Toán 10 Ôn Tập Chương 2

     

Đáp án và khuyên bảo giải bài xích ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả giải đáp phần trắc nghiệm)

Xem lại kiến thức và lí giải giải bài xích tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 2

Bài 1.Phát biểu quy ước về tập xác định của hàm số cho bởi công thức. Từ kia hai hàm số

*
 có gì không giống nhau?

Giải: Tập khẳng định của hàm sô đến bởi cách làm y = f (x) là tập hợp các giá trị của x sao đến biểu thức f (x) có nghĩa.

Với quy mong đó,

Bài 2. Thế như thế nào là hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng tầm (a;b)?

Hàm số đồng thay đổi trên khoảng (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế làm sao là hàm số chẵn? cố nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) tất cả tập xác định D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn trên D.

Xem thêm: Bơm Nào Phá Hủy Mạng Lưới Giao Thông ? A Quốc Phòng An Ninh 10

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D và f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ bên trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch vươn lên là của hàm số y = ax + b, trong từng trường vừa lòng a > 0 ; a Đồng đổi mới trên (-∞;+∞) trường hợp a > 0;Nghịch thay đổi trên (-∞;+∞) ví như a

Bài 5. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng tầm nghịch biến chuyển y = ax2 + bx + c, trong mỗi trường vừa lòng a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch biến chuyển trên (-∞; -b/2a). Với đồng phát triển thành trên khoảng (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, trên một điểm và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường vừa lòng đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c cùng với trục tung là (0;c)

Điều kiện nhằm parabol (P) giảm trục hoành tại nhì điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; giảm tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập xác minh các hàm số

*

Đáp án bài 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều biến thiên với vẽ thứ thị những hàm số.

Xem thêm: Top 15 Cách Tết Tóc Đẹp, Xinh Lung Linh Lại Cực Đơn Giản Dễ Làm

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng biến đổi thiên với vẽ thứ thị các hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) có đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Giảm Ox tại A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy trên C(0;-1) (học sinh từ vẽ hình)

b) (học sinh từ giải)

Bài 11. Xác định a,b biết đường thẳng y = ax + b trải qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường trực tiếp d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) cùng (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua bố điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) có đỉnh I(1;4) và trải qua điểm D(3;0).

*

Phần bài tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn lời giải đúng cho các phần bài tập sau