Toán lớp 2 kỳ 1

     

50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 được hoanggiaphat.vn.co.vn sưu tầm nhằm gửi đến quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kì 1 lớp 2 sắp tới. Bên cạnh đó đây cũng là tài liệu tham khảo ra đề thi dành cho quý thầy cô giáo.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 kỳ 1


Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Số 1

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm:

a. 9 + 8 = …..

b. 2 + 9 =……

c. 14 – 6 = ….

d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. 8 dm + 10 dm = …….. dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: X + 10 = 10

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình chữ nhật?


A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Có bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8:

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?

b. Em hái được 20 bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa .Hỏi chị hái được mấy bông hoa ?

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Số 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 ……. c, 17 - 8 = 9 ………

b, 24 -6 = 18 ……. d, 36 + 24 = 50……...

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 -59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ hay…….giờ chiều

24 giờ hay ……..giờ đêm

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Ngày 19 - 5 là thứ .........

- Trong tháng 5 có…. ngày chủ nhật. Đó là những ngày ……………..

- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, thứ năm là ngày….

- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.

Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau

Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.

Xem thêm: Cách Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức, Phát Biểu Quy Tắc, Ví Dụ Và Bài Tập Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Số 3

Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 = ?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 = ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 = ?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 = ?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

27 + 69

14 + 56

77 – 48

63 – 45

Bài 3: Tìm x:

x + 20 = 48

x – 22 = 49

Bài 4: Điền dấu >;

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

- Tháng 11 có …… ngày.

- Có …… ngày chủ nhật.

Bài 6.

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài 7:

Trong hình bên:

a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ giác.

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Số 4

Bài 1:

Tính nhẩm:

16 + 3 = …..

14 – 8 = …..

15 – 6 = …..

9 + 7 = …..

Bài 2:

Đặt tính rồi tính :

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: Số: ?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: ( 2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

b) X – 27 = 57

Bài 5:

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

a) Có … hình tam giác.

Xem thêm: Những “ Địa Danh Nào Chỉ Đúng Quê Hương Bác Hồ Câu Hỏi 3210004

b) Có … hình tứ giác.

Bài 6:

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

+

=

100

-

=

50

Bài 7:

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi . Hỏi Cha bao nhiêu tuổi ?

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam ?

Bài 8: Lan hái được 34 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?