Toán lớp 5 trang 48 luyện tập chung

     

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 47 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài rèn luyện chung. Bài 4 Viết số thập phân tương thích vào khu vực chấm: 3kg 5g = ...kg


Bài 1 trang 48 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết những số đo sau bên dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

a) 3m 6dm;

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 48 luyện tập chung

Phương pháp:

Áp dụng bí quyết đổi:

1m = 10dm xuất xắc 1dm = (dfrac110)m

1m = 100cm tốt 1cm = (dfrac1100)m

Viết những số đo dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số gồm chứa phân số thập phân, từ đó viết bên dưới dạng số thập phân.

 Lời giải: 

a) 3,6m

b) 0,4m

c) 34,05m

d) 3,45m

Bài 2 trang 48 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Phương pháp:

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo cân nặng (1 tấn = 1000kg hay 1kg = (dfrac11000) tấn) nhằm viết các số đo bên dưới dạng phân số hoặc hỗn số ưa thích hợp, tiếp nối viết dưới dạng số đo đề bài xích yêu cầu.

Lời giải:

*

Bài 3 trang 48 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân tương thích vào nơi chấm:

a) 42dm 4cm = ....dm;

b) 56cm 9mm = ...cm;

c) 26m 2cm = ....m.

Xem thêm: Hệ Thống Kiến Thức Hình Học Tọa Độ Không Gian Oxyz, Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

Phương pháp:

Xác định mối tương tác giữa các đơn vị đo độ lâu năm để viết những số đo dưới dạng láo lếu số mê thích hợp, tiếp nối viết bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải: 

a) 42dm 4cm = 42,4dm

b) 56cm 9mm = 56,9cm

c) 26m 2cm = 26,02m

Bài 4 trang 48 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân tương thích vào chỗ chấm:

a) 3kg 5g = ...kg;

b) 30g = ....kg;

c) 1103g= ...kg

Lời giải: 

a) (3kg ;5g = 3dfrac 51000, kg = 3,005kg;)

b) (30g = dfrac 301000, kilogam =0,030kg= 0,03kg;)

c) (1103g =1000g + 103g = 1kg; 103g )(,= 1dfrac 1031000, kg= 1,103 kg.)

Bài 5 trang 48 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

 

*

Túi cam cân nặng nặng

a) (...;kg) ; b) (...;g).

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 12 Bài 23 : Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha

Phương pháp:

Do cân nặng thăng bằng nên khối lượng của túi cam bởi tổng khối lượng của những quả cân trên đĩa mặt phải.