiuping is currently having the _______ hair in the world.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Một Số Dạng Bài Tập Về Nguyên Tử Lớp 10 : Nguyên Tử

longest most long lonngest

8. Dogs are one of human’s _______ companions.

loyallest most loyal loyalest

Score =

nhấn vào để xem lời giải

Đáp án: 1. Higher 2. More intelligent 3. Bigger 4. Earliest 5. Wiser 6. Worse 7. Longest 8. Most loyal


V. Kết

Trong bài viết này, hack Não đã ra mắt đến bạn đọc hai định nghĩa tính tự ngắn và tính tự dài. Theo đó, tính trường đoản cú ngắn nhiều phần có một âm tiết, tính trường đoản cú dài gồm từ 2 âm ngày tiết trở lên. Không tính ra, bài viết cũng nêu phần lớn cách biến hóa tính từ vào câu so sánh. Đây là kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng trong ngữ pháp tiếng Anh đừng làm lơ nhé!