MÉT KHỐI TRANG 117 GIẢI TOÁN LỚP 5 TRANG 117, 118

     

a) Đọc những số đo sau:15m3; 205m3 ; 0,911m3.b) Viết những số đo thể tích: Bảy nghìn nhì trăm mét khối; tư trăm mét khối; 1 phần tám mét khối; ko phẩy ko năm mét khối.

Bạn đang xem: Mét khối trang 117 giải toán lớp 5 trang 117, 118


a) Đọc những số đo sau:

15m3; 205m3 ; (dfrac25100)m3; 0,911m3.

b) Viết những số đo thể tích:

Bảy nghìn nhị trăm mét khối;

bốn trăm mét khối;

1 phần tám mét khối;

không phẩy không năm mét khối.

Phương pháp giải:

Để gọi (hoặc viết) các số đo diện tích ta gọi (hoặc viết) số đo thể tích trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị chức năng đo thể tích sau.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 15m3: Mười lăm mét khối.

205m3: nhì trăm linh năm mét khối.

(dfrac25100)m3: nhị mươi lăm tỷ lệ mét khối.

0,911m3: ko phẩy chín trăm mười một mét khối.

Xem thêm: Vị Vua Cuối Cùng Của Nhà Lý Là Ai ? 9 Đời Vua Cuối Cùng Của Nhà Lý Là Ai?

b) Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200m3

tứ trăm mét khối: 400m3

một phần tám mét khối: (dfrac18)m3

ko phẩy ko năm mét khối: 0,05m3


bài 2


Video giải đáp giải


a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là đề-xi-mét khối:

1cm3; 5,216m3; 13,8m3; 0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng-ti-mét khối:

1dm3; 1,969dm3; (displaystyle 1 over 4) m3; 19,54 m3.

Phương pháp giải:

- 1m3 = 1000dm3, cho nên vì thế để đổi một số trong những từ đơn vị mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta nhân số đó với 1000.

- 1dm3 = 1000cm3, vì vậy để đổi một số từ đơn vị xăng-ti-mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta phân tách số đó mang đến 1000.

- 1m3 = 1 000 000cm3, cho nên để đổi một trong những từ đơn vị mét khối sang đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối, ta nhân số đó với cùng 1 000 000.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 1cm3 = (displaystyle 1 over 1000)dm3 = 0,001dm3 ; 

5,216m3 = 5216dm3 (Vì 5,216 × 1000 = 5216) ; 

13,8m3 = 13800dm3 (Vì 13,8 × 1000 = 13800); 

0,22m3 = 220dm3  (Vì 0,22 × 1000 = 220) ;

b) 1dm3 = 1000cm3 ;

1,969dm3 = 1969cm3 (Vì 1,969 × 1000 = 1969) ;

(displaystyle1 over 4)m3 = 250 000cm3 (Vì (displaystyle1 over 4) × 1 000 000 = 250 000) ;

19,54m3 = 19 540 000cm3 (Vì 19,54 × 1 000 000 = 19 540 000).


bài xích 3


Video lý giải giải


Người ta làm một cái hộp bề ngoài chữ nhật bằng bìa. Hiểu được hộp đó gồm chiều nhiều năm 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy chiếc hộp đó?

 

*

Phương pháp giải:

- theo thứ tự xếp các hộp hình lập phương có cạnh 1dm vào vào thùng, sau khi xếp 2 lớp hình lập phương cạnh 1dm thì vừa đầy hộp.

- Tính số hình lập phương có trong 1 lớp : 5 × 3 = 15 hình lập phương.

Xem thêm: Đọc Truyện Tranh Tình Yêu Học Trò Chương Mới Nhất, Tình Yêu Học Trò Và Những Truyện Ngắn

- Tình số hình lập phương đề nghị xếp nhằm đầy thùng = số hình lập phương có trong một lớp × 2.