Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk toán 3

     

Đoạn con đường AB dài(2350m) và phần đường CD dài (3km). Nhì đoạn đường này còn có chung một dòng cầu tự C cho B lâu năm (350m). Tính độ dài phần đường từ A mang đến D ?

*
Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk toán 3

Hướng dẫn:

Độ lâu năm đoạn AD bằng độ nhiều năm đoạn AB cùng độ lâu năm đoạn BD (hoặc bằng độ dài đoạn AC cùng độ lâu năm đoạn CD)

Bài giải:

Đổi:(3km = 3000m)

Độ dài đoạn đường AC là:

(2350 - 350 = 2000 , (m))

Độ dài đoạn đường AD là:

(AC + CD = 2000 + 3000 = 5000 , (m))

Đáp số:(5000m)


*Xem thêm: Hoa Đào Nở Mấy Ngày Thì Tàn, Cách Chọn Hoa Đào Và Giữ Hoa Đào Tươi Lâu

Tham khảo lời giải các bài bác tập Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 khác • Giải bài 1 trang 155 - SGK Toán lớp 3 Tính:(dfrac{eginalign... • Giải bài bác 2 trang 155 - SGK Toán lớp 3 Đặt tính rồi tính:(a) ,,18257... • Giải bài xích 3 trang 155 - SGK Toán lớp 3 Tính diện tích của... • Giải bài 4 trang 155 - SGK Toán lớp 3 Đoạn đường AB...


Xem thêm: Lịch Sử 6 Bài 2 Thời Gian Trong Lịch Sử, Giải Sbt Lịch Sử 6, Bài 2

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số mang lại 10 000 •Chương 4: các số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm