TOÁN LỚP 3 TRANG 83

     

Biểu thức tất cả phép tính nhân, phân tách hoặc cộng, trừ thì ta thực hiện theo đồ vật tự từ trái quý phái phải.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 83

Lời giải chi tiết:

a) (324 – đôi mươi + 61 = 304 + 61 = 365)

(188 + 12 – 50 = 200 – 50 = 150)

b) (21 imes 3 : 9 = 63 : 9 = 7)

(40 : 2 imes 6 = đôi mươi imes 6 = 120)


bài xích 2

Tính quý hiếm của biểu thức:

a) (15 + 7 imes 8)

(201 + 39 : 3)

b) (90 + 28 : 2)

(564 – 10 imes 4)

Phương pháp giải:

 Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì tiến hành phép tính nhân, phân chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) (15 + 7 imes 8 = 15 + 56 = 71)

(201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214)

b) (90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104)

(564 – 10 imes 4 = 564 – 40 = 524).


bài bác 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) (123 imes (42 – 40 ))

((100 +11 ) imes 9)

b) (72 : (2 imes 4 ))

(64 : (8 : 4))

Phương pháp giải:

 Biểu thức gồm chứa vết ngoặc thì triển khai tính trong lốt ngoặc trước.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Về Phương Pháp Lập Luận Trong Văn Nghị Luận

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (123 imes (42 – 40 ) = 123 imes 2 = 246)

((100 +11 ) imes 9 = 111 imes 9 = 999)

b) (72 : (2 imes 4 ) = 72 : 8 = 9)

(64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32)


bài 4

Mỗi số trong ô vuông là quý hiếm của biểu thức như thế nào ?

*

Phương pháp giải:

Tính giá bán trị của các biểu thức rồi nối với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

*


bài 5

 Người ta xếp (800) loại bánh vào những hộp, mỗi vỏ hộp (4) cái. Kế tiếp xếp các hộp vào những thùng, từng thùng (5) hộp. Hỏi tất cả bao nhiêu thùng bánh ?

Phương pháp giải:

 - Số hộp bánh = Số dòng bánh : 4.

- Số thùng bánh = Số vỏ hộp bánh vừa tìm kiếm được : 5.

Xem thêm: If She Had Eaten Fewer Sweets, She Would Lose Weight After Treatment

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xếp 800 mẫu bánh vào các hộp

Mỗi hộp: 4 cái

Mỗi thùng: 5 hộp

Có: ... Thùng bánh ?

Bài giải

800 loại bánh xếp được số vỏ hộp bánh là:

(800 : 4 = 200) (hộp)

Có số thùng bánh là:

(200 : 5 = 40) (thùng)

Đáp số: (40) thùng. 

Cách không giống :

Số bánh trong những thùng là:

 (4 imes 5 = 20) (bánh)

800 chiếc bánh xếp vào số thùng bánh là:

(800 : trăng tròn = 40) (thùng)

Đáp số: (40) thùng. 

 hoanggiaphat.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 586 phiếu
Bài tiếp sau
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hoanggiaphat.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hoanggiaphat.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hoanggiaphat.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.