Toán 6 ôn tập chương 3

     

Diện tích hình thoi cạnh a bằng nửa tích hai đường chéo: (S = fracm.n2)

II. Hình vuông

*

Bốn cạnh bằng nhau: (AB = BC = CD = DA; )

Hai cạnh đối (AB ) với (CD; ) (AD ) cùng (BC ) song song cùng với nhau;

Hai đường chéo cánh bằng nhau: (AC = BD; )

Bốn góc ở những đỉnh (A, m B, m C, m D ) là góc vuông.

Bạn đang xem: Toán 6 ôn tập chương 3

Chu vi hình vuông vắn cạnh a là: (C = 4a)

Diện tích hình vuông cạnh a là: (S = a.a = a^2).

III. Hình bình hành

*

Hình bình hành ABCD có:

- tứ đỉnh A, B, C, D.

- nhị cặp cạnh đối diện bằng nhau: (AB = CD;,BC = AD).

- nhì cặp cạnh đối diện tuy vậy song: (AB) song song với (CD); (BC) tuy nhiên song với (AD).

- nhì đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- nhì góc ở các đỉnh A với C bởi nhau; hai góc ở những đỉnh B và D bằng nhau.

Chu vi hình bình hành : (C = 2(a + b)).

Diện tích hình bình hành là: (S = b.h)

Trong kia (b) là cạnh, (h) là chiều cao tương ứng.

IV. Hình chữ nhật

*

Hình chữ nhật (ABCD) có:

- tư đỉnh A, B, C, D

- nhị cặp cạnh đối diện bằng nhau: (AB = CD;,,BC = AD).

Xem thêm: Xe Đạp Là Gì? Ai Là Người Phát Minh Ra Xe Đạp, Bạn Có Biết?

- hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song: AB tuy nhiên song cùng với CD; BC tuy nhiên song cùng với AD.

- tứ góc sống đỉnh A, B, C, D bằng nhau và bằng góc vuông.

- nhì đường chéo cân nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường

Chu vi của hình chữ nhật là: (C = 2left( a + b ight);)

Diện tích của hình chữ nhật là: (S = a.b)

Trong kia a, b là chiều dài với chiều rộng của HCN.


V. Hình thang cân

*

Hình thang cân (MNPQ) có:

Hai cạnh ở kề bên song song: (MN) tuy nhiên song với (PQ).

- Hai lân cận bằng nhau: (MQ = NP).

- hai đường chéo cánh bằng nhau: (MP = NQ).

- hai góc kề cùng với cạnh lân cận (PQ) bằng nhau.

- Chu vi của hình thang bởi tổng độ dài những cạnh của hình thang đó.

Xem thêm: Top 1 Khối Nước Bao Nhiêu Tiền 2017, Top 17 16 Khối Nước Bao Nhiêu Tiền Hay Nhất 2022

- diện tích s của hình thang bằng tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi phân tách đôi.