Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

     

Để giúp những em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số tất cả bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ sốHọc 247 mời các em tìm hiểu thêm bài học bên dưới đây.Chúc các em có một tiết học tập thật hay với thật vui khi đến lớp!


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số tất cả bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số


a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trù 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 9; 9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 phân tách 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bởi 0.

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 phân tách 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bởi 36; 36 trừ 36 bằng 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 5; 5 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 chia 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bởi 20; 22 trừ đôi mươi bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân tách 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

Xem thêm: Đáp Án Đề Minh Họa 2021 Môn Gdcd 2022, Đáp Án Đề Minh Họa 2022 Môn Gdcd

7 nhân 6 bằng 42; 42 trừ 42 bởi 0.

Hạ 1; 1 phân tách 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 8 được 18; 18 phân tách 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bởi 18; 18 trừ 18 bởi 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 0 ; 0 phân tách 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 bởi 0,

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bởi 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép tính phân chia theo máy tự từ bỏ trái sang phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: có 1648 gói bánh được chia phần lớn vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm giải thuật ta đem số gói bánh của bốn thùng chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng bao gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm kiếm thừa số ta rước tích phân chia cho thừa số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép chia những số theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta thêm bánh xe vào ô tô, từng ô tô rất cần được lắp 4 bánh xe. Hỏi gồm 1250 bánh xe pháo thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như vậy và còn quá mấy bánh xe pháo ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? ô tô và thừa ? bánh xe.

Muốn tìm lời giải ta lấy số bánh xe vẫn cho phân chia cho số bánh xe buộc phải lắp của mỗi ô tô.

Cách giải:

Ta tất cả 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe ô tô như vậy và còn vượt 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã mang lại thành tám hình tam giác rồi ghép những hình tam giác nhỏ dại theo những hình em vừa chia.

Ta hoàn toàn có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: chiếu lệ chia những số lần lượt từ trái thanh lịch phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một tổ công nhân yêu cầu sửa quãng mặt đường dài 1215m, đội vẫn sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi team công nhân này còn phải sửa từng nào mét đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm giải thuật ta cần:

Tìm độ lâu năm của quãng con đường đã sửa.Tìm độ dài quãng con đường còn lại bằng phương pháp lấy độ nhiều năm quãng đường buộc phải sửa trừ đi độ lâu năm quãng con đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân này đã sửa được số mét con đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn buộc phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính của phép phân tách đã cho rồi điền Đ hoặc S tương thích vào địa điểm trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Bởi 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vị 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt thực hiện phép phân tách theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái sang trọng phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: search x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm thừa số ta rước tích chia cho vượt số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một siêu thị có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm giải mã ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo sẽ bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã cung cấp là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo sót lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Giá Chó Samoyed Giá Từ 1-3 Triệu, Chó Samoyed Giá Rẻ Từ 1

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em đem chữ số hàng ngàn chia mang lại số gồm một chữ số rồi viết thêm vào tận cùng hiệu quả 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000