TOÁN LỚP 5 TRANG 158, 159 PHÉP CỘNG

     

Tính: vòi nước thứ nhất mỗi giờ tung được 1/5 thể tích của bể, vòi nước sản phẩm công nghệ hai từng giờ tan được 3/10 thể tích của bể. Hỏi lúc cả nhị vòi nước thuộc chảy vào bể trong một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?


Tính:

a) (889972 + 96308); b) (dfrac56 + dfrac712);

c) (3+dfrac57); d) (926,83 + 549,67). 

Phương pháp giải:

- ý muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng hai phân số sau thời điểm quy đồng.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 158, 159 phép cộng

Lời giải đưa ra tiết:

a) 

(eginarray*20c + eginarray*20c889972\;,96308endarray\hline,,,,986280endarray)

b) (dfrac56 + dfrac712 = dfrac1012 + dfrac712 = dfrac1712) ;

c) (3+dfrac57 = dfrac217+ dfrac57 = dfrac267) 


d) 
(eginarray*20c + eginarray*20c926,83\549,67endarray\hline,,1476,50endarray)

bài xích 2


Video gợi ý giải


Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a) ((689 + 875) + 125) ; (581 + (878 + 419)).

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) ; (dfrac1711+left( dfrac715+dfrac511 ight) ).

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) ; (83,75 + 46,98 + 6,25).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và phối hợp của phép cùng để nhóm những số tất cả tổng là số tròn trăm, tròn nghìn ... Hoặc nhóm những phân số, số thập phân gồm tổng là số trường đoản cú nhiên.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ((689 + 875) + 125) (= 689 + (875 + 125)) (= 689 + 1000 = 1689).

(581 + (878 + 419)) (= (581 + 419) + 878) (= 1000 + 878 = 1878).

Xem thêm: Icon Vừa Khóc Vừa Cười Sao Chép, Tổng Hợp Tất Cả Icon Facebook Mới Nhất Hiện Tại

b) (left(dfrac27 + dfrac49 ight)+dfrac57) (= left(dfrac27 + dfrac57 ight)+dfrac49) (= dfrac77 +dfrac49) (= 1 +dfrac49 = frac139)

$frac1711 + (frac715 + frac511) = (frac1711 + frac511) + frac715 = frac2211 + frac715 = 2 + frac715 = frac3715$

c) (5,87 + 28,69 + 4,13) (= (5,87 + 4,13) + 28,69) (= 10 + 28,69 = 38,69). 

(83,75 + 46,98 + 6,25) (= (83,75 + 6,25) + 46,98) (= 90 + 46,98 = 136,98).


bài bác 3


Video lý giải giải


Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm (x) :

a) (x + 9,68 = 9,68) ; b) (dfrac25+x = dfrac410).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số (0) cùng với số nào cũng bằng chủ yếu số đó.

Lời giải chi tiết:

a) (x + 9,68 = 9,68)

Vậy (x = 0), vị (0) cùng với số nào cũng bằng chính số đó.

b) (dfrac25+ x = dfrac410) 

Ta bao gồm (dfrac410 =dfrac4:210:2= dfrac25)

Từ đó ta có : (dfrac25 + x = dfrac25).

Xem thêm: Tác Giả Của Bài Đội Ca Là Ai, Bài Hát Đội Ca Của Nhạc Sĩ Nào

Vậy (x = 0), bởi vì (0) cộng với số nào cũng bằng chủ yếu số đó.


Vòi nước đầu tiên mỗi giờ chảy được (dfrac15) thể tích của bể, vòi vĩnh nước sản phẩm công nghệ hai từng giờ rã được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi lúc cả hai vòi nước thuộc chảy vào bể vào một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể nhưng hai vòi chảy được trong 1 giờ, tức là thực hiện tại tính (dfrac15+dfrac310 )