40 Bài Tập Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Có Lời Giải

     

Tài liệu tất cả 294 trang, được soạn bởi thầy giáo Lê quang đãng Xe, bao gồm lý thuyết buộc phải nhớ, những dạng toán thường xuyên gặp, bài tập tập luyện và bài bác tập từ luyện các chủ đề áp dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ đồ dùng thị hàm số, gồm đáp án và giải thuật chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tìm hiểu thêm khi học công tác Toán 12 phần Giải tích chương 1.

Bạn đang xem: 40 bài tập khảo sát và vẽ đồ thị hàm số có lời giải

*

Phần I ĐẠI SỐ.Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 1.Bài 1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 1.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.+ Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số cho trước 2.+ Dạng 2. Xét tính đối kháng điệu phụ thuộc bảng thay đổi thiên, đồ dùng thị của hàm số 7.+ Dạng 3. Tra cứu m nhằm hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đối kháng điệu trên R 10.+ Dạng 4. Tìm kiếm m để hàm y = (ax + b)/(cx + d) 1-1 điệu trên từng khoảng xác minh 12..+ Dạng 5. Biện luận solo điệu của hàm đa thức bên trên khoảng, đoạn đến trước 14.+ Dạng 6. Biện luận 1-1 điệu của hàm phân thức bên trên khoảng, đoạn đến trước 17.+ Dạng 7. Một số bài toán tương quan đến hàm vừa lòng 18.+ Dạng 8. Ứng dụng tính đối chọi điệu của hàm số 21.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 25.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 34.Bài 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 45.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 45.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 45.+ Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) để tìm cực trị cực hàm số 45.+ Dạng 2. Khẳng định cực trị lúc biết bảng biến thiên hoặc đồ gia dụng thị 48.+ Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) nhằm tìm cực trị rất hàm số 51.+ Dạng 4. Tra cứu m nhằm hàm số đạt rất trị trên điểm x0 cho trước 51.+ Dạng 5. Biện luận rất trị hàm bậc cha y = ax3 + bx2 + cx + d 52.+ Dạng 6. Biện luận cực trị hàm trùng phương y = ax4 + bx2 + c 55.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 57.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 67.Bài 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 78.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 78.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 79.+ Dạng 1. Kiếm tìm max – min của hàm số bên trên đoạn mang đến cho trước 79.+ Dạng 2. Tìm max – min bên trên một khoảng chừng (a; b) cho trước 83.+ Dạng 3. Một vài bài toán vận dụng trong thực tế 86.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 93.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 105.Bài 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 112.

Xem thêm: Địa Lí 7 Bài 7 Môi Trường Nhiệt Đới Gió Mùa, Giải Địa Lí 7 Bài 7: Môi Trường Nhiệt Đới Gió Mùa

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 112.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 113.+ Dạng 1. Tiệm cận đứng với tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số y = f(x). 113.+ Dạng 2. Khẳng định TCN và TCĐ khi biết bảng đổi thay thiên hàm số y = f(x) 117.+ Dạng 3. Một số trong những bài toán biện luận theo tham số m 119.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 123.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 134.Bài 5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP 143.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 143.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 144.+ Dạng 1. Thừa nhận dạng thiết bị thị hàm bậc bố y = ax3 + bx2 + cx + d 144.+ Dạng 2. Thừa nhận dạng vật dụng thị hàm bậc tư trùng phương y = ax4 + bx2 + c 148.+ Dạng 3. Nhấn dạng đồ thị hàm nhất trở thành y = (ax + b)/(cx + d) 151.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN LUYỆN 155.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 167.Bài 6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 176.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 176.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 177.+ Dạng 1. Giải, biện luận nghiệm phương trình bằng phương pháp đồ thị 177.+ Dạng 2. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng phương pháp đồ thị 182.+ Dạng 3. Một số trong những bài toán liên quan đến hàm đúng theo 184.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 191.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 207.Bài 7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA nhị ĐỒ THỊ 225.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 225.B CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 225.+ Dạng 1. Biện luận giao điểm của con đường thẳng cùng đồ thị của hàm số bậc bố 225.+ Dạng 2. Biện luận giao điểm của con đường thẳng cùng đồ thị của hàm số trùng phương 230.+ Dạng 3. Biện luận giao của con đường thẳng cùng đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d) 234.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 239.Bài 8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 252.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 12 Ôn Tập Chương 2 Toán 12 Ôn Tập Chương Ii

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 252.B CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ 252.+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của trang bị thị hàm số y = f(x) tại điểm (x0; y0) mang lại trước 252.+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp con đường của thứ thị hàm số y = f(x) lúc biết hệ số góc của tiếp tuyến bởi k0 256.+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật thị hàm số y = f(x), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA; yA) 259.+ Dạng 4. Bài bác tập tổng phù hợp 262.C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 265.D BÀI TẬP TỰ LUYỆN 276..

tải tài liệu