TOÁN 7 CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ

     

Với giải bài xích tập Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ sách Kết nối tri thức hay nhất, cụ thể giúp học sinh dễ dàng làm bài xích tập Toán 7 bài xích 2.

Bạn đang xem: Toán 7 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Video giải bài bác tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh khí cầu cất cánh lên từ mặt khu đất theo chiều trực tiếp đứng với tốc độ 0,8 m/s vào 50 giây. Tiếp nối nó sút dần độ dài với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ lúc hạ độ cao, khinh thường khí cầu biện pháp mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết và xử lý được việc trên như sau:

Khinh khí cầu phương pháp mặt đất một khoảng sau khi bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí mong sẽ hạ được một khoảng sau thời điểm hạ chiều cao trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, coi thường khí cầu giải pháp mặt khu đất một khoảng là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cùng và trừ nhị số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nói lại quy tắc cộng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ nhị phân số:

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu mã số, ta cùng (hoặc trừ) hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số:

Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân vào phép tính sau bên dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: quăng quật dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức nạp năng lượng chính của tín đồ châu Âu và là một trong những món ăn mếm mộ của người việt Nam. Vào 100 gam khoai tây khô bao gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam hóa học béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện dinh dưỡng Quốc gia)

Em hãy mang đến biết cân nặng các chất khác trong 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng những chất khác (ngoài nước, protein, chất béo, glucid) trong 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số và số thập phân trong số phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: Which Way Did They Go?" He Asked Which Way Did They Go

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một cách hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: bao gồm hai tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 cm được in vào giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 centimet như Hình 1.8. Nếu như cắt ảnh theo đúng form size thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có kích cỡ 21,6 cm x27,9 cm cần phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức tính diện tích s của hình chữ nhật ta có diện tích s giấy hình ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có form size 10 cm x15 cm buộc phải là tấm hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích của một tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích s phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm bí quyết “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia và vết ngoặc để được một biểu thức có mức giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức với phép tính có mức giá trị bằng đúng số ở nhành hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài giải pháp trên, ta cũng hoàn toàn có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí của những thừa số trong tích hoặc số hạng trong tổng sẽ được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 centimet (xem hình bên). Người ta ý định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào phòng này. Hỏi phòng sách đó hoàn toàn có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm phải số sách nhiều nhất mà ngăn sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Lịch Sử Của Manchester United Thành Lập Năm Nào, Manchester United Fc

Vậy phòng sách đó rất có thể để được rất nhiều nhất 50 cuốn sách.