Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

40 câu Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 có đáp án: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit


cài xuống 18 872 16

hoanggiaphat.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, những em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài bác tập chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số logarit môn Toán lớp 12, tài liệu bao hàm 18 trang giúp các em học viên có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và chuẩn bị cho kỳ thi môn Toán sắp tới tới. Chúc những em học viên ôn tập thật tác dụng và đạt được tác dụng như mong đợi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

Mời những quý thầy cô và các em học viên cùng tham khảo và cài đặt về chi tiết tài liệu dưới đây:

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 3 tất cả đáp án: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số logarit

Câu 1:Khẳng định nào sau đó là đúng?

*

*

Câu 2:Lôgarit cơ số 3 của 27.∜9.∛9 là:

*

*

Câu 3:Tính quý giá biểu thức 7log77- log777

A. 0B. -6C. 7D. 1/7

7log77- log777= 7 - 7log77 = 7 - 7.1 = 0

Câu 4:Giải phương trình 10x= 400

A. X = 2log4B. X = 4log2 C. X = 2log2 + 2D. X = 4

10x= 400 ⇒ x = log400 = log(22.102) = log22+ log102= 2log2 + 2

Câu 5:Nếu logx - 5log3 = -2 thì x bằng

A. 0,8B. 0,81C. 1,25D. 2,43

Điều kiện: x > 0

*

⇒ x = 2,43

Câu 6:Giải bất phương trình 2x+ 2x + 1≤ 3x+ 3x - 1

A. X ≤ 2 B. X ≤ -2 C. X ≥ 2D. X ≥ -2

2x+ 2x + 1≤ 3x+ 3x - 1x+ 2.2x≤ 3x+ (1/3).3xxx≤ 4/3.3x

*

Câu 7:Giải bất phương trình log45x - log3 > 1

*

Điều kiện: x > 0

log45x - log3 > 1 1 1 10 2/3

Kết hợp đk ta được: x > 2/3

Câu 8:Rút gọn gàng biểu thức

*

*
*

Câu 9:Tìm các điểm cực trị của hàm số

*

A.x = -1B. X = 1 C. X = 1/2D. X = 2

*

Ta thấy y’ đổi vết khi trải qua điểm x = 1 bắt buộc hàm số gồm một điểm cực trị là x = 1.

Câu 10:Đặt log2 = a, log3 = b . Lúc ấy log512 bằng

*

*

Câu 11:Tìm các đường tiệm cận ngang của thứ thị hàm số

*

A. Y = 0 C. Y = 0 cùng y = 1

B. Y = -1D. Y = 0 cùng y = -1

*

Từ đó suy ra hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 1 với y = 0

Câu 12:Ngày 27 mon 3 năm năm nhâm thìn bà Mai gửi tiết kiệm chi phí vào ngân hàng số chi phí 100 triệu vnd với vẻ ngoài lãi kép và lãi suất 6,8% một năm. Bà Mai dự trù đến ngày 27 mon 3 năm 2020 thì rút không còn tiền ra nhằm lo công chuyện. Hỏi bà sẽ rút được từng nào tiền (làm tròn công dụng đến mặt hàng nghìn) ?

A. 38949000 đồngC. 31259000 đồng

B. 21818000 đồngD. 30102000 đồng

Số tiền lãi bà Mai cảm nhận sau 4 năm (2020 - năm nhâm thìn = 4 năm) là :

100000000(1 + 0,068)4- 100000000 ≈ 30102000(đồng)

Câu 13:Tính đạo hàm của hàm số

*

*

Câu 14:Cho hàm số

*

Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A. X = e2là điểm cực đại của hàm số

B. X = e2là điểm cực tiểu của hàm số

C. X = √e là điểm cực đại của hàm số

D. X = √e là vấn đề cực đái của hàm số

Tập xác định: D = (0; +∞)

*

Nên x = √e là điểm cực đại của hàm số

Câu 15:Giải phương trình

*

Điều khiếu nại : log3x ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

*

Câu 16:Tính tổng bình phương những nghiệm của phương trình 32 + x+ 32 - x= 82

A. 4B. 8C. 12D. 16

Ta có:

*

PT 2x- 82.3x+ 9 = 0. Đặt t = 3x(t > 0), cảm nhận phương trình

*

Câu 17:Nếu logkx.log5k = 3 thì x bằng

A. K3B. K5C. 125D. 243

Điều kiện: x > 0

*

Câu 18:x là nghiệm của phương trình log3x + log9x + log27x = 11/2 . Hãy tính x-1/3

A. X = 3 B. X = 1/3 C. X = ∛9D. X = 1/∛9

Điều kiện: x > 0

PT 3x + log32x + log33x = 11/2

*

Câu 19:Giả sử x là nghiệm của phương trình 4log2x+ x2= 8. Tính (log3x)3

A. 1 B. 8C. 2√2 D. ±1

Điều kiện: x > 0

Ta có: 4log2x= 22log2x= 2log2x2= x2.

Do đó phương trình sẽ cho tương đương với:

x2+ x2= 8 ↔ 2x2= 8 2= 4 0) .

Vậy (log2x)3= 13= 1

Câu 20:Giải bất phương trình 9x- 82.3x+ 81 ≤ 0

A. 1 ≤ x ≤ 4 B. 0 ≤ x ≤ 4 C. 1 ≤ x ≤ 5 D. 0 ≤ x ≤ 5

Đặt t = 3x(t > 0), cảm nhận bất phương trình:

t2- 82t + 81 ≤ 0 0≤ 3x≤ 34

Câu 21:Giải bất phương trình 32x + 1- 22x + 1- 5.6x≤ 0

A. X ≤ 0 B. X ≥ 0 C. X ≤ log3/22D. X ≥ log3/22

Viết lại bất phương trình thành

32x + 1- 22x + 1- 5.6x≤ 0 ⇔ 3.32x- 2.22x- 5.2x.3x≤ 0

Chia hai vế của bất phương trình cho 22x, ta được

*

ta được bất phương trình: 3t2- 5t - 2 ≤ 0

*

Câu 22:Giải bất phương trình log(x2- 2x - 2) ≤ 0

A. <-1; 3> C. <-1; 1 - √3) ∪ (1 + √3; 3>

B. (1 - √3; 1 + √3) D. (-∞; -1) ∪ (3; +∞)

*

Câu 23:Tìm tập nghiệm của bất phương trình log0,1(x2+ x - 2) > log0,1(x + 3)

A. (-√5; √5) C. (-√5) ∪ (1; √5)

B. (-3; -√5) ∪ (√5; +∞) D. (-√5; -2) ∪ (1; √5)

Vì 0

*

Câu 24:Tìm miền xác định của hàm số y = ln(ln(lnx))

A. D = (0; +∞) B. D = (1; +∞) C. D = (e; +∞) D. D = (ee; +∞)

Điều kiện:

*

Câu 25:Tìm số x không giống 0 thỏa mãn nhu cầu (7x)14= (14x)7

A. 7B. 14 C. 1/7 D. 2/7

*

Câu 26:Tìm giá bán trị lớn nhất và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số

*

*

Ta có:

*

y(4) = 4-2(≈ 0,54)

*

Câu 27:Số lượng của một đàn chim sau thời gian t tháng kể từ thời điểm được quan cạnh bên được mong lượng bởi công thức

*

Sau bao lâu kể từ thời điểm được quan liền kề thì lũ chim có con số đông nhất ?

A. 1 tháng B. 4 thángC. 5 tháng D. 8 tháng

*

P"(t) = 0

Bảng đổi mới thiên

*

Từ kia ta thấy sau 5 tháng thì bầy chim đạt con số đông nhất

Câu 28:Tìm các giá trị x thỏa mãn

*

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

Điều kiện: x ≠ 0

*

Câu 29:Giải phương trình 2x2- 2x.3x= 3/2

A. X = 1, x = 1 - log23 C. X = 1, x = 1 + 2log23

B. X = 1, x = 1 + log23 D. X = 1, x = 1 - 2log23

Lấy lôgarit cơ số 2 nhị vế, ta được:

*

Câu 30:Cho phương trình log5x + log3x = log53.log9225 . Phương trình nào dưới đây không tương tự với phương trình đã cho?

A. Log5x + log35.log5x = log53.log315

B. Log5x(1 + log35) = log53(1 + log35)

C. Log5x = log35

D. Log3x = 1

Từ những phương án vẫn cho, ta nên thay đổi tương đương phương trình làm thế nào để cho xuất hiện biểu thức log5x như sau :

log5x + log3x = log53.log9225 5x + log35.log5x = log53.log22152

5x + log35.log5x = log53.log315 5x(1 + log35) = log53(1 + log35)

5x = log53

Từ đó ta thấy chỉ gồm phương trình log5x = log35 là không tương tự với phương trình đã cho.

Xem thêm: Tuần Hoàn Máu Tiếp Theo ) - Sinh 11 Bài 19: Tuần Hoàn Máu (Tiếp Theo)

Nhận xét. để ý rằng nhì phương trình được hotline là tương tự nếu chúng bao gồm cùng tập nghiệm. Do vậy một phương trình tương con đường với phương trình đã đến thì không độc nhất thiết phải xuất hiện thêm trong quy trình giải phương trình đã mang lại đó.

Câu 31:Cho N > 1 . Tìm số thực x thỏa mãn

*

*

Phương trình vẫn cho tương đương với:

logNx = logN2 + logN4 + logN6 + logN8 + logN10

⇔ logNx = logN(2.4.6.8.10)

⇔ logNx = logN3840

⇒ x = 3840

Câu 32:Cho a và b là nhì số thực thỏa mãn nhu cầu 3a= 81b + 2và 125b= 5a - 3. Tính quý hiếm của ab

A. -60 B. -17C. 12D. 60

Từ trả thiết có: 3a= 34(b + 2)và 53b= 5a - 3.

Từ kia suy ra: a = 4(b + 2) với 3b = a - 3.

Xem thêm: 30 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Các Loại Bánh Gato Tiếng Anh Là Gì ?

giải hệ này kiếm được a = -12, b = -5. Từ đó ab = 60

Câu 33:Ông A gửi tiết kiệm vào bank 200 triệu vnd với vẻ ngoài lãi kép. Sau 5 năm ông rút không còn tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A giữ hộ với lãi suất bao nhiêu, hiểu được trong thời gian đó lãi suất không cầm đổi?

A. 6,8% một nămC. 7,2% một năm

B. 7% một nămD. 8% một năm

Giả sử lãi vay là r.

Sau 5 năm ông rút không còn tiền ra được một khoản là:

Ta tất cả 200000000.(1 + r)5= 283142000

*

Câu 34:Số lượng cá thể của một mẻ cấy vi khuẩn sau t ngày kể từ lúc thuở đầu được cầu lượng bởi cách làm N(t) = 1200.(1,48)t. Sau bao lâu thì số lượng vi trùng đạt mang lại 5000 cá thể? có tác dụng tròn kết quả đến hàng phần mười

A. 10,3 ngàyB. 12,3 ngàyC. 13,0 ngàyD. 61,7 ngày

Số lượng vi trùng đạt đến 5000 thành viên khi 5000 = 1200.(1,148)t

*

Câu 35:Tìm tập nghiệm của bất phương trình

*

A. (0; 4)C. (-∞; 1) ∪ (√2; 4)

B. (√2; 4)D. (0; 1) ∪ (√2; 4)

Điều kiện: x > 0

Ta có:

*

Đặt t = log2x , nhận được bất phương trình

*

Câu 36:Trong các số được liệt kê trong tứ đáp án A, B, C, D bên dưới đây, số nào nhỏ xíu nhất?

*

Viết những số hạng về thuộc dạng căn bậc 300 của một biểu thức :

*

Câu 37:Tính quý hiếm biểu thức: p = log(tan1o) + log(tan2o) + log(tan3o) +...+ log(tan88o) + log(tan89o)

*

P = log(tan1o.tan2o.tan3o...tan88o.tan89o)

= log((tan1o.tan89o).(tan2o.tan88o)...tan45o)

= log(1.1...1) = log1 = 0

Câu 38:Cho phường và q là những số dương thỏa mãn log9p = log12q = log16(p + q) . Tính giá trị của

*

*

Đặt log9p = log12q = log16(p + q) = t

⇒ p = 9t, q = 12t, p. + q = 16t

⇒ 9t+ 12t= 16thay 32t+ 3t.4t= 42t

Chia cả hai vế đẳng thức này đến 32tta được

*

ta được: 1 + X = X2

X2- X - 1 = 0

*

Câu 39:Gọi p và Q là nhị điểm trên thứ thị hàm số y = ex/2lần lượt tất cả hoành độ ln4 và ln16 . Kí hiệu l là độ lâu năm đoạn thẳng PQ. Hệ thức nào tiếp sau đây đúng?

A. L2= 4(ln4 + 1)C. L2= 4(ln16 + 1)

B. L2= 4((ln4)2+ 1)D. L2= 4((ln2)2+ 1)

Ta có:

*

Do đó P(ln4; 2) cùng Q(ln16; 4)

Từ kia l2= (ln16 - ln4)2+ (4 - 2)2= (ln4)2+ 4 = (2ln2)2+ 4 = 4((ln2)2+ 1)

Câu 40:Biết rằng log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0. Tính tổng x + y + z