BÀI 1,2,3 TRANG 76 MÔN TOÁN 5: LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

     

LUYỆN TẬP1. Một người tiêu dùng 25 quyển vở, giá 3000 dồng một quyển thì vừa không còn số tiền dang có. Cũng tương tự sô tiền đố nêu sở hữu vở với giá 1500 dồng một quyển thì người dó muadược bao nhiêu quyển vở?Tóm tắt3000đ/quyển: 25 quyển 1500đ/quyển: ... Quyển?GiảiCách 1:Số tiền thiết lập 25 quyển các loại 3000 đồng1 quyển:3000 X 25 = 75000 (đồng)Mỗi quyển 1500 đồng thì người đó tải được sô" quyển vở:75000 : 15 = 50 (quyển)Đáp sô": 50 quyểnCách 2:1500 đồng yếu 3000 đồng sô" lần:3000 : 1500 = 2 (lần)Mỗi quyển 1500 đồng thì tín đồ đó cài được sô" quyển vở:25 X 2 = 50 (quyển)Đáp số: 50 quyển2. Một gia dinh bao gồm 3 người (bố, bà bầu và một con). Bình quân thu nhập các tháng là 800000 dồng từng người. Nếu như gia dinh dó có thêm một nhỏ nữa nhưng tổng thu nhập cá nhân của gia dinh không gắng dổi thì bỉnh quân thu nhập hàng tháng của mọi cá nhân bịgiảm di từng nào tiền?Tóm tắtGiảingười: 800000 đồngngười: ... đồng?Giảm:... đồng?• phương pháp 1:Sô" tiền thu nhập hàng tháng của gia đình:800000 X 3 = 2400000 (đồng)Nếu có thêm một người thì trung bình thu nhập các tháng của mỗi người ở mái ấm gia đình đó là:2400000 : 4 = 600000 (đồng)Bình quân thu nhập mỗi tháng của mỗi người bị bớt là:800000 - 600000 = 200000 (đồng)Đáp sô": 200000 đồng• biện pháp 2:người so với 3 bạn gấp số lần:...: 3 = -£■ (lần)3Nếu có thêm 1 người thì trung bình thu nhập mỗi tháng của mỗi cá nhân là:800000 : ị = 600000(đồng)3Bình quân thu nhập mỗi tháng của mọi cá nhân bị sút là:800000 - 600000 = 200000 (đồng)Đáp sô": 200000 dồngMột dội 10 tín đồ trong một ngày dào dược 35m mương. Fan ta bố sung thêm đôi mươi người nữa thuộc dào thì vào một ngày dào được bao nhiêu mét mương? (Mức dào của mỗi cá nhân như nhau).Tóm tắt10 người: 35m 30 người: ... M?GiảiCách 1:Bổ sung đôi mươi người thì đội có sô" người:20 + 10 = 30 (người)30 bạn gâ"p 10 bạn sô" lần:30 : 10 = 3 (lần)Sau khi bổ sung thì mỗi ngày đội đó đào được:35 X 3 = 105 (m)Đáp sô": 105m• biện pháp 2:20 fan gâ"p 10 tín đồ sô" lần:20 : 10 = 2 (lần)Sô" mét mương 20 người đào trong 1 ngày:35 X 2 = 70 (m)Vậy khi bổ sung cập nhật 20 bạn thì từng ngày đội đó đào được:35 + 70 = 105 (m)Đáp số: 105mMột xe thiết lập chỉ bao gồm thế" chở dược 300 bao gạo, từng bao 50kg. Nêu hóa học lên xe cộ dó các loại bao gạo 75kg thì xe pháo chở dược nhiều nhất bao nhiêu bao?Tóm tắt50kg: 300 bao 75kg: ... Bao?GiảiCách 1:Khôi lượng gạo xe cộ tải hoàn toàn có thể chở được:50 X 300 = 15000 (kg)Nếu từng bao 75kg thì xe hoàn toàn có thể chở được số bao là:15000 : 75 = 200 (bao)Đáp sô": 200 bao• phương pháp 2:75kg so với 50kg gấp sô" lần:Đáp số: 200 bao


Bạn đang xem: Bài 1,2,3 trang 76 môn toán 5: luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước
Xem thêm: Chủ Đề Ngày Trái Đất 2009 - Xem Lại Thông Điệp Của Giờ Trái Đất Qua Từng Năm

Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Tiếng Anh 12: Bài Giảng Unit 10 Writing, Tiếng Anh 12 Mới Unit 10 Writing

Giải Toán Lớp 5 Tập 1

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHChương II SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH CỘNG VỚI SỐ THẬP PHÂNI. SỐ THẬP PHÂNII. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN1. PHÉP CỘNG2. PHÉP TRỪ3. PHÉP NHÂN4. PHÉP CHIAChương III. HÌNH HỌC

hoanggiaphat.vn

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học viên và thầy giáo tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, định kỳ sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.